Háromoldalú együttműködési megállapodás bíróságok és egyetem között Győrben

2017. január 24-én a Győri Törvényszéken ünnepélyes keretek között dr. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke, dr. Takács József, a Győri Törvényszék elnöke, dr. Földesi Péter, a győri Széchenyi István Egyetem rektora és dr. Lévayné dr. Fazekas Judit dékán együttműködési megállapodást írt alá.

A bíróságok és a győri egyetem hosszú évek óta kiváló együttműködésének köszönhetően az egyetem jogász és nemzetközi igazgatási szakos hallgatói, valamint a jogi asszisztens felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók kötelező szakmai gyakorlatukat a Győri Törvényszéken tölthették eddig is, de az új megállapodás alapján a hallgatók a kötelező szakmai gyakorlaton túl is részt vehetnek, úgynevezett mentori program keretében a bíróságok munkájában.

A megállapodás alapján a diákok számára lehetőség nyílik a Győri Törvényszék munkája mellett a megállapodást kezdeményező Győri Ítélőtábla munkájának megismerésére, a gyakorlati tudás megszerzésére már az egyetemi évek alatt. Dr. Takács József a megállapodás aláírása kapcsán hangsúlyozta, hogy a magasan képzett munkaerő, jövő generáció a bíróságok működésének záloga, így reményét fejezte ki abban, hogy az egyetemi évek alatt a programban résztvevők közül a képzés befejezése után többen választják munkahelyül a bíróságot, hivatásul a bíráskodást. Ennek elősegítését látja az új gyakorlati képzési hely biztosításával.

Dr. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke a megállapodás aláírásával összefüggésben kiemelte a fiatal generáció, az egyetemi hallgatók új szemléletét, aminek a gyakorlati képzésen keresztül az Ítélőtábla munkájára is hatása lesz.

A rendezvényen köszönetét fejezte ki dr. Földesi Péter, az egyetem rektora, aki szerint az intézmények közötti együttműködésből mindkét fél profitálni fog, míg dr. Lévayné dr. Fazekas Judit, a Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar dékánja nemcsak a diákok számára megnyíló mentori program jelentőségét emelte ki, hanem hangsúlyozta a bírák számára szakmai fejlődésük érdekében az egyetem tudományos életében való részvételének lehetőségét.

A mentori program szeptembertől indul, a jogi kar a hallgatóknak májusban fogja kiírni a pályázatot.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Munkaszüneti nap 2017. október 23.
Elektronikus ZH nap 2017. október 25.
Városi Gyásznap 2017. október 26.
Világpoltika 2017 - Nyugaton a helyzet változatlan 2017. október 26. 17:15 - 18:45