Győri sikerek az Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen

Idén az Országos Büntetőjogi Perbeszédverseny a Károli Gáspár Református Egyetem szervezésében került megrendezésre 2017. május 5-én. A versenyen az o...

Győri sikerek az Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen

Győri sikerek az országos polgári jogi jogesetmegoldó versenyen

  2017. április 7-én a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Civilisztikai Intézetének szervezésében került megrendezésre a IX. Országos ...

Győri sikerek az országos polgári jogi jogesetmegoldó versenyen

Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést vehetett át Lenkovics Barnabás

Magyarország köztársasági elnöke Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozott LENKOVICS BARNABÁS, a győri Széchenyi István...

Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést vehetett át Lenkovics Barnabás

Háromoldalú együttműködési megállapodás bíróságok és egyetem között Győrben

2017. január 24-én a Győri Törvényszéken ünnepélyes keretek között dr. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke, dr. Takács József, a Győri Törvénys...

Háromoldalú együttműködési megállapodás bíróságok és egyetem között Győrben

Konferencia az 1809. évi győri csata emlékére

2012. június 8-án a Kar Jogtörténeti tanszéke az 1809. évi győri csata emlékére tudományos konferenciát szervezett. A rendezvény témájának alapjául szolgáló ütközet, mind jog-, mind pedig hadtörténeti szempontból kiemelkedő szerepet tölt be a múltunkra való emlékezéskor.

1809 júniusában Napóleon seregei elérték a Dunántúl területét, az ország hadszíntér lett. Ezen év májusában a napóleoni hadak ellen az olasz hadszíntéren János főherceg osztrák csapatai harcoltak. Amikor azonban hallomást szereztek az osztrák fősereg Duna menti vereségéről, a főherceg vezetésével visszavonultak Magyarországra, hogy Győr közelében egyesüljenek a József nádor által hadba hívott nemesi felkelőkkel. Az egyesülés megakadályozása érdekében küldte seregeit Napóleon magyar földre. A franciák és a nemesi felkelőkkel egyesült osztrák sereg 1809. június 14-én ütközött meg Győr közelében. A csata a túlerőben lévő francia sereg győzelmével végződött. Ez az esemény volt az utolsó nemesi felkelés történelmünk során.

A konferencia előtt emlékoszlopot avattak az Egyetem központi campusán a győri jogakadémia 1809-es csata során elesett hőseinek tiszteletére. Az avatáson Szekeres Tamás, rektor és Szalay Gyula, karunk dékánja is beszédet mondott, s kifejezték tiszteletüket az életüket a hazáért áldozó akadémisták előtt. Ezt követően Szekeres Tamás Rektor, Simon Róbert alpolgármester és Keserű Barna hallgató adták át hivatalosan az emlékművet.

A megemlékezést követően Szalay Gyula dékán úr megnyitotta a konferenciát karunk Áldozat utcai épületében. Az előadások sorát Nagy L. István, a pápai Gróf Esterházy Károly Múzeum igazgatója kezdte, aki a magyarországi hadjáratot és a győri csatát a létszámok és a veszteségek tükrében mutatta be a megjelent vendégeknek és a hallgatóságnak. Ezt követte Ódor Imre, Baranyai Megyei Levéltár igazgató "'Marengo és Friedland unokája'. A győri csata az újabb kutatások tükrében című", majd Krisch Andrásnak, a Soproni Levéltár főlevéltárosának „A franciák utolsó magyarországi hódítása, Pozsony 1809-ben” című előadása. A délelőtti előadások sorát Vigh Attila, lovas szakoktató, a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz vezetőjének bemutatója zárta, aki a magyar huszárság ruházatát, fegyverzetét és parancsközlő eszközeit tárta kézzel fogható valóságként a konferencia közönsége elé.

A délelőtti program lezárultával a konferencia meghívottjai a Széchenyi Étteremben fogyasztották el kellemes beszélgetés közepette ebédjüket, hogy aztán a délután során tovább folytatódhassanak az előadások.

A második szekció Ódor Imre levéltári-igazgató elnöklete mellett Vizi László Tamás tanszékvezető egyetemi tanár "A nemesi felkelés szabályozása a jogalkotásban" című izgalmas előadásával kezdődött, melyben többek között kitért a nemesi felkelés eredetére, továbbá felvázolta annak fejlődését. A szekció következő előadója Farkas Ádám végzős joghallgatónk, demonstrátorunk volt, aki "A nemesi felkelés és a katonai fegyelmi jog" című előadásában bemutatta az inszurgensekre vonatkozó fegyelmi szabályokat, az 1808-ban törvényerőre emelt szabályozás fontosságát. Néma Sándor főlevéltáros "Győr vármegye működése a francia megszállás alatt" címet viselő szerfelett érdekes előadásából kiderült, hogy Győr városának elfoglalása után három különböző helyen működött egyszerre megyei vezetés (Győr, Tét, Pannonhalma), amelyek egymással versengtek. A szekció utolsó előadója Nagy Szabolcs főlevéltáros "Veszprém városa az utolsó nemesi felkelés idején” címmel betekintést engedett a Napóleoni-háború korabeli Veszprém városának háborús életébe, vagyis a tulajdonképpeni hátország sorsába.

A harmadik szekció szintén Ódor Imre elnöklete alatt zajlott le, amelyet Bana József főlevéltáros "Az 1809-es győri csata helyi kultusza – adalékok az emlékmű történetéhez” című előadásával kezdődött, melyből Győr város lakosságának a csata emlékéhez való történeti viszonyát ismerhette meg a hallgatóság. Ezt követően Biczó Zalán karunk könyvtárának vezetője "A kismegyeri csata és a történelmi emlékezet"című érdekfeszítő előadásából kiderült hogyan alakultak a háború alatt karunk elődjének a Győri Királyi Akadémia diákjainak hétköznapjai, továbbá az is, hogy közülük többen részt vettek a nemesi felkelésben. A konferencia záró előadója Baltavári Tamás történész volt, aki betekintést engedett lebilincselő munkájába, amely csaták számítógépes animáció segítségével történő feldolgozása és újrajátszása. Tevékenységének köszönhetően felelevenedett a Győri csata a konferencia részvevői előtt, mely következtében előadóink élvezetes vitába keveredtek egymással. A konferencia Barna Attila Tanszékvezető egyetemi docens köszönő szavaival zárult.

A konferencián készült képeket itt érheti el.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Levelezős konzultációs hétvége 2017. szeptember 22. - 2017. szeptember 23.
Alkotóhét 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szakirányválasztás 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szenátusi ülés 2017. szeptember 25. 14:00 - 16:00
HÉHA - Luther és az angol reformáció 2017. szeptember 25. 18:00 - 19:00