Győri sikerek az Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen

Idén az Országos Büntetőjogi Perbeszédverseny a Károli Gáspár Református Egyetem szervezésében került megrendezésre 2017. május 5-én. A versenyen az o...

Győri sikerek az Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen

Győri sikerek az országos polgári jogi jogesetmegoldó versenyen

  2017. április 7-én a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Civilisztikai Intézetének szervezésében került megrendezésre a IX. Országos ...

Győri sikerek az országos polgári jogi jogesetmegoldó versenyen

Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést vehetett át Lenkovics Barnabás

Magyarország köztársasági elnöke Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozott LENKOVICS BARNABÁS, a győri Széchenyi István...

Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést vehetett át Lenkovics Barnabás

Háromoldalú együttműködési megállapodás bíróságok és egyetem között Győrben

2017. január 24-én a Győri Törvényszéken ünnepélyes keretek között dr. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke, dr. Takács József, a Győri Törvénys...

Háromoldalú együttműködési megállapodás bíróságok és egyetem között Győrben

Konferencia az 1912. évi katonai jogalkotás 100. évfordulójára

A Kar Jogtörténeti Tanszéke 2012. március 23-án egész napos konferenciát szervezett az 1912. évi katonai jogalkotás 100. évfordulójára emlékezve a  hazai katonai jog és katonai jogtörténet múlttól napjainkig tartó sarokpontjainak áttekintésére. A témaválasztás és a szándék oka, hogy a katonai büntetőjoggal és különösen annak történetével a hazai jogász-jogtörténész szakmának csupán egy szűk, de mindenképp elismerésre méltó szegmense foglalkozott csupán ez eddig, holott ez a sajátos jogterület messze nem elhanyagolható jelentőségű részét képzi a jognak és a hazai jogtörténetnek.

A rendezvényen a tág értelemben vett katonai joggal, katonai büntetőjoggal, történelemmel és büntetőjoggal foglalkozó előadók ismertették meg a szakértő közönséggel az általuk már behatóbban vizsgált részterületek valamelyikét. A konferenciát több szempontból is eredményesnek tartjuk, hiszen egyrészről sikerült közelebb hozni egymáshoz a téma értőit és ismerőit, másrészről pedig a hallgatóság soraiban képviseltették magukat a katonai ügyészi, katonai bírói kar tagjai, a Honvédelmi Minisztérium, a MH Összhaderőnemi Parancsnokság, a győri 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred tisztjei és vezetői és a régió megyéinek védelmi bizottságai, s így az eseményen a tartalmas előadásokat követően konstruktív szakmai diskurzus bontakozhatott ki.

Barna Attila Tanszékvezető egyetemi docens megnyitója után az első szekció vette kezdetét, melynek levezető elnöke Hautzinger Zoltán r. alezredes, a Pécsi Egyetem adjunktusa, a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke volt. Az első szekcióban Pálffy Géza az MTA BTK TTI tudományos tanácsadója "Katonai igazságszolgáltatás a XV-XVII. századi Magyarországon"; Mezey Barna az ELTE rektora "Katonai jogalkotás és igazságszolgáltatás a Rákóczi szabadságharc idején"; Seres István turkológus pedig "Kuruc törzstisztek ellen hozott halálos ítéletek a Rákóczi szabadságharcban" címmel tartotta meg előadását.

A második szekcióban Mezey Barna elnöklete mellett Farkas Gyöngyi a Hadtörténeti Levéltár főlevéltárosa "A magyar honvéd-katonai büntetőeljárás a dualizmus korában"; Hautzinger Zoltán "A katonai büntetőeljárás centenáriumi vetületei"; Farkas Ádám végzős joghallgatónk, demonstrátorunk "Adalékok az 1912. évi katonai jogalkotás történetéhez"; Barna Attila Tanszékvezetőnk pedig "Hűtlenséi katonai perek a két világháború közötti Magyarországon" címmel ismertette a hazai katonai jogtörténet egy-egy meghatározó kérdéskörét.

A harmadik szekcióban Székely György dandártábonrok, katonai ügyész, a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság elnöke levezetése mellett Sántha Ferenc a Miskolci Egyetem docense "Az elöljárói parancs, mint büntethetőségi akadály"; Németh Imre, karunk adjunktusa "Katonai büntetőjog és sértetti beleegyezés"; és Bartkó Róbert karunk adjunktusa "A terrorizmus megítélésének történeti aspektusai" című előadásával nyertek betekintést a katonai büntetőjog speciális büntető jogintézményi kérdéseibe, ezek törétneti ívébe és nem utolsó sorban aktualitásaiba.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Levelezős konzultációs hétvége 2017. szeptember 22. - 2017. szeptember 23.
Alkotóhét 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szakirányválasztás 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szenátusi ülés 2017. szeptember 25. 14:00 - 16:00
HÉHA - Luther és az angol reformáció 2017. szeptember 25. 18:00 - 19:00