Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjasok Találkozója

Az Igazságügyi Minisztérium második alkalommal szervezte meg a Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjasok Találkozóját a Budapesti Ügyvédi Kamara székházá...

Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjasok Találkozója

Arsboni Gyakornoki Program 2018/Tavasz

Tapasztalatot szereznél már az egyetemista éveid alatt? A sok jogszabály-magolás után inkább érdemi és kreatív feladatokkal foglalkoznál? Építsd a k...

Arsboni Gyakornoki Program 2018/Tavasz

Dr. Szabó Zsolt habilitációs előadása és PKK kutatók találkozója

2017. december 7-én a Parlamenti Kutatások Központja kutatói Győrben találkoztak Dr. Szabó Zsolt „Az Országgyűlés alkotmányos státusza és kapcsolatai ...

Dr. Szabó Zsolt habilitációs előadása és PKK kutatók találkozója

Karunk oktatói a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének élén

Az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékén tartotta december 8-án tudományos üléssel egybekötött tisztújító közgyűlését a Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete...

Karunk oktatói a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének élén

Konferencia az 1912. évi katonai jogalkotás 100. évfordulójára

A Kar Jogtörténeti Tanszéke 2012. március 23-án egész napos konferenciát szervezett az 1912. évi katonai jogalkotás 100. évfordulójára emlékezve a  hazai katonai jog és katonai jogtörténet múlttól napjainkig tartó sarokpontjainak áttekintésére. A témaválasztás és a szándék oka, hogy a katonai büntetőjoggal és különösen annak történetével a hazai jogász-jogtörténész szakmának csupán egy szűk, de mindenképp elismerésre méltó szegmense foglalkozott csupán ez eddig, holott ez a sajátos jogterület messze nem elhanyagolható jelentőségű részét képzi a jognak és a hazai jogtörténetnek.

A rendezvényen a tág értelemben vett katonai joggal, katonai büntetőjoggal, történelemmel és büntetőjoggal foglalkozó előadók ismertették meg a szakértő közönséggel az általuk már behatóbban vizsgált részterületek valamelyikét. A konferenciát több szempontból is eredményesnek tartjuk, hiszen egyrészről sikerült közelebb hozni egymáshoz a téma értőit és ismerőit, másrészről pedig a hallgatóság soraiban képviseltették magukat a katonai ügyészi, katonai bírói kar tagjai, a Honvédelmi Minisztérium, a MH Összhaderőnemi Parancsnokság, a győri 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred tisztjei és vezetői és a régió megyéinek védelmi bizottságai, s így az eseményen a tartalmas előadásokat követően konstruktív szakmai diskurzus bontakozhatott ki.

Barna Attila Tanszékvezető egyetemi docens megnyitója után az első szekció vette kezdetét, melynek levezető elnöke Hautzinger Zoltán r. alezredes, a Pécsi Egyetem adjunktusa, a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke volt. Az első szekcióban Pálffy Géza az MTA BTK TTI tudományos tanácsadója "Katonai igazságszolgáltatás a XV-XVII. századi Magyarországon"; Mezey Barna az ELTE rektora "Katonai jogalkotás és igazságszolgáltatás a Rákóczi szabadságharc idején"; Seres István turkológus pedig "Kuruc törzstisztek ellen hozott halálos ítéletek a Rákóczi szabadságharcban" címmel tartotta meg előadását.

A második szekcióban Mezey Barna elnöklete mellett Farkas Gyöngyi a Hadtörténeti Levéltár főlevéltárosa "A magyar honvéd-katonai büntetőeljárás a dualizmus korában"; Hautzinger Zoltán "A katonai büntetőeljárás centenáriumi vetületei"; Farkas Ádám végzős joghallgatónk, demonstrátorunk "Adalékok az 1912. évi katonai jogalkotás történetéhez"; Barna Attila Tanszékvezetőnk pedig "Hűtlenséi katonai perek a két világháború közötti Magyarországon" címmel ismertette a hazai katonai jogtörténet egy-egy meghatározó kérdéskörét.

A harmadik szekcióban Székely György dandártábonrok, katonai ügyész, a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság elnöke levezetése mellett Sántha Ferenc a Miskolci Egyetem docense "Az elöljárói parancs, mint büntethetőségi akadály"; Németh Imre, karunk adjunktusa "Katonai büntetőjog és sértetti beleegyezés"; és Bartkó Róbert karunk adjunktusa "A terrorizmus megítélésének történeti aspektusai" című előadásával nyertek betekintést a katonai büntetőjog speciális büntető jogintézményi kérdéseibe, ezek törétneti ívébe és nem utolsó sorban aktualitásaiba.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. február 23. 00:00 - 2018. február 24. 01:00
MÉK Szalagavató 2018. február 24. 19:00 - 23:00
Winter Seminar 2018- Media and Democracy 2018. február 26. 00:00 - 2018. március 2. 01:00
Rektori Fórum 2018. február 28. 14:00 - 15:00