Ösztöndíj pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJRA

A Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért

Kuratóriuma ösztöndíjpályázatot hirdet

kiemelkedő tanulmányi eredményű és rászoruló joghallgatók számára

2015/2016. tanév tavaszi félév

 

A Deák Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar nappali tagozatos, költségtérítéses (önköltséges) jogász szakos hallgatói számára.

Pályázathoz benyújtandó:

-          kiemelkedő tanulmányi eredmény igazolása

  • utolsó két lezárt félév legalább 4,0 átlag („ösztöndíj index”)
  • első éves hallgatók esetében legalább 400 felvételi pont, valamint az első lezárt félév legalább 4,0 átlag („ösztöndíj index”)
  • Igazolás módja: TO által kiállított igazolás

-          hallgatói jogviszony igazolása a 2015/2016. tanév első és második félévére (Igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)

-          kiemelkedő egyetemi közéleti vagy szakmai tevékenység, eredmények igazolása (Igazolás módja: alátámasztó dokumentumok benyújtása pl.: TMDK oklevél, szakmai önéletrajz, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, stb.)

-          a pályázó szociális helyzetének bemutatása (családi és egyéni körülmények, saját rendszeres jövedelmei, egyéb ösztöndíjai, a családban az egy főre jutó jövedelem, hátrányos helyzet, egyéb méltányolható körülmények)

A pályázatot annyi hallgató nyerheti el, ahány hallgatói ösztöndíj kiosztható a Kuratórium döntése alapján az Alapítvány adott félévben ösztöndíj céljára felhasználható vagyonából. Az ösztöndíj összege megegyezik a jogász szakos költségtérítés/önköltség összegével.

Az ösztöndíj elnyerhető egy félévre, 2015. február 1-től június 30-ig, illetve két félévre, 2015. szeptember 1-től 2016. június 30-ig.

A pályázatok beérkezésének határideje 2016. február 10. 16.00 óra.

A benyújtás módja:

- kitöltött adatlappal és a szükséges mellékeltekkel,

- postai úton: Deák Ferenc Alapítvány, 9026 Győr, Áldozat u 12. vagy személyesen a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékáni titkárságán (J épület fsz. 6).

A pályázatoknál hiánypótlási lehetőség nincs, a beérkezési határidő után érkezett pályázatok elbírálására nincs lehetőség.

A pályázati felhívás és adatlap letölthető a http://dfk.sze.hu/alapitvany oldalról a letöltések menüből. A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat. A bíráló bizottság előnyben részesíti azok pályázatát, akik más ösztöndíjban nem részesülnek, 4,75 feletti átlaggal rendelkeznek és aktív TDK tevékenységet végeznek.

A pályázatokat a Kuratórium 2016. február 19-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti, és a nyertesekkel ösztöndíj-szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítása a szerződés aláírását követő 15 napon belül esedékes.

A pályázati adatlap az alábbi linken elérhető.

Győr, 2016. január 18.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Munkaszüneti nap 2017. október 23.
Elektronikus ZH nap 2017. október 25.
Városi Gyásznap 2017. október 26.
Világpoltika 2017 - Nyugaton a helyzet változatlan 2017. október 26. 17:15 - 18:45