Szakdolgozat tájékoztató

1.  Határidők

2018/19-as tanév őszi félév

Témaválasztási (online regisztrációs) időszak: erre a félvére megtörtént.

Szakdolgozat leadása nyomtatott és elektronikus formában (http://lib.sze.hu):

  •  2019. január 14. hétfő 15 óra

A szakdolgozatok leadásának helyszíne:

  • Nemzetközi igazgatási szakos hallgatók: Barakka Petra
  • Igazságügyi igazgatási illetve Munka és TB ügyintézői igazgatási szakos hallgatók: Pénzes Adél

Ha a szakdolgozatot postán adják fel, akkor az Egyetem és a Kar neve mellett szíveskedjenek  a belső konzulens nevét is feltüntetni a borítékon.

  Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Áldozat u. 12.  .....  konzulens.

Minden félévben

Fontos: az elektronikus feltöltés is mindenképpen történjen meg határidőre, mert az elektronikus példányokat küldjük ki bírálatra, a nyomtatott példányok pedig a záróvizsga bizottság elé kerülnek.

A http://lib.sze.hu oldalra egyetlen fájlban kérjük feltölteni a szakdolgozatot a mellékletekkel és az adatlapokkal együtt. Az adatlapokat az elektronikus feltöltésnél nem kell aláírt formában beszkennelni, mert a nyomtatott változat aláírását fogjuk ellenőrizni és ez alapján az elektronikus feltöltést jóváhagyjuk – KIVÉVE: ha valaki titkosíttatni szeretné a szakdolgozatot – ekkor a titkosítási nyilatkozatot  a hallgató és a belső konzulens által aláírva, szkennelt formában, külön fájlként fogja kérni feltölteni a rendszer. (Célszerű a titkosítási nyilatkozatot két példányban elkészíteni, egyiket beköttetni a dolgozattal, a másikat szkennelni, illetve ezt akár előbb aláíratni a belső konzulenssel, mint a dolgozatot, hogy ne csússzanak ki az elektronikus feltöltés idejéből se!!!)

A TVSZ szakdolgozatra vonatkozó rendelkezései.

2.  Témaválasztás

A hallgatónak szakjához kapcsolódó témát javasolt választania. Indokolt esetben ettől eltérhet, ugyanakkor az indoklást mind a szakdolgozatban, mind a záróvizsga alkalmával meg kell tennie. Technikailag bármely tanszék témája elérhető minden szak számára.

A témaválasztás a kiírt témák alapján, a szakdolgozat témaválasztás fülön történik a korábban meghírdetett időszakban.

Külső konzulens közreműködése NEM kötelező. Ha valaki szeretne külső konzulenst, akkor a választott személynek alapszakok esetén legalább főiskolai végzettséggel kell rendelkeznie és a témában jártas szakembernek kell lennie. A külső konzulens adatait elegendő a szakdolgozatba köttetendő adatlapon jeleznie. Tőle értékelést NEM várunk a szakdolgozat leadását követően

A belső konzulenssel a hallgatónak kell felvenni a kapcsolatot (a sikeres témaválasztás lezárása után).

3.  A dolgozatot az alábbiak szerint kell elkészíteni:

  • formai útmutató (feltöltés alatt)

Titkosítás (ha a cég kéri): A titkosítással kapcsolatosan egyetemünk nem ír alá szerződést, a fentebb letölthető nyilatkozatban foglaltakon kívül mást nem tudunk vállalni. Ezt érdemes időben tisztázni, hogy ne a dolgozat leadásakor legyen probléma.

  • szakdolgozat minta (feltöltés alatt)
  • a külső, kemény borító (feltöltés alatt)

A szakdolgozat szakmai kérdéseivel kapcsolatosan a belső konzulens nyújt részletesebb szakmai útmutatást, kérdéseiket hozzá szíveskedjenek intézni. A dolgozat akkor adható be, ha a belső - és ha van, akkor a külső konzulens - a beadást aláírásával igazolja a szakdolgozatába bekötött adatlapon. Az aláírásokat a hallgató szerzi be.

A szakdolgozat terjedelme – mellékletek nélkül - alapszakokon legalább 30, legfeljebb 50 oldal.

A szakdolgozatot 1 nyomtatott – környezetvédelmi okokból javasoljuk a kétoldalas nyomtatást -, bekötött példányban (a konzulens(ek) által aláírva) kell leadni és a könyvtári elektronikus felületre feltölteni (http://lib.sze.hu). A nyomtatott változat leadásának és az elektronikus változat feltöltésének határiedeje megegyezik, csak akkor tekinthető a benyújtás elfogadottnak, ha mindkét módon megtörtént.

A szakdolgozatot a belső konzulens és a megadott külső bíráló értékeli. A külső bírálatot beérkezés után a Neptun rendszerbe feltöltjük. A végső eredményről a két javasolt értékelés figyelembevételével a záróvizsga bizottság dönt (nem jelent egyértelmű átlagolást!).

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Kutatói Szeminárium 2018. november 15. 14:00 - 16:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 16. 00:00 - 2018. november 17. 23:00
MÉK Balekbál 2018. november 17.
A V4 együttműködés múltja, jelene és jövője 2018. november 22. 14:00 - 15:30