Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 14. - 2021. május 15.
Elektronikus ZH nap 2021. május 14.
Sóti Attila értekezésének védése 2021. május 20. 13:00 - 14:30

Jogtörténeti Tanszék

Tudományos Diákköri Munka

A Tanszék Tudományos Diákkörét Dr. Kállay István docens úr vezetése mellett diákköri titkárok sorának munkája és számos első évfolyam érdeklődő hallgatóinak elhivatottsága erősítette meg. Évek óta működő Diákkörünk keretében a szakköri előadásokon és a tanulmányi versenyre való felkészülésen, illetve a publikációk elkészítésén túl, tanulmányi kirándulásokat is szervezünk.

Diákkörünk tagjai jártak - többek között - Pozsonyban, Budapesten az Országházban, az Alkotmánybíróságon, a Sándor-palotában, az Országos Levéltárban és a Terror Házában, a komáromi Monostori Erődben, Dunaszerdahelyen, Kehidán, Keszthelyen, Gödöllőn, valamint a Győri Városi Levéltárban is.

A Tudományos és művészeti diákköri konferenciákon a Tanszék diákkörének hallgatói, illetve a tanszék demonstrátorai évről évre rangos helyezéseket értek el és rendszerint az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is tovább jutnak.

A Tudományos Diákkör szervezésébe előbb demonstrátorként, majd doktoranduszként kapcsolódott be dr. Faraks Ádám, a Tanszék Tudományos Diákköri Tevékenységért felelős megbízottja.

A Tudományos Diákkör feladata Tanszékünk elképzelése alapján, hogy olyan, a tananyagon és az oktatáson túlmutató programokat, lehetőségeket, illetve a versenytevékenységek körében támogatást nyújtson az érdeklődő hallgatóknak, amelyekkel tovább gyarapíthatják ismereteiket, valamint amelyek révén még hatékonyabb módon bontakoztathatják ki tehetségüket.

A Tudományos Diákkör a tanszéki credo értelmében a tehetséggondozás tanszéki kerete, melyenek magját, motorját mindenkor a tanszék demonstrátorai adták, s melynek működését a tanszék és a tehetséggondozás ezen formája iránt nyitott intézmények és szakértők iztosítják.

 

Tudományos Diákköri eredmények

2007-ben a Károli Gáspár Református Egyetem által megrendezett XXVIII. OTDK-n tanszékünk demonstrátora, VÁRADI ÁGNES Különdíjban részesült "Az atipikus szerződések előzményei a római jogban" című dolgozatáért.

2009-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara rendezte meg a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia  Állam- és Jogtudományi Szekciójának versenyét. Tanszékünk gondozásában két díjazott dolgozat készült. FARKAS ÁDÁM "Az első önálló magyar katonai büntető törvénykönyv megalkotásának története" című dolgozatával a Magyar Állam- és Jogtörténet kategóriában III. helyezést ért el. Konzulensei: Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens és Dr. Barna Attila egyetemi adjunktus. HATOS HAJNALKA "A végrendeletek története a XVII-XIX. században" című dolgozatáért ugyanebben a szakcióban Különdíjban részesült. Konzulensei: Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens és Dr. Barna Attila egyetemi adjunktus. Tanszékünk demonstrátora, VÁRADI ÁGNES Polgári jog IV. szekcióban I. díjat kapott "A biztosítás fogalmi elemei és fejlődési tendenciái" című dolgozatáért. Konzuelnse. Dr. Vermes Attila, egyetemi tanársegéd.

2011-ben a Pécsi Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara rendezte meg a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia  Állam- és Jogtudományi Szekciójának versenyét. Tanszékünk demonstrátora FÁSKERTY ÉVA KATALIN "Kórházfinanszírozási pillanatkép - állami finanszírozás és az önkormányzatok tulajdonosi jogainak gyakorlása egy megyei jogú város kórháza kapcsán" című dolgozatát Különdíjjal jutalmazták a Közigazgatási Jog III. tagozat bírálói.

Külön öröm a Tanszék számára, hogy korábbi demonstrátorunk és OTDK versenyzőnk, doktorandusz hallgatónk FARKAS ÁDÁM a TMDK mozgalomban végzett munkájával, eredményeivel és immár több éves, áldozatos TMDK mentori tevékenységével elnyerte a "Hallgatók a Tudományért" díjat az egyetemi TDT 2012. tavaszi döntése alapján.

A 2013. tavaszán Szegeden megrendezett XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában Tanszékünk demonstrátora SZENTGYÖRGYVÁRI TAMÁS az Őrségről írott jogtörténeti dolgozatával két különdíjat is elnyert. Fontos emellett kiemelnünk, hogy tanszékünk további demonstrátorai, illetve korábbi demonstrátorai is sikereket értek el. BUSA RÉKA szerzői jogi tárgyú dolgozatával II.,  KELEMEN ROLAND alkotmányjogi témájú dolgozatával III., míg dr. FARKAS ÁDÁM - versenyzőként utolsó alkalommal részt véve az OTDK élményeiben - dr. KÁLMÁN JÁNOSSAL közösen írt nemzetközi jogi tárgyú dolgozatával ért el II. helyezést.

2014 tavaszán - Farkas Ádám nyomdokaiba lépve - demonstrátorunk KELEMEN ROLAND a TMDK mozgalomban végzett munkájával, eredményeivel - hat TDK dolgozat és ebből három első és egy második hely fémjelzi ezt - és több éves mentori tevékenységének köszönhetően elnyerte a "Hallgatók a Tudományért" díjat.

2015 tavaszán Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika campusán megrendezett XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában SZENTGYÖRGYVÁRI TAMÁS az idegenrendészetről írott jogtörténeti dolgozatával a Honvédelmi Minisztérium, míg KELEMEN ROLAND demonstrátorunk katonai igazságszolgáltatás rendszeréről szóló jogtörténeti dolgozatával a Katonai Jogi és Hadijogi Társaság különdíját nyerte el. CSITEI BÉLA demonstrátorunk öröklési jogi tárgyú dolgozatával I. helyezést ért el.

2017 tavaszán Miskolcon megrendezett XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában II. helyezést ért el SZÉPVÖLGYI ENIKŐ a dologházak és szigorított dologházak intézményét bemutató dolgozata, emellett másik demonstrátorunk TAKÓ DALMA a Tanácsköztársaság katonai büntetőjogát feldolgozó dolgozatát mutatta be. JUHÁSZ LÍVIA pedig az ELTE-n szervezett Társadalomtudományi Szekciójában szerzett különdíjat az alternatív szankciókat vizsgáló dolgozatával.

A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója 2019. április 10-12. között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen került megrendezésre. Több, a Tanszékünkhöz köthető dolgozat mérettette meg magát és szerepelt sikeresen: Szépvölgyi Enikő Szigorított őrizet, avagy egy fejezet a határozatlan tartamú intézkedések köréből a XX. századi Magyarországról című munkája különdíjat kapott a Magyar állam- és jogtörténet II. tagozatban (konzulensek: Prof. Dr. Mezey Barna egyetemi tanár és Dr. Kelemen Roland egyetemi tanársegéd), emellett Szépvölgyi Enikő a Doktoranduszok Országos Szövetségének különdíjában is részesült. Szabó Lívia A szoftverek védelmének összehasonlító jogi elemzése hazánkban és az Amerikai Egyesült Államokbancímű dolgozata szintén különdíjat kapott a Polgári jog III. tagozatban (konzulensek: Dr. Barna Attila egyetemi docens és Dr. Keserű Barna Arnold egyetemi adjunktus).

A díjazásban részesült hallgatókon túl a Tanszék által konzultált más dolgozatok is szépen szerepeltek: Elekes Dóra A gyermekmunka és szabályozása a hosszú 19. században Angliában, Németországban és az Egyesült Államokban című dolgozattal az Egyetemes jogtörténet és római jogi tagozatban (konzulens: Dr. Kelemen Roland egyetemi tanársegéd) és Rendi Katalin Egyházi börtönök és szerzetesrendi büntetések című dolgozattal a Magyar állam- és jogtörténet I. tagozatban (konzulens: Prof. Dr. Mezey Barna), valamint Somogyi Csilla Jelenkor magyar közigazgatási bíráskodásának problematikája a történeti modellek és alapelvek tükrében című dolgozattal a Közigazgatási jog I. tagozatban (konzulensek: Dr. Kálmán János egyetemi tanársegéd és Dr. Kelemen Roland egyetemi tanársegéd).