Híreink

HALLGATÓINK KIVÁLÓ SZEREPLÉSE AZ ORSZÁGOS BÜNTETŐJOGI PERBESZÉDVERSENYEN

Idén az Országos Büntetőjogi Perbeszédverseny a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának szervezésében került megrendezésre 2022. május 13-án...

HALLGATÓINK KIVÁLÓ SZEREPLÉSE AZ ORSZÁGOS BÜNTETŐJOGI PERBESZÉDVERSENYEN

BESZÁMOLÓ A JOGTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI PROGRAMRÓL

A Jogtörténeti Tanszék és a Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2022. május 4-én "Védelmi-biztonsági szabályozás átalakulása" címmel előadást szerveze...

BESZÁMOLÓ A JOGTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI PROGRAMRÓL

KECSKÉS GÁBORT A FIATAL KUTATÓK AKADÉMIÁJA TÁRSELNÖKKÉ VÁLASZTOTTA

Kollégánkat, Kecskés Gábor egyetemi docenst a Fiatal Kutatók Akadémiája két évre társelnökké választotta. A Fiatal Kutatók Akadémiája a Magyar Tudom...

KECSKÉS GÁBORT A FIATAL KUTATÓK AKADÉMIÁJA TÁRSELNÖKKÉ VÁLASZTOTTA

„Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” pályázat

P Á L Y Á Z A T
„Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió
a világban” címmel
egyetemek és a főiskolák hallgatói számára

A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester- vagy osztatlan
képzésében részt vevő, valamint a Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelven is
oktató felsőoktatási intézményeinek 30 évnél fiatalabb, nappali vagy levelező tagozatos,
aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek.
Pályázni magyar nyelvű pályaművel lehet, amely az alábbi témakörök közül egy témát
vizsgál:

 1. Egy szabadon választott uniós politika szabályai és a szakpolitika értékelése (pl. a
  2021-2027 közötti többéves pénzügyi keret és a helyreállítási alap összefüggései, a
  Közös Agrárpolitika reformja, az Európai Unió bővítése, szomszédságpolitika).
 2. Magyarország vagy egy másik EU-tagállam európai uniós tagságának tapasztalatai.
 3. Az EU reformjának lehetséges irányai (Föderális Európa vs. erős tagállamokra épülő
  EU), kiemelten az Európa jövőjéről szóló konferencia tükrében.
 4. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság kapcsolata a brexit után.
 5. Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra (pl. migráció, klímaváltozás –
  beleértve az „Irány az 55%!” intézkedéscsomagot, energiabiztonság, kiber és hibrid
  fenyegetések).
 6. Az Európai Unió stratégiai autonómiájának kérdései (pl. az európai védelmi unió
  szükségessége és kilátásai, a közös európai hadsereg felállításának lehetőségei).
 7. A Covid-19 világjárványra adott európai uniós és tagállami válaszok elemzése (az
  Európai Egészségügyi Unió létrehozása).
 8. A lisszaboni szerződés alkalmazási tapasztalatai és lehetséges reformja.
 9. A Visegrádi Négyek és a regionális együttműködés jelentősége.
 10. Az uniós csatlakozás társadalmi vonatkozásai, különös tekintettel a Kárpát-medencei
  kisebbségi közösségek helyzetére.
 11. Az őshonos nemzeti közösségek helyzetének védelme és előmozdításának lehetőségei
  az Európai Unióban (különös tekintettel az identitás kérdése Európában, vagy az
  őshonos közösségekhez kapcsolódó polgári kezdeményezések témáira).
 12. A Vasút Európai Évének jelentősége közép-európai szemmel.

Az előző évek dolgozatait nem lehet újból benyújtani. A pályaműveket, valamint a
szükséges mellékleteket elektronikusan kell benyújtani. A pályázat formai követelményeit,
valamint az adatkezelési tájékoztatót a függelék tartalmazza.

A pályázatot jeligével kell ellátni, s az nem tartalmazhatja a szerző nevét. Érvénytelen az a
pályamű, amelyből a szerző személye megállapítható. A pályaművet és külön mellékletben a
pályázó nevét, születési dátumát, postacímét, telefonszámát, e-mail-címét, az adatkezelési
tájékoztató megismerésével kapcsolatos nyilatkozatát, továbbá hallgatói jogviszonyának
igazolását egy e-mailben kell megküldeni az alább megjelölt címre. Az Országgyűlés Hivatala
biztosítja a pályaművek anonim kezelését és elbírálását.

A pályázatot elektronikus formában az alábbi email címre kérjük megküldeni:
eupalyazat@parlament.hu

Az e-mail tárgyában a következőt kérjük megjelölni:
„A pályázat jeligéje, dr. Bárány Tibor főigazgató-helyettes úr részére”

A pályázat beküldésének határideje: 2022. január 10. (hétfő)

A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság értékeli,
amely fenntartja magának a jogot, hogy – a pályaművek minőségére figyelemmel – egyes
helyezéseket ne ítéljen oda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.

A pályázat díjazása:
I. helyezett 500 000 Ft
II. helyezett 400 000 Ft
III. helyezett 300 000 Ft
valamint két különdíj, egyenként 200 000 Ft
(A pályázati díjakat adó és társadalombiztosítási járulék terheli.)

A díjazottak a fenti pénzjutalmon felül, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének
felajánlásából értékes tárgyjutalmat kapnak.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjkiosztásra előreláthatóan 2022 tavaszán kerül sor az
Országházban. A díjnyertes pályaműveket az Országgyűlés Hivatala honlapján, elektronikus
formában megjelenteti.

A pályázatról bővebb információ (pl. a formai követelményekről) itt érhető el.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Halak Vándorlásának Világnapja 2022. május 20. 14:00 - 16:00
Hungarian Film Club - Pappa pia 2022. május 24. 18:00 - 21:00
Szenátusi Ülés 2022. május 30. 14:00 - 16:00