A jogi kar hallgatóinak kiemelkedő szereplése az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában

Karunk hallgatói kiválóan szerepeltek a 2019. április 10-12. között, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara által szervezett XX...

A jogi kar hallgatóinak kiemelkedő szereplése az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában

AZ NMHH DÍJAZTA A GYŐRI JOGHALLGATÓKAT

A Széchenyi István Egyetem két joghallgatóját és konzulenseiket is díjazta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatudományi Intézete (MTMI...

AZ NMHH DÍJAZTA A GYŐRI JOGHALLGATÓKAT

Hallgatóink kiváló eredménye az Országos Miskolci Jogi Disputa Versenyen

2019. március 28-án és 29-én megrendezésre került az Országos Miskolci Jogi Disputa Verseny, ahol a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jog...

Hallgatóink kiváló eredménye az Országos Miskolci Jogi Disputa Versenyen

Győri joghallgatók sikere a Mailáth-pályázaton

Az OBH elnöke 2014 óta hirdeti meg évről évre a Mailáth György országbíróról elnevezett tudományos pályázatot bírók és joghallgatók részére. A pályáza...

Győri joghallgatók sikere a Mailáth-pályázaton

Bíróságtörténeti kiállítás- és konferencia-körút meghívó

Meghívó

Bíróságtörténeti kiállítás- és konferencia-körút 2018-2019

„Az emlékezés erejével tiszteletreméltó hagyománnyá kell átformálnunk mindazt, ami az igazságszolgáltatás számára értékes és becses.”

/Juhász Andor/

 

Tisztelettel meghívjuk az Országos Bírósági Hivatal és a Győri Ítélőtábla bíróságtörténeti kiállításának a Győri Zsinagógában tartandó megnyitójára és az ebből az alkalomból rendezett tudományos konferenciára, valamint az azt követő állófogadásra.

 

Helyszín: Győri Zsinagóga, Győr, Kossuth Lajos utca 5.

Időpont: 2019. február 7. 10:00 órától 15:00 óráig

 

Üdvözlettel:

Dr. Széplaki László

a Győri Ítélőtábla elnöke

 

Program

9:00 Regisztráció

10:10 Megnyitó-köszöntő

Dr. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke

Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánja

10:30 A polgári peres eljárás kodifikációjának első fejezete – Az oktrojált normától a kodifikációig

Prof. Dr. Mezey Barna, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezetője/Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára

11:00 Kávészünet

11:15 A polgári perrendtartásról szóló 1868. évi LIV. tc. alapelveinek és rendszerének áttekintése

Dr. Barna Attila PhD, a Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi docense

11:45 A bíró szerepe az igazságszolgáltatásban

Prof. Dr. Menyhárd Attila, egyetemi tanár, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja

12:15 Kiállítás megnyitó

Dr. Takács József, a Győri Törvényszék elnöke

12:30 A kiállítás megtekintése, ebédszünet

13:30 Dr. Sólyom Andor életútja

Dr. Lotz Marianne, a Győri Törvényszék kollégiumvezetője

13:45 Életképek a Veszprémi Királyi Törvényszékről

Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke

14:00 Fejezetek a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságok történetéből

Dr. Csorba Zsolt Ödön, a Tatabányi Törvényszék elnöke

Dr. Grőber Krisztián, bíró

14:15 A Szombathelyi Törvényszék békében és háborúban

Dr. Baráth Attila, a Körmendi Járásbíróság elnöke

14:30 A Székesfehérvári Törvényszék 135 éve

Dr. Gothárdi Enikő, bíró

14:45 A konferencia zárása

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55