Híreink

WINTER SEMINAR 2021

Winter Seminar 2021   Where to Study? Where to Work? Where to Live? Career Routes for Young Intellectuals in Central and Eastern Europe   Program...

WINTER SEMINAR 2021

Előkelő helyen a győri jogászképzés

 

Megjelent a HVG 2021-es jogi képzési rangsora, amelyben a győri jogi kar – a tradicionális jogi karokat szorosan követve – előkelő helyen szerepel:

  • A tudományos fokozattal rendelkező oktatókra jutó hallgatók arányát tekintve a 3. helyen állunk, ezért tudunk személyre szabott, kiscsoportos, intenzív képzést nyújtani hallgatóink számára.
  • 3. helyezettek vagyunk a felvett joghallgatók pontátlaga alapján, ami mutatja a képzéseink iránti érdeklődést és lehetővé teszi, hogy tehetséges hallgatóink kiváló eredményeket érjenek el a különböző jogesetmegoldó és perbeszéd versenyeken, valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.
  • 3. a kar a nyelvvizsgával felvettek arányát tekintve, ami biztosítja, hogy hallgatóink részt tudjanak venni nemzetközi megmérettetéseken is (Pl. Manfred Lachs Világűrjogi Perbeszédversenyen).

Részlet a HVG Rangsor Diploma 2021 című folyóiratából:

„A modern győri jogászképzés a hajdani jogi akadémia erős hagyományaira építve negyed évszázada működik az egyetemünkön. Karunk koncepciója a kezdetektől változatlan: a kis létszámú, minőségi oktatás áll a középpontban. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy hallgatóink nyelvismereteiket bővítsék és elmélyítsék. Képzéseink sajátossága, hogy tapasztalt gyakorlati szakemberek bevonásával zajlik.

A diplomás pályakövetési statisztikák szerint karunk végzősei rendkívül keresettek a közigazgatásban és jogászi hivatásrendekben. A térség igazgatási és igazságszolgáltatási intézményeivel és gazdasági szereplőivel ápolt jó kapcsolatok miatt már az egyetemi évek alatt számos gyakorlati lehetőség áll nyitva hallgatóink előtt, ami megkönnyíti az elhelyezkedést.”

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Winter Seminar 2021 2021. február 24. 09:00 - 2021. február 26. 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 26. - 2021. február 27.
Szakirányválasztás 2021. március 1. - 2021. március 6.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 5. - 2021. március 6.