Munkaügyi és Társadalombiztosítási, Igazságügyi Igazgatási Bsc

Tájékoztató
szakmai gyakorlatról
Igazságügyi igazgatási BA szak

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA szak

Vonatkozó jogszabályok és szabályzatok:

  • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.)
  • 18/2016. EMMI rendelet - akik a 2017/2018-as tanévben, vagy azt követően kezdik meg tanulmányaikat
  • 15/2006. OM rendelet - akik legkésőbb a 2016/2017-es tanévben kezdték meg tanulmányaikat
  • A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ)

Az igazságügyi igazgatási szak hallgatóinak a tantervben előírt 40 órás szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük az abszolutórium feltételeként. A szakmai gyakorlat az ügyvédi,
közigazgatási, bírói, ügyészi feladatok ellátásához kapcsolódó szervezeteknél,
intézményekben tölthet le.
A munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szak hallgatóinak
- ha legkésőbb 2016/2017. évben kezdték meg tanulmányaikat, akkor 4 hét,
- ha 2017/2018. évben, vagy azt követően kezdik meg tanulmányaikat, akkor 3 hét
szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük az abszolutórium feltételeként.


A szakmai gyakorlat a munkajog, munkaügyi kapcsolatok, a társadalombiztosítás, a szociális ellátás intézményeiben, szervezeteiben tölthető le.
A szakmai gyakorlat időtartama a nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók
esetében - mindkét szakon - azonos.


A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele az, hogy a gyakorlóhely szándéknyilatkozatát
tartalmazó szakmai gyakorlat engedélyezési lapot (mellékelve) a jogterület szerint illetékes
tanszék vezetője vagy a szakfelelős aláírja, amivel a gyakorlóhely megfelelőségét tanúsítja. A szakmai gyakorlat teljesítéséről és érdemjegyéről szóló igazolást ugyanezen a nyomtatványon állítja ki a gyakorlóhely. Az igazolást a szakmai gyakorlat teljesítése után az
engedélyező tanszéken kell leadni.


A szakmai gyakorlat szervezésével kapcsolatos további kérdésekben Reiderné Dr. Bánki Erika egyetemi docens áll a hallgatók rendelkezésére.

Elérhetőségei: dr.banki@gmail.com,20/419-9592

 

Letölthető anyagok:

- Szakmai gyakorlat engedélyezési lap

- Szakmai gyakorlóhelyek

- Bírósági szakmai gyakorlathoz szükséges kérelem

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2021/22-es tanév I. félévére 2021. augusztus 25. 08:00 - 2021. szeptember 4. 23:59
Tantárgyválasztási időszak 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 4.
Szenátusi Ülés 2021. augusztus 30. 14:00 - 16:00