Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA

Érettségi követelmények: 

kettőt kell választani:

gazdasági ismeretek v. informatika v. magyar nyelv és irodalom v. társadalomismeret v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (informatika ismeretek, közgazdaság ismeretek, rendészet ismeretek, szociális ismeretek, ügyvitel ismeretek) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), rendészeti alapismeretek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismeretek)

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

A

N

A

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

támogatott

6

A

N

K

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

180 000 Ft

6

A

L

A

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

támogatott

6

A

L

K

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

140 000 Ft

6

A képzésről 

A képzés mindkét részterületén a jó szakember alapos és precíz, képes követni a változó jogszabályi környezet – olykor hektikus – mozgásait, ugyanakkor empatikus és méltányos is. Ismeri a rá vonatkozó szabályokat, de ez nem vezet szűklátókörűséghez, hanem képes a saját feladatát szélesebb perspektívában elhelyezve kezelni.

Egyediségét egyrészt az egyetem és Győr városának meghatározó tulajdonságai, különleges adottságai biztosítják. Másrészt a képzésben a vonatkozó szakterületek legjobbjait vonultatjuk fel az oktatói gárdában, akik nemcsak elméleti, hanem jelentős gyakorlati ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek. Ebből kifolyólag a képzésünk kifejezetten pragmatikus, amely a hallgatót jobban hozzásegíti a munkaerőpiacon való helytállásra. A hallgatók olyan környezetben és feltételek között tanulhatnak, amelyre méltán vagyunk büszkék, akár a campust, akár a várost nézzük.

Oktatóink gyakorló szakemberek is, akik közvetlen kapcsolatot ápolnak hallgatóinkkal. A gyakorlati képzés elemei közé tartozik, hogy minden főtárgy mellett szemináriumi foglalkozásokat is tartunk.  A kötelező szakmai gyakorlat és a kis képzési létszámkeret elősegítik a hallgatók megfelelő felkészítését a későbbi munkavállalásra.

A kar informatikai ellátottsága kiváló, jogi szakkönyvtárunk segíti a tanulmányokat, a tudományos munkát. A Batthyány Lajos Szakkollégium tagjaként magas színvonalú tudományos élet részeseivé válhatnak hallgatóink, akik közül a jó tanulmányi eredményt elérők széles körű ösztöndíjakban részesülhetnek.

Továbbtanulás

Végzett hallgatóink számára lehetőséget kínálunk a továbbtanulásra is. Jogász osztatlan képzésünk, valamint a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási MA mesterszakunk egyaránt elérhetőek.

Elhelyezkedés

A szak elvégzése után egyrészt a közigazgatásban kínálkoznak stabilnak mondható lehetőségek (TB- és nyugdíjszervek, önkormányzatok, stb.), másrészt a reálszféra is jelentős felvevőpiac lehet (munkaügyi ügyintéző, HR-referens, stb.) friss diplomásaink számára.

Hallgatóink cégeknél is és a közigazgatásban is elhelyezkedhetnek. A cégeket illetően elsősorban a környéken működő kis- és közepes méretű vállalkozásoknál számíthatnak elhelyezkedésre, illetve a régióban működő nagyvállalatok szintén potenciális munkaadók lehetnek.

Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 14. - 2021. május 15.
Elektronikus ZH nap 2021. május 14.
Sóti Attila értekezésének védése 2021. május 20. 13:00 - 14:30