AZ NMHH DÍJAZTA A GYŐRI JOGHALLGATÓKAT

A Széchenyi István Egyetem két joghallgatóját és konzulenseiket is díjazta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatudományi Intézete (MTMI) az Országos Tudományos Diákköri Konferenciához (OTDK) kapcsolódó pályázatán. Szabó Lívia a szoftverek védelmének összehasonlító elemzésével, Verebélyi Viktória pedig a dohánytermékek reklámtilalmával és az egységes csomagolás követelményével foglalkozott.

Az MTMI negyedik alkalommal írt ki pályázatot a kétévente megrendezett OTDK állam- és jogtudományi szekciójához kötődő, média- és hírközlési kérdéseket feldolgozó tudományos munkákra. A díjazott hallgatók idén hét egyetemről adták be dolgozataikat, köztük a Széchenyi István Egyetem jurátusai.

A nyertes győri joghallgatók konzulenseik és az NMHH elnökének társaságában.

Szabó Lívia (konzulensei Dr. Barna Attila, Dr. Keserű Barna Arnold) témája a szoftverek védelmének összehasonlító jogi elemzése hazánkban és az Amerikai Egyesült Államokban. Az áprilisi OTDK-n is versenyző dolgozatban a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar jogász hallgatója a szerzői jog és az iparjogvédelem területét vetette össze. „Azt vizsgáltam, hogy melyik forma lenne ideálisabb, a szerzői jogi védelem, vagy a szabadalmi oltalom. A hazai szabályozás kifejezetten a szerzői jogi védelemre fókuszál, ugyanakkor az USA joggyakorlatában mind a két utat járják. Felmerült bennem harmadik lehetőségként egy sajátos szabályozás kidolgozásának gondolata, egyfajta szoftverspecifikus szabályozás, és erre is hoztam példákat” – mondja Szabó Lívia, rávilágítva arra, hogy közel ötvenéves jogi kérdésről van szó, és a technológia rohamos fejlődésével arányosan lépést kell tartania a jogi szabályozásnak is.

Szabó Lívia a szoftverek védelmének összehasonlító jogi elemzésével foglalkozott. Fotó: Májer Csaba József.

A harmadéves győri joghallgató a szakkollégium, az ELSA Győr Egyesület és a hallgatói önkormányzat tevékenységében egyaránt szerepet vállal, a Jogtörténeti Tanszéken pedig demonstrátorként dolgozik. Jelenleg egy ügyvédi irodában is kipróbálja magát, de azt sem tartja kizártnak, hogy a diploma megszerzése után PhD hallgatóként, vagy céges jogászként folytassa tovább. Mind mondja, semmiről nincs lekésve, hiszen most volt a Felező Báljuk, a képzés legközepén tartanak. Mindenesetre már eddig is olyan jó ajánlóleveleket szerzett, mint a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj és az IM kiválósági ösztöndíja, vagy az egyetemi Kazinczy-érem. 

Verebélyi Viktória (konzulensei Dr. Csitei Béla és  Dr. Kőhidi Ákos) a dohánytermékek reklámtilalmával és az egységes csomagolás kapcsolatával foglalkozott. Magyarországon is bevezetik az egységes cigarettacsomagolást, egyelőre ennek átvezető időszakában vagyunk. Már ma is vonatkoznak jogszabályok a dohánytermékek megjelenésére. Ezeknek keresletcsökkentő céljuk van. „Az egységes csomagolás EU-s jó gyakorlatból fejlődött ki, de az ausztrál jó példát is vizsgáltam a dolgozatomban, és a hazai szabályok alkalmazása körében is tettem néhány javaslatot. Felhívtam a figyelmet arra, hogy minden dohánytermék esetében használni kellene az egységes csomagolást” – mondja Viktória.

A szakemberek az olívazöld egyik árnyalatában találták meg azt az színt, ami szerintük a legkevésbé ösztönöz a vásárlásra. Az egységes színű csomagoláson ezzel együtt nagyobb méretben jeleníthetik meg az elrettentő fotóval és szöveggel kombinált figyelmeztetéseket. Érdekesség ugyanakkor, hogy a károsanyagok feltüntetés több fogyasztónál nem volt visszatartó hatású. Inkább csak arra ösztönzött, hogy enyhébb dohánytermékre váltsanak, de a leszokást nem segítette. Ezért ezek az adatok várhatóan nem is kerülnek ki majd az új, egységes csomagolásra.

Verebélyi Viktória témája a dohánytermékek reklámtilalma és az egységes csomagolás kapcsolata volt. Fotó: Májer Csaba József

Viktória elsőéves joghallgató, és már a második diplomáját szerzi a Széchenyi István Egyetemen az igazságügyi igazgatási szak után. Tapolcai születésű, kollégista, és nagyon megszerette Győrt. Érthetően konkrét tervei még nincsenek arra, hogy hol akar majd elhelyezkedni. Egyelőre szeretne minden percen hasznosan tölteni a családias hangulatú jogi karon Győrben.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 14. - 2021. május 15.
Elektronikus ZH nap 2021. május 14.
Sóti Attila értekezésének védése 2021. május 20. 13:00 - 14:30