Alapítvány a jogászképzésért

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Engedje meg, hogy jelen levelünkkel figyelmébe ajánljuk a 2014 decemberében alapított Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért (székhely: 9026 Győr, Áldozat u. 12.; Nyt. szám: Pk.A.60.071/2014;) elnevezésű társadalmi szervezetet.


Győr Város polgármestereként, valamint a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi kar dékánjaként meggyőződésünk, hogy mind városunknak, mind pedig a régiónak fontos, hogy Győrött – az évszázados hagyományokat követve – legyen jogász képzés, illetve a színvonalas képzés eredményeként a kar jól felkészült szakemberekkel gazdagítsa régiónk munkaerő piacát. Úgy gondoljuk, hogy a Deák Ferenc Alapítvány tevékenységével ezt a célt szolgálja.


Örömmel tájékoztatjuk, hogy Dr. Havasi Dezső Úr, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, mint alapító létrehozta a fenti alapítványt, melyet a Győri Törvényszék nyilvántartásba vett. Az alapítvány elsődleges célja, hogy támogassa a tehetséges és rászoruló hallgatók tanulmányait a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán.


Az alapítvány arra törekszik, hogy mind tevékenységével, mind pedig az általa nyújtott támogatásokkal méltó módon szimbolizálja a jogászi hivatásrendek egységét a Nyugat-dunántúli régióban. Az alapítvány révén a hivatásrendek, valamint a jogi diplomásokat foglalkoztató igazgatási és gazdasági szervezetek kifejezésre juttathatják a győri jogászképzés melletti elkötelezettségüket és támogatásukat. Meggyőződésünk, hogy a helyi (regionális) jogászképzés immár 20 éves újkori múltja érdemessé teszi a győri Jogi Kart a jövőbeli támogatásra.


Tekintve, hogy a jogászképzés az elmúlt két évtizedben a teljes Nyugat-dunántúli régióból fogadott hallgatókat, és ezáltal ez egész régiót ellátta jogászi utánpótlással, mind a hivatásrendeknek, mind pedig a gazdasági szférának közös érdeke, hogy a tehetséges, ámde szociálisan rászoruló hallgatók, pusztán anyagi okok miatt ne maradjanak ki a jogászképzésből.


Mindezen célok megvalósítása érdekében az alapítvány ösztöndíjprogram formájában támogatni kívánja azokat a szociálisan rászoruló, tehetséges, döntően elsőéves hallgatókat, akik más forrásból támogatást nem tudnak szerezni. Az ösztöndíjprogram keretében az államilag jelenleg előírt 230.000,- Ft-os féléves tanulmányi költségtérítést az alapítvány részben vagy egészben a támogatott hallgatók részére megfinanszírozza. E célja megvalósításához az alapítvány elsősorban a hivatásrendektől és a gazdasági szféra szereplőitől támogatást gyűjt. Természetesen, amennyiben a támogató ezt kiköti, lehetőség
van arra, hogy a kuratórium döntését követően az ösztöndíjas hallgató részére személyesen adja át a támogatásról szóló okiratot, melynek során felfedjük a támogató személyét is. Kérjük, hogy a fenti célok elérése érdekében anyagi lehetőségükhöz mérten szíveskedjenek az alapítványt támogatni.Az alapítvány számlaszáma:Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért
K&H Bank: 10400511-50526766-52501015

Ezúton előre is köszönjük szíves támogatásukat!Tisztelettel:

Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit
kuratóriumi elnök, dékán

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2021/22-es tanév I. félévére 2021. augusztus 25. 08:00 - 2021. szeptember 4. 23:59
Tantárgyválasztási időszak 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 4.
Szenátusi Ülés 2021. augusztus 30. 14:00 - 16:00