IgIg, SZMSZ BA és MA, Nemzetközi igazgatási szak szakdolgozat témák 2023

Tisztelt Igazságügyi igazgatási, Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási BA, MA, Nemzetközi igazgatási szakos Hallgató!

Tájékoztatom, hogy amennyiben a TVSZ. 74-78. paragrafusai alapján a következő, 2023/24-as tanév őszi félévében szakdolgozatot szeretne leadni, melynek leadási határideje az őszi félév vizsgaidőszakának első napja (2023. december 11.), a témaválasztás az alábbi elektronikus felületen történik: dfk.sze.hu/Oktatás/Szakdolgozat témaválasztás, mely felület 2023. augusztus 23. (szerda) 08.00 órától 2023. augusztus 25. (péntek) 12.00 óráig érhető el.

A témaválasztás a választott oktató jóváhagyását követően válik véglegessé, melyről értesítést küldünk.

A szakdolgozat elkészítéséhez kapcsolódó kurzusokat a 2023/24-as tanév őszi félévére kell felvenni, a tantárgyválasztási időszakban.    

A konzulens oktató a konzultációs alkalmakon történő részvételt a TVSZ. 7. sz. mellékletében szereplő konzultációs lapon aláírásával igazolja, melyet a hallgatói nyilatkozattal együtt a szakdolgozatba be kell köttetni.

A választható témák külön oldalon tekinthetők meg.

A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő probléma esetén a Dékáni Titkárságot szíveskedjen keresni (dfk@sze.hu).  

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Doktorandusz-konferencia 2023. december 8.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Szorgalmi időszak vége 2023. december 9.
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.