IgIg, SZMSZ BA és MA, Nemzetközi igazgatási szak szakdolgozat témák

Tisztelt Igazságügyi igazgatási, Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási BA, MA, Nemzetközi igazgatási szakos Hallgató!

Tájékoztatom, hogy amennyiben a TVSZ. 74-78. paragrafusai alapján a következő, 2022/23-as tanév őszi félévében szakdolgozatot szeretne leadni, melynek leadási határideje az őszi félév vizsgaidőszakának első napja (2022. december 12.), a témaválasztás az alábbi elektronikus felületen történik: dfk.sze.hu/Oktatás/Szakdolgozat témaválasztás, mely felület 2022. augusztus 22-én 08.00 órától augusztus 26-án 12.00 óráig érhető el.

A témaválasztás a választott oktató jóváhagyását követően válik véglegessé, melyről értesítést küldünk.

A szakdolgozat elkészítéséhez kapcsolódó kurzusokat a 2022/23-as tanév őszi félévére kell felvenni, a tantárgyválasztási időszakban.    

A konzulens oktató a konzultációs alkalmakon történő részvételt a TVSZ. 7. sz. mellékletében szereplő konzultációs lapon aláírásával igazolja, melyet a hallgatói nyilatkozattal együtt a szakdolgozatba be kell köttetni.

A választható témák itt tekinthetők meg.

A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő probléma esetén a Dékáni Titkárságot szíveskedjen keresni (dfk@sze.hu).  

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Kurzuskiírási időszak 2022. október 3. - 2022. október 21.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2022. október 7. - 2022. október 8.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 12.