Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási BA; Igazságügyi Igazgatási BA

Tájékoztató
szakmai gyakorlatról
Igazságügyi igazgatási BA szak

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási BA szak

Vonatkozó jogszabályok és szabályzatok:

  • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.)
  • 18/2016. EMMI rendelet - akik a 2017/2018-as tanévben, vagy azt követően kezdik meg tanulmányaikat
  • 15/2006. OM rendelet - akik legkésőbb a 2016/2017-es tanévben kezdték meg tanulmányaikat
  • A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ)

Az igazságügyi igazgatási szak hallgatóinak a tantervben előírt 40 órás szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük az abszolutórium feltételeként. A szakmai gyakorlat az ügyvédi,
közigazgatási, bírói, ügyészi feladatok ellátásához kapcsolódó szervezeteknél,
intézményekben tölthet le.
A személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szak hallgatóinak
- ha legkésőbb 2016/2017. évben kezdték meg tanulmányaikat, akkor 4 hét,
- ha 2017/2018. évben, vagy azt követően kezdik meg tanulmányaikat, akkor 3 hét
szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük az abszolutórium feltételeként.


A szakmai gyakorlat a munkajog, munkaügyi kapcsolatok, a társadalombiztosítás, a szociális ellátás intézményeiben, szervezeteiben tölthető le. A szakmai gyakorlat időtartama a nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók esetében - mindkét szakon - azonos.


A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele az, hogy a gyakorlóhely szándéknyilatkozatát tartalmazó szakmai gyakorlat engedélyezési lapot (mellékelve) a jogterület szerint illetékes tanszék vezetője vagy a szakfelelős aláírja, amivel a gyakorlóhely megfelelőségét tanúsítja. A szakmai gyakorlat teljesítéséről és érdemjegyéről szóló igazolást ugyanezen a nyomtatványon állítja ki a gyakorlóhely. Az igazolást a szakmai gyakorlat teljesítése után az engedélyező tanszéken kell leadni.


A szakmai gyakorlat szervezésével kapcsolatos további kérdésekben Dr. Erdős Csaba egyetemi docens áll a hallgatók rendelkezésére.

Elérhetőségei: erdos.csaba@sze.hu

 

Letölthető anyagok:

- Szakmai gyakorlat engedélyezési lap

- Szakmai gyakorlóhelyek

- Bírósági szakmai gyakorlathoz szükséges kérelem

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. november 25. 06:00 - 2021. december 19. 23:55
Elektronikus ZH nap 2021. december 1. 08:00 - 15:00
ÁDVENTI KERESZTÉNY KÖNYVVÁSÁR 2021. december 1. 09:00 - 17:00
Hallgatói klubkoncert 2021. december 1.
ÁDVENTI VÉRADÁS 2021. december 2. 08:00 - 12:00