Szakdolgozat tájékoztató BA 2022

TÉMAVÁLASZTÁS

Online regisztráció időszaka a 2022/23-as tanév tavaszi félévben záróvizsgázók részére: 2022. január 23-án 08.00 órától 2022. január 27-én 12.00 óráig. 

Ezzel párhuzamosan a Neptunban a kapcsolódó tantárgyat (szakdolgozati konzultáció) a tantárgyfelvételi időszakban fel kell venni.

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE:

A konzulenssel a kapcsolat felvétele a regisztrációs időszak után, az oktató pozitív visszajelzését követően szükséges, az oktatók elérhetőségei a telefonkönyvben találhatók. A konzultáció a belső konzulenssel legalább hat alkalom, amit az oktató a konzultációs lapon igazol.

Kapcsolódó dokumentumok:

szakdolgozatba köttetendő adatlapok konzulátciós laphallgatói nyilatkozat

külön fájlként feltöltendő, aláírásokkal szkennelt formában szükség esetén a titkosítási nyilatkozat (csak ha a cég feltétlenül kéri; csak ez a forma fogadható el).

 

Terjedelem – mellékletek nélkül:

Alapszakon legalább 2 szerzői ív (80 000 leütés).

Külső konzulens közreműködése lehetséges, de nem kötelező. SZAKDOLGOZAT BENYÚJTÁSA

Amennyiben a 2022/23-as tanév őszi félévében záróvizsgázik: 

Elektronikus feltöltés: 2022. december 12.

Nyomtatott formában a védésre kell behozni a szakdolgozatot.

 

A szakdolgozatot elektronikus formában kell feltölteni a http://lib.sze.hu oldalra (az oldalon tájékoztatót találnak a feltöltés részleteiről). A hallgatónak egyeztetnie kell a belső konzulenssel a jóváhagyásról, ezt követően tölthető fel a szakdolgozat.

A nyomtatott, beköttetett példányt a szakdolgozat védésre kell hozni.

 

SZAKDOLGOZAT ÉRTÉKELÉSE

A szakdolgozat végső érdemjegyéről a záróvizsga bizottság dönt a belső konzulens véleményét és a külső bírálatot figyelembe véve.  

 

KAPCSOLATTARTÓK

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék - Molnár Erzsébet (molnar.erzsebet@sze.hu)

Bűnügyi Tudományok Tanszék – Borsosné Törös Emese (borsosne.toros.emese@ga.sze.hu)

Jogelméleti Tanszék - Gönczölné Németh Beatrix (nemethb@sze.hu)

Jogtörténeti Tanszék - Gönczölné Németh Beatrix (nemethb@sze.hu)

Kereskedelmi és Agrárjogi Tanszék - Molnár Erzsébet (molnar.erzsebet@sze.hu)

Munkajogi és Szociális Jogi tanszék - Molnár Erzsébet (molnar.erzsebet@sze.hu)

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék – Borsosné Törös Emese (borsosne.toros.emese@ga.sze.hu)

Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék – Treml Júlia (treml.julia@ga.sze.hu)

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék - Borsosné Törös Emese (borsosne.toros.emese@ga.sze.hu)

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Dr. Zalahegyi Zoltán munkahelyi vitája 2023. február 8. 14:00 - 15:00
AK, ESK diplomaátadó 2023. február 17. 14:00 - 16:00
DFK diplomaátadó 2023. február 18. 10:00 - 12:00