Szakdolgozat tájékoztató

SZAKDOLGOZAT

 

TÉMAVÁLASZTÁS

Online regisztráció időszaka a 2020/21-es tanév tavaszi félévére: 2021. január 18-22.

Ezzel párhuzamosan a Neptunban a kapcsolódó tantárgyat (szakdolgozati konzultáció) a tantárgyfelvételi időszakban fel kell venni.

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE:

A konzulenssel a kapcsolat felvétele a regisztrációs időszak után, az oktató pozitív visszajelzését követően szükséges, az oktatók elérhetőségei a telefonkönyvben találhatók. A konzultáció a belső konzulenssel legalább hat alkalom, amit az oktató a konzultációs lapon igazol.

Kapcsolódó dokumentumok:

szakdolgozatba köttetendő adatlapok konzulátciós laphallgatói nyilatkozat

külön fájlként feltöltendő, aláírásokkal szkennelt formában szükség esetén a titkosítási nyilatkozat (csak ha a cég feltétlenlül kéri; csak ez a forma fogadható el).

 

Terjedelem – mellékletek nélkül:

Alapszakon legalább 30, legfeljebb 50 oldal.

Külső konzulens közreműködése lehetséges, de NEM kötelező. SZAKDOLGOZAT BENYÚJTÁSA

Határidő: 2020/21-es tanév tavaszi félévre 

Elektronikus feltöltés: 2021. május 10. 23,55 óra

Nyomtatott, beköttetett formátum: szakdolgozatvédésre kell hozni

 

A szakdolgozatot elektronikus formában kell feltölteni a http://lib.sze.hu oldalra (az oldalon tájékoztatót találnak a feltöltés részleteiről). A hallgatónak egyeztetnie kell a belső konzulenssel a jóváhagyásról, ezt követően tölthető fel a szakdolgozat.

A nyomtatott, beköttetett példányt a szakdolgozat védésre kell hozni.

 

SZAKDOLGOZAT ÉRTÉKELÉSE

A szakdolgozat végső érdemjegyéről a záróvizsga bizottság dönt a belső konzulens véleményét és a külső bírálatot figyelembe véve.  

 

KAPCSOLATTARTÓK

 

 

  • Igazságügyi igazgatási szakos hallgatók: a belső konzulens szerinti tanszék ügyintézője:

 

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék - Csizmarik Eszter (csizmarik@ga.sze.hu)

Bűnügyi Tudományok Tanszék – Molnár Erzsébet (molnar.erzsebet@ga.sze.hu)

Jogelméleti Tanszék - Gönczölné Németh Beatrix (nemethb@sze.hu)

Jogtörténeti Tanszék - Gönczölné Németh Beatrix (nemethb@sze.hu)

Kereskedelmi és Agrárjogi Tanszék - Molnár Erzsébet (molnar.erzsebet@sze.hu)

Munkajogi és Szociális Jogi tanszék - Molnár Erzsébet (molnar.erzsebet@sze.hu)

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék - Angyal Krisztina (angyal.krisztina@ga.sze.hu)

Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék – Treml Júlia (treml.julia@ga.sze.hu)

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék - Angyal Krisztina (angyal.krisztina@ga.sze.hu)

 

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. november 25. 06:00 - 2021. december 19. 23:55
Elektronikus ZH nap 2021. december 1. 08:00 - 15:00
ÁDVENTI KERESZTÉNY KÖNYVVÁSÁR 2021. december 1. 09:00 - 17:00
Hallgatói klubkoncert 2021. december 1.
ÁDVENTI VÉRADÁS 2021. december 2. 08:00 - 12:00