Szakdolgozat tájékoztató BA 2024

TÉMAVÁLASZTÁS

Online regisztráció időszaka a 2023/24-as tanév tavaszi félévben záróvizsgázók részére: 2024. január 22-én 08.00 órától 2043. január 29-én 12.00 óráig. 

Ezzel párhuzamosan a Neptunban a kapcsolódó tantárgyat (szakdolgozati konzultáció) a tantárgyfelvételi időszakban fel kell venni.

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE:

A konzulenssel a kapcsolat felvétele a regisztrációs időszak után, az oktató pozitív visszajelzését követően szükséges, az oktatók elérhetőségei a telefonkönyvben találhatók. A konzultáció a belső konzulenssel legalább hat alkalom, amit az oktató a konzultációs lapon igazol.

Kapcsolódó dokumentumok:

szakdolgozatba köttetendő adatlapok konzulátciós laphallgatói nyilatkozat

külön fájlként feltöltendő, aláírásokkal szkennelt formában szükség esetén a titkosítási nyilatkozat (csak ha a cég feltétlenül kéri; csak ez a forma fogadható el).

 

Terjedelem – mellékletek nélkül:

Alapszakon legalább 2 szerzői ív (80 000 leütés).

Külső konzulens közreműködése lehetséges, de nem kötelező. SZAKDOLGOZAT BENYÚJTÁSA

Amennyiben a 2023/24-as tanév tavaszi félévében záróvizsgázik: 

Elektronikus feltöltés: 2024. május 13. (a vizsgaidőszak első napja)

Nyomtatott formában a védésre kell behozni a szakdolgozatot.

 

A szakdolgozatot elektronikus formában kell feltölteni a http://lib.sze.hu oldalra (az oldalon tájékoztatót találnak a feltöltés részleteiről). A hallgatónak egyeztetnie kell a belső konzulenssel a jóváhagyásról, ezt követően tölthető fel a szakdolgozat.

A nyomtatott, beköttetett példányt a szakdolgozat védésre kell hozni.

 

SZAKDOLGOZAT ÉRTÉKELÉSE

A szakdolgozat végső érdemjegyéről a záróvizsga bizottság dönt a belső konzulens véleményét és a külső bírálatot figyelembe véve.  

 

KAPCSOLATTARTÓK

  • Személyügyi, Munkaügyi és Szociális igazgatási szakos hallgatók: Molnár Erzsébet (molnar.erzsebet@sze.hu)
  • Igazságügyi igazgatási szakos hallgatók: 
  • a belső konzulens szerinti tanszék ügyintézője:

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék - Molnár Erzsébet (molnar.erzsebet@sze.hu)

Bűnügyi Tudományok Tanszék – Majer-Barakka Petra (barakka.petra@ga.sze.hu) 

Jogelméleti Tanszék - Gönczölné Németh Beatrix (nemethb@sze.hu)

Jogtörténeti Tanszék - Gönczölné Németh Beatrix (nemethb@sze.hu)

Kereskedelmi és Agrárjogi Tanszék - Molnár Erzsébet (molnar.erzsebet@sze.hu)

Munkajogi és Szociális Jogi tanszék - Molnár Erzsébet (molnar.erzsebet@sze.hu)

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék – Borsosné Törös Emese (borsosne.toros.emese@ga.sze.hu)

Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék – Majer-Barakka Petra (barakka.petra@ga.sze.hu) 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék - Borsosné Törös Emese (borsosne.toros.emese@ga.sze.hu)

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események