Alapítványi Ösztöndíj a DFK hallgatói részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért
Kuratóriuma ösztöndíjpályázatot hirdet
a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar kiemelkedő tanulmányi eredményű és szociálisan
rászoruló, megváltozott képességű, gyermeket nevelő HALLGATÓI részére
a 2021/2022. tanév II. félévében


A Deák Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar nappali és levelező tagozatos, bármely szakon tanuló hallgatója számára a Deák Ferenc Alapítvány ösztöndíj támogatásának elnyerésére.

Pályázathoz benyújtandó:

 • kiemelkedő tanulmányi eredmény igazolása
  • legalább 4.00 tanulmányi átlag igazolása a 2021/22. tanév I. félévéről (igazolás módja:
   TO által kiállított igazolás)
 • hallgatói jogviszony igazolása a 2021/2022. tanév II. félévére (igazolás módja: TO által kiállított
  hallgatói jogviszony igazolás)
 • aktív egyetemi közéleti vagy szakmai tevékenység, eredmények igazolása pl.: versenyeken,
  tanszéki vagy szakkollégiumi munkában részvétel, közreműködés hallgatói szervezetek
  tevékenységében, szakmai önéletrajz, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, stb. (szükséges az
  alátámasztó dokumentumok benyújtása)
 • a pályázó szociális helyzetének bemutatása rövid levélben: családi és egyéni körülmények,
  saját rendszeres jövedelmei, egyéb ösztöndíjai, a családban az egy főre jutó jövedelem,
  esetleges tartásdíj összege, hátrányos helyzet, megváltozott képesség, egy háztartásban élő
  gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata, egyéb méltányolható körülmény
  igazolása (szükséges az alátámasztó hivatalos dokumentumok benyújtása).

A pályázat alapján több hallgató nyerheti el a támogatást a Kuratórium döntésének megfelelően az Alapítvány ösztöndíj céljára felhasználható vagyonából.

A támogatás összegéről a benyújtott pályázat alapján a Kuratórium dönt.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2022. március 31. 16.00 óra.

A benyújtás módja:
- kitöltött adatlappal és a szükséges mellékletekkel,
- elektronikus (dfk@sze.hu) és postai úton (Deák Ferenc Alapítvány, 9026 Győr, Áldozat u 12.)
- vagy személyesen a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékáni titkárságán (J épület
fsz. 6).

A pályázatoknál hiánypótlási lehetőség nincs, a határidő után érkezett pályázatok elbírálására nincs lehetőség.
A pályázati felhívás és adatlap letölthető: felhívás, adatlap.

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat. A bíráló bizottság előnyben részesíti azok pályázatát, akik más ösztöndíjban nem részesülnek és aktív TDK, valamint egyetemi közéleti tevékenységet végeznek.

A pályázatokat a Kuratórium 2021. április 30-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti és a nyertessel ösztöndíj-szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítása a szerződés aláírását követően, egy összegben, legkésőbb 2022. május 15-ig esedékes.

 

Győr, 2022. március 8.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Kurzuskiírási időszak 2022. október 3. - 2022. október 21.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2022. október 7. - 2022. október 8.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 12.