Alapítványi Ösztöndíj a DFK hallgatói részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért
Kuratóriuma ösztöndíjpályázatot hirdet
a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar kiemelkedő tanulmányi eredményű és szociálisan
rászoruló, megváltozott képességű, gyermeket nevelő HALLGATÓI részére
a 2022/2023. tanév I. félévében


A Deák Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar nappali és levelező tagozatos, bármely szakon tanuló hallgatója számára a Deák Ferenc Alapítvány ösztöndíj támogatásának elnyerésére.

Pályázathoz benyújtandó:

 • kiemelkedő tanulmányi eredmény igazolása
  • legalább 4.00 tanulmányi átlag igazolása a 2021/22. tanév II. félévéről (igazolás módja:
   TO által kiállított igazolás)
 • hallgatói jogviszony igazolása a 2022/2023. tanév I. félévére (igazolás módja: TO által kiállított
  hallgatói jogviszony igazolás)
 • aktív egyetemi közéleti vagy szakmai tevékenység, eredmények igazolása pl.: versenyeken,
  tanszéki vagy szakkollégiumi munkában részvétel, közreműködés hallgatói szervezetek
  tevékenységében, szakmai önéletrajz, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, stb. (szükséges az
  alátámasztó dokumentumok benyújtása)
 • a pályázó szociális helyzetének bemutatása rövid levélben: családi és egyéni körülmények,
  saját rendszeres jövedelmei, egyéb ösztöndíjai, a családban az egy főre jutó jövedelem összege (a családi/egyéni jövedelme minden típusára kérjük, hogy térjen ki),
  esetleges tartásdíj összege, hátrányos helyzet, megváltozott képesség, egy háztartásban élő
  gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata, egyéb méltányolható körülmény
  igazolása (szükséges az alátámasztó hivatalos dokumentumok benyújtása).

A pályázat alapján több hallgató nyerheti el a támogatást, két első éves jogász hallgató, ezen felül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara támogatásából biztosított ösztöndíjat a Kuratórium döntésének megfelelően az Alapítvány ösztöndíj céljára felhasználható vagyonából.

A támogatás összegéről a benyújtott pályázat alapján a Kuratórium dönt.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2022. november 21. 16.00 óra.

A benyújtás módja:
- kitöltött adatlappal és a szükséges mellékletekkel,
- elektronikus (dfk@sze.hu)

- vagy postai úton (Deák Ferenc Alapítvány, 9026 Győr, Áldozat u 12.)
- vagy személyesen a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékáni titkárságán (J épület
fsz. 6).

A pályázatoknál hiánypótlási lehetőség nincs, a határidő után érkezett pályázatok elbírálására nincs lehetőség.
A pályázati adatlap letölthető: adatlap.

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat. A bíráló bizottság előnyben részesíti azok pályázatát, akik aktív TDK, valamint egyetemi közéleti tevékenységet végeznek.

A pályázatokat a Kuratórium 2022. december 10-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti és a nyertessel ösztöndíj-szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítása a szerződés aláírását követően, egy összegben, legkésőbb 2022. december 31-ig esedékes.

 

Győr, 2022. október 21.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Dr. Zalahegyi Zoltán munkahelyi vitája 2023. február 8. 14:00 - 15:00
AK, ESK diplomaátadó 2023. február 17. 14:00 - 16:00
DFK diplomaátadó 2023. február 18. 10:00 - 12:00