Alapítványi Ösztöndíj a DFK hallgatói részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért

Kuratóriuma ösztöndíjpályázatot hirdet

a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar kiemelkedő tanulmányi eredményű és rászoruló HALLGATÓI részére

2020/2021. tanév I. félév

A Deák Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar nappali tagozatos, bármely szakon tanuló hallgatója számára a Deák Ferenc Alapítvány támogatásának elnyerésére.

Pályázathoz benyújtandó:

  • kiemelkedő tanulmányi eredmény igazolása
    • legalább 4.00 tanulmányi átlag igazolása a 2019/20. tanév II. félévéről (igazolás módja: TO által kiállított igazolás)
    • hallgatói jogviszony igazolása a 2020/2021. tanév I. félévére (igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)
    • aktív egyetemi közéleti vagy szakmai tevékenység, eredmények igazolása pl.: versenyeken, tanszéki vagy szakkollégiumi munkában részvétel,  közreműködés hallgatói szervezetek tevékenységében, szakmai önéletrajz, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, stb. (szükséges az alátámasztó dokumentumok benyújtása)
    • a pályázó szociális helyzetének bemutatása rövid levélben: családi és egyéni körülmények, saját rendszeres jövedelmei, egyéb ösztöndíjai, a családban az egy főre jutó jövedelem, hátrányos helyzet és egyéb méltányolható körülmények igazolása (szükséges az alátámasztó hivatalos dokumentumok benyújtása)

A pályázat alapján több hallgató nyerheti el a támogatást a Kuratórium döntésének megfelelően az Alapítvány ösztöndíj céljára felhasználható vagyonából.

A támogatás összegéről a benyújtott pályázat alapján a Kuratórium dönt.

A pályázatok beérkezésének

határideje 2020. december 10. 16.00 óra.

A benyújtás módja:

- kitöltött adatlappal és a szükséges mellékletekkel,

- elektronikus (dfk@sze.hu) és postai úton (Deák Ferenc Alapítvány, 9026 Győr, Áldozat u 12.)

- vagy személyesen a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékáni titkárságán (J épület fsz. 6).

A pályázatoknál hiánypótlási lehetőség nincs, a beérkezési határidő után érkezett pályázatok elbírálására nincs lehetőség.

A pályázati felhívás és adatlap letölthető a http://dfk.sze.hu/alapitvany oldalról a letöltések menüből. A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat. A bíráló bizottság előnyben részesíti azok pályázatát, akik más ösztöndíjban nem részesülnek és aktív TDK, valamint egyetemi közéleti tevékenységet végeznek.

A pályázatokat a Kuratórium 2020. december 15-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti, és a nyertessel ösztöndíj-szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítása a szerződés aláírását követően, egy összegben, legkésőbb 2020. december 31-ig esedékes.

Győr, 2020. november 27.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2021/22-es tanév I. félévére 2021. augusztus 25. 08:00 - 2021. szeptember 4. 23:59
Tantárgyválasztási időszak 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 4.
Szenátusi Ülés 2021. augusztus 30. 14:00 - 16:00