Alapítványi Ösztöndíj a DFK hallgatói részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért

Kuratóriuma ösztöndíjpályázatot hirdet

a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar kiemelkedő tanulmányi eredményű és szociálisan rászoruló HALLGATÓI részére

 2023/2024. tanév I. félévben

 

A Deák Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar nappali tagozatos, bármely szakon, bármely évfolyamban tanuló hallgatója számára a Deák Ferenc Alapítvány ösztöndíj támogatásának elnyerésére. Két elsőéves jogász hallgató ezen felül a Magyar Országos Közjegyzői Kamra támogatásából biztosított ösztöndíjat is elnyerheti.

Pályázathoz benyújtandó:

  • kiemelkedő tanulmányi eredmény igazolása
    • legalább 4.00 tanulmányi átlag igazolása a 2022/23. tanév II. félévéről (igazolás módja: TO által kiállított igazolás)
  • hallgatói jogviszony igazolása a 2023/2024. tanév I. félévére (igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)
  • aktív egyetemi közéleti vagy szakmai tevékenység, eredmények igazolása pl.: versenyeken, tanszéki vagy szakkollégiumi munkában részvétel, közreműködés hallgatói szervezetek tevékenységében, szakmai önéletrajz, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, stb. (szükséges az alátámasztó dokumentumok másolatának benyújtása)
  • a pályázó szociális helyzetének bemutatása rövid levélben: családi és egyéni körülmények, saját rendszeres jövedelmei, egyéb ösztöndíjai, a családban az egy főre jutó jövedelem összege (a családi/egyéni jövedelmek minden típusára kérjük hogy térjen ki), esetleges tartásdíj összege, hátrányos helyzet, egyéb méltányolható körülmény igazolása (szükséges az alátámasztó hivatalos dokumentumok másolatának benyújtása).

A pályázat alapján több hallgató nyerheti el a támogatást, a támogatás összegéről a benyújtott pályázat alapján a Kuratórium dönt.

A pályázatok beérkezésének

határideje 2023. november 15. 16.00 óra.

A benyújtás módja:

kitöltött adatlappal és a szükséges mellékletekkel,

- elektronikus (dfk@sze.hu) úton

- vagy postai úton (Deák Ferenc Alapítvány, 9026 Győr, Áldozat u 12.)

- vagy személyesen a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékáni titkárságán (J épület fsz. 6).

A pályázatoknál hiánypótlási lehetőség nincs, a határidő után érkezett pályázatok elbírálására nincs lehetőség.

A pályázati adatlap letölthető itt.

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat. A bíráló bizottság előnyben részesíti azok pályázatát, akik aktív TDK, valamint egyetemi közéleti tevékenységet végeznek.

A pályázatokat a Kuratórium 2023. november 21-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti és a nyertessel ösztöndíj-szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítása a szerződés aláírását követően, egy összegben, legkésőbb 2023. december 31-ig esedékes.

Győr, 2023. november 2.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Doktorandusz-konferencia 2023. december 8.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Szorgalmi időszak vége 2023. december 9.
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.