Jogi felsőoktatási szakképzés záróvizsga 2023/2024.

Záróvizsga időszak

  • A 2023/2024 őszi félévben záróvizsgázóknak: 2024. január 22. hétfő - 2024. január 31. szerda
  • A 2023/2024 tavaszi félévben záróvizsgázóknak: 2024. június 24. hétfő - 2024. július 3. szerda
  • A komplex vizsga beosztása az időszak előtt 10 nappal alakul ki.

Általános információk (félévtől függetlenül)

A komplex vizsgák (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) időpontjáról a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által előírtak szerint, a záróvizsga-jelentkezési időszak lezárultát követően, de legkésőbb a záróvizsga időszak kezdése előtt 10 nappal kell tájékoztatást adnunk. Ha a beosztás előbb elkészül, akkor előbb közzétesszük. A közzététel emailben, vagy Neptunon keresztül történik.

A helyszín a Széchenyi István Egyetem Győr, Áldozat utca 12. főépület, tantermek. A komplex vizsgák előtt fél órával legyenek szívesek megjelenni. Ha valaki nem találja a nevét a beosztásban, annak ellenére, hogy jelentkezett a Neptunban záróvizsgára, kérem, jelezze a tanulmányi ügyintézőnél. A beosztás annyiban előzetes jellegű, hogy akinek nem sikerül minden vizsgát teljesítenie a záróvizsga időszak kezdetéig, azt a tanulmányi ügyintéző jelzése alapján levesszük később a beosztásból (csak az tehet záróvizsgát, aki minden tantárgyat teljesített).

Záróvizsgára jelentkezni a Neptunon keresztül kell. A záróvizsga jelentkezéssel kapcsolatos információt a tanulmányi ügyintézőnél lehet kérni. A záróvizsgán való részvétel feltétele az abszolutórium megszerzése.

A záróvizsga eredménye, ha elégtelentől különbözik, akkor végleges, nem lehet javítani.

Záróvizsga tárgyak

  • Polgári jog, Közigazgatási jog, Büntetőjog, Alkotmányjog (tételsorokból szóbeli)
  • Közigazgatási ügyvitel (írásbeli)
  • Igazságügyi ügyvitel (írásbeli)
  • Gépírás (gyakorlat)

Vizsga tételsorok

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események