Alapítványi Ösztöndíj Elsőéves joghallgatók számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJRA

A Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért Kuratóriuma ösztöndíjpályázatot hirdet

kiemelkedő tanulmányi eredményű és szociálisan rászoruló,

 ELSŐ ÉVES JOGHALLGATÓK részére

a 2020/2021. tanév II. félévére

 

A Deák Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar első évfolyamos, nappali tagozatos, jogász szakos hallgatói számára a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által felajánlott támogatás elnyerésére.

Pályázathoz benyújtandó:

  • kiemelkedő felvételi és tanulmányi eredmény igazolása
    • legalább 4.00 tanulmányi átlag a 2020/21. tanév I. félévében (a pályázatban feltüntetett tanulmányi átlagot a Kar saját nyilvántartásában ellenőrzi)
  • hallgatói jogviszony igazolása a 2020/2021. tanév II. félévére (az aktív hallgatói jogviszonyt a Kar saját nyilvántartásában ellenőrzi)
  • aktív egyetemi közéleti vagy szakmai tevékenység, eredmények igazolása szakmai önéletrajzzal pl.: versenyeken, tanszéki vagy szakkollégiumi munkában részvétel, közreműködés hallgatói szervezetek tevékenységében, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, stb. (szükséges az alátámasztó dokumentumok benyújtása)
  • a pályázó szociális helyzetének bemutatása rövid levélben: családi és egyéni körülmények, saját rendszeres jövedelmei, egyéb ösztöndíjai, a családban az egy főre jutó jövedelem (jövedelemigazolás benyújtása szükséges), hátrányos helyzet, egyéb méltányolható körülmények (szükséges az alátámasztó hivatalos dokumentumok benyújtása)

A pályázat alapján 2 hallgató nyerheti el az ösztöndíjat a Kuratórium döntésének megfelelően az Alapítvány ösztöndíj céljára felhasználható vagyonából.

Az ösztöndíj összege 2 x 135 000 forint, melyet az Alapítvány egyösszegben utal a nyertes pályázók részére.

Az ösztöndíj elnyerhető egy félévre, 2021. február 1-től 2021. június 30-ig.

A pályázatok beérkezésének

határideje 2021. május 25. 16.00 óra.

A benyújtás módja:

- kitöltött adatlappal és a szükséges mellékletekkel,

- elektronikus (dfk@sze.hu) és postai úton (Deák Ferenc Alapítvány, 9026 Győr, Áldozat u 12.)

- vagy személyesen a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékáni titkárságán (J épület fsz. 6).

A pályázatoknál hiánypótlási lehetőség nincs, a beérkezési határidő után érkezett pályázatok elbírálására nincs lehetőség.

A pályázati felhívás és adatlap letölthető a http://dfk.sze.hu/alapitvany oldalról a letöltések menüből. A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat. A bíráló bizottság előnyben részesíti azok pályázatát, akik más ösztöndíjban nem részesülnek és aktív TDK, valamint egyetemi közéleti tevékenységet végeznek.

A pályázatokat a Kuratórium 2021. június 4-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti, és a nyertessel ösztöndíj-szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítása a szerződés aláírását követően, egy összegben, legkésőbb 2020. június 30-ig esedékes.

Győr, 2021. május 10.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2021/22-es tanév I. félévére 2021. augusztus 25. 08:00 - 2021. szeptember 4. 23:59
Tantárgyválasztási időszak 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 4.
Szenátusi Ülés 2021. augusztus 30. 14:00 - 16:00