Alapítványi Ösztöndíj Elsőéves joghallgatók számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJRA

A Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért Kuratóriuma ösztöndíjpályázatot hirdet

kiemelkedő tanulmányi eredményű és szociálisan rászoruló,

 ELSŐ ÉVES JOGHALLGATÓK részére

a 2021/2022. tanév I. félévére

a Magyar Országos Közjegyzői Kamara támogatásával

Pályázathoz benyújtandó:

  • kiemelkedő felvételi és tanulmányi eredmény igazolása
    • legalább 400 felvételi pont igazolása szükséges (a pályázatban feltüntetett felvételi pontokat a Kar saját nyilvántartásában ellenőrzi)
  • hallgatói jogviszony igazolása a 2021/2022. tanév első félévére (igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)
  • aktív egyetemi közéleti vagy szakmai tevékenység, eredmények igazolása szakmai önéletrajzzal pl.: versenyeken, tanszéki vagy szakkollégiumi munkában részvétel, közreműködés hallgatói szervezetek tevékenységében, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, stb. (szükséges az alátámasztó dokumentumok benyújtása)
  • a pályázó szociális helyzetének bemutatása rövid levélben: családi és egyéni körülmények, saját rendszeres jövedelmei, egyéb ösztöndíjai, a családban az egy főre jutó jövedelem, hátrányos helyzet, egyéb méltányolható körülmények (szükséges az alátámasztó hivatalos dokumentumok benyújtása)

A pályázat alapján 2 hallgató nyerheti el az ösztöndíjat a Kuratórium döntésének megfelelően az Alapítvány ösztöndíj céljára felhasználható vagyonából.

Az ösztöndíj összege 2 x 135 000 forint, melyet az Alapítvány egyösszegben utal a nyertes pályázók részére.

Az ösztöndíj elnyerhető egy félévre, 2021. szeptember 1-től 2022. január 31-ig.

A pályázatok beérkezésének

határideje 2021. november 15-én 16.00 óra.

A benyújtás módja:

- kitöltött adatlappal és a szükséges mellékletekkel,

- elektronikus (dfk@sze.hu) és postai úton (Deák Ferenc Alapítvány, 9026 Győr, Áldozat u 12.)

- vagy személyesen a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékáni titkárságán (J épület fsz. 6).

A pályázatoknál hiánypótlási lehetőség nincs, a beérkezési határidő után érkezett pályázatok elbírálására nincs lehetőség.

A pályázati felhívás és adatlap letölthető a http://dfk.sze.hu/alapitvany/ösztöndíjak oldalról. A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat. A bíráló bizottság előnyben részesíti azok pályázatát, akik más ösztöndíjban nem részesülnek és aktív TDK, valamint egyetemi közéleti tevékenységet végeznek.

A pályázatokat a Kuratórium 2021. november 30-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti, és a nyertessel ösztöndíj-szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítása a szerződés aláírását követően, egy összegben, legkésőbb 2021. december 15-ig esedékes.

 

Győr, 2021. október 25.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Kurzuskiírási időszak 2022. október 3. - 2022. október 21.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2022. október 7. - 2022. október 8.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 12.