Alapítványi Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJRA

A Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért

Kuratóriuma ösztöndíjpályázatot hirdet

kiemelkedő tanulmányi eredményű és rászoruló, ELSŐ ÉVES JOGHALLGATÓK részére

2018/2019. tanév II. félév

 

A Deák Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar első évfolyamos, nappali tagozatos, költségtérítéses (önköltséges) jogász szakos hallgatói számára a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által felajánlott támogatás elnyerésére.

Pályázathoz benyújtandó:

 • kiemelkedő felvételi és tanulmányi eredmény igazolása
  • legalább 400 felvételi pont igazolása szükséges (a pályázatban feltüntetett felvételi pontokat a Kar saját nyilvántartásában ellenőrzi)
  • legalább 4.00 tanulmányi átlag igazolása a 2018/19. tanév I. félévéről (igazolás módja: TO által kiállított igazolás)
  • hallgatói jogviszony igazolása a 2018/2019. tanév második félévére (igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)
  • aktív egyetemi közéleti vagy szakmai tevékenység, eredmények igazolása pl.: versenyeken, tanszéki vagy szakkollégiumi munkában részvétel,  közreműködés hallgatói szervezetek tevékenységében, szakmai önéletrajz, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, stb. (szükséges az alátámasztó dokumentumok benyújtása)
  • a pályázó szociális helyzetének bemutatása rövid levélben: családi és egyéni körülmények, saját rendszeres jövedelmei, egyéb ösztöndíjai, a családban az egy főre jutó jövedelem, hátrányos helyzet, egyéb méltányolható körülmények (szükséges az alátámasztó hivatalos dokumentumok benyújtása)

A pályázat alapján 1 hallgató nyerheti el az ösztöndíjat a Kuratórium döntésének megfelelően az Alapítvány ösztöndíj céljára felhasználható vagyonából.

Az ösztöndíj összege megegyezik a jogász szakos költségtérítés/önköltség összegével.

Az ösztöndíj elnyerhető egy félévre, 2019. február 4-től 2018. május 11-ig.

A pályázatok beérkezésének

határideje 2019. április 4. 16.00 óra.

A benyújtás módja:

- kitöltött adatlappal és a szükséges mellékletekkel, illetve

- postai úton (Deák Ferenc Alapítvány, 9026 Győr, Áldozat u 12.) vagy személyesen a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékáni titkárságán (J épület fsz. 6).

A pályázatoknál hiánypótlási lehetőség nincs, a beérkezési határidő után érkezett pályázatok elbírálására nincs lehetőség.

A pályázati felhívás és adatlap letölthető a http://dfk.sze.hu/alapitvany oldalról a letöltések menüből. A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat. A bíráló bizottság előnyben részesíti azok pályázatát, akik más ösztöndíjban nem részesülnek és aktív TDK, valamint egyetemi közéleti tevékenységet végeznek.

A pályázatokat a Kuratórium 2019. május 6-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti, és a nyertessel ösztöndíj-szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítása a szerződés aláírását követően, egy összegben, legkésőbb 2019. május 11-ig esedékes.

Győr, 2019. március 21.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért

Kuratóriuma ösztöndíjpályázatot hirdet

a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar kiemelkedő tanulmányi eredményű és rászoruló HALLGATÓI részére

2018/2019. tanév II. félév

 

A Deák Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar nappali tagozatos, költségtérítéses (önköltséges), bármely szakon tanuló hallgatója számára a Deák Ferenc Alapítvány támogatásának elnyerésére.

Pályázathoz benyújtandó:

 • kiemelkedő tanulmányi eredmény igazolása
  • legalább 4.00 tanulmányi átlag igazolása a 2018/19. tanév I. félévéről és a 2017/18. tanév II. félévéről (igazolás módja: TO által kiállított igazolás)
  • hallgatói jogviszony igazolása a 2018/2019. tanév II. félévére (igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)
  • aktív egyetemi közéleti vagy szakmai tevékenység, eredmények igazolása pl.: versenyeken, tanszéki vagy szakkollégiumi munkában részvétel,  közreműködés hallgatói szervezetek tevékenységében, szakmai önéletrajz, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, stb. (szükséges az alátámasztó dokumentumok benyújtása)
  • a pályázó szociális helyzetének bemutatása rövid levélben: családi és egyéni körülmények, saját rendszeres jövedelmei, egyéb ösztöndíjai, a családban az egy főre jutó jövedelem, hátrányos helyzet, egyéb méltányolható körülmények (szükséges az alátámasztó hivatalos dokumentumok benyújtása)

A pályázat alapján több hallgató nyerheti el a támogatást a Kuratórium döntésének megfelelően az Alapítvány ösztöndíj céljára felhasználható vagyonából.

A támogatás összegéről a benyújtott pályázat alapján a Kuratórium dönt.

A pályázatok beérkezésének

határideje 2019. április 4. 16.00 óra.

A benyújtás módja:

- kitöltött adatlappal és a szükséges mellékletekkel,

- postai úton (Deák Ferenc Alapítvány, 9026 Győr, Áldozat u 12.) vagy személyesen a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékáni titkárságán (J épület fsz. 6).

A pályázatoknál hiánypótlási lehetőség nincs, a beérkezési határidő után érkezett pályázatok elbírálására nincs lehetőség.

A pályázati felhívás és adatlap letölthető a http://dfk.sze.hu/alapitvany oldalról a letöltések menüből. A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a pályázati feltételeknél megadott dokumentumokat. A bíráló bizottság előnyben részesíti azok pályázatát, akik más ösztöndíjban nem részesülnek és aktív TDK, valamint egyetemi közéleti tevékenységet végeznek.

A pályázatokat a Kuratórium 2019. május 6-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti, és a nyertessel ösztöndíj-szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítása a szerződés aláírását követően, egy összegben, legkésőbb 2019. május 11-ig esedékes.

Győr, 2019. március 21.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Melegvíz szolgáltatás szünetelése 2019. augusztus 6. 03:00 - 20:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55