Kutatási eredményeink

  • A projekt keretében 2019. március 26-án angol nyelvű előadás (címe: Roman Law as a Possible Model for the Regulation of the Liability for/of Robot) került megtartásra a robotok, illetve önvezető járművek egyes felelősségi kérdései kapcsán a Pisában megrendezett nemzetközi konferencián (a konferencia címe: Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dalle radici romanistiche agli ordinamenti europei contemporanei)
  • 2019. május 9: a „Robotok és a római jog” címmel, az önvezető járművekkel kapcsolatos egyes etikai problémákra is kitérő, magyar nyelvű előadást tartott az egyik kutató az ELTE-ÁJK Római Jogi TDK ülésén.
  • 2019. május 30-án a Polgári Jogot Oktatók Országos találkozóján plenáris előadást tartott egy kutató  "A Felelősség - termékfelelősség új perspektívái  címmel" Miskolcon.
  • 2019. május 31-én egy másik kutató szekcióelőadást tartott a Magánjogot Oktatók X. Konferenciáján  Az önvezető járművek és a kontraktuális felelősség II. – A fogyasztói szerződések értékelése címmel.
  • 2019. május 31: „The Challenges of Robotics to Natural Law” címmel angol nyelvű előadás megtartására került sor  a PPKE Jog- és Államtudományi Karán megrendezett IV. Természetjog Napja elnevezésű rendezvényen.

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Winter Seminar 2021 2021. február 24. 09:00 - 2021. február 26. 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 26. - 2021. február 27.
Szakirányválasztás 2021. március 1. - 2021. március 6.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 5. - 2021. március 6.