PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - MENTORI PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
JOGÁSZ HALLGATÓKNAK

MENTORI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
A GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLÁN

A Győri Ítélőtábla, a Győri Törvényszék és a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara együttműködésének köszönhetően 2017 szeptemberétől elindult a mentori program.

A programban részt vevő hallgatók kedvezményes tanulmányi rend biztosításával bekapcsolódhatnak az Ítélőtábla, illetve a Törvényszék munkájába, ennek keretében személyes vagy online tanácsadásban vesznek részt a kijelölt mentorokon (bírákon) keresztül, megismerik a bíróság szervezetén belül a karrier utakat, őket a bíróságok szakmailag foglalkoztatják egyéniesített szakmai program alapján. A mentori programban részvétel egyúttal a szakmai gyakorlat teljesítésének is minősül.

A 2020/21. tanév tavaszi félévében 2 hallgatót vár a Győri Ítélőtábla, 1 főt polgári és 1 főt büntető ügyszakban. A program időtartama: 2 hónap, kezdete 2021. március 1-től április 30-ig.

A programban való részvétel feltételei:
- jogász szakos, aktív státusú egyetemi hallgatói jogviszony

- legalább 4,00 tanulmányi átlageredmény a 2020/21. tanév őszi félévében

- egy lezárt félév az egyik eljárásjogi tárgyból (polgári eljárásjog vagy büntető eljárásjog)

A programban való részvétel szempontjából előnyt jelent:
- az igazolt nyelvtudás
- TDK-n, OTDK-n, illetve tanulmányi versenyeken elért helyezés, részvétel
- tudományos kutatási programban való részvétel
- sikeres eljárásjogi (polgári eljárásjog és büntető eljárásjog) alapvizsga

A programra való jelentkezés határideje: 2021. 02. 22. 14:00 óra.

A jelentkezéshez az alábbi okiratok benyújtása szükséges elektronikus úton:
- kitöltött jelentkezési lap
- tanulmányi átlag és a sikeres alapvizsgák igazolása
- nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, TDK-, OTDK- vagy tanulmányi verseny-részvétel
(helyezés) igazolása
- motivációs levél, amelyben a pályázó röviden kifejti, hogy miért kíván pályázni
A pályázatot a dfk@sze.hu email címre kell benyújtani.
Győr, 2021. február 5.

Dr. Kecskés Gábor s.k.

tudományos és nemzetközi ügyekért felelős

dékánhelyettes

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események