Jogi normák

Magyar jogi szabályozás

 

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=97500001.kpm

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800001.tv

 

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000005.koh

 

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000006.koh

 

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet fejlesztési célú járművek tesztelésével összefüggő módosításáról szóló 11/2017. (IV. 12.) NFM rendelet

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700011.NFM&timeshift=20170427&txtreferer=00000001.txt

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv

 

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100326.kor

 

 

Brit szabályok

 

Automated and Electric Vehicles Bill

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/18/contents/enacted

 

Road Traffic Act 1988

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/52/contents

 

Automated and Electric Vehicles Bill (HL Bill 82 of 2017-19.) House of Lords

https://publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2017-2019/0082/18082.pdf

 

  

Német szabályok

 

Straßenverkehrgesetz

https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/

 

 

Uniós szabályozás

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1215&from=HU

 

Az Európai Parlament és a Tanács 864/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0864&from=HU

 

 

Nemzetközi szabályozás

 

A közúti balesetekre alkalmazandó jogról szóló 1971. évi hágai egyezmény

A termékfelelősségre alkalmazandó jogról szóló 1973. évi hágai egyezmény

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Apátúr Sörház főzdelátogatás 2024. május 22. 18:00 - 19:00
Apátúr x Kreinbacher Májusi pezsgőeső 2024. május 31. 18:00 - 19:00
Sieger Italico Terasz Party 2024. június 1. 18:00 - 19:00