Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási MA diplomamunka tájékoztató

 

A DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSE:

A konzulenssel a kapcsolat felvétele a regisztrációs időszak után, az oktató pozitív visszajelzését követően szükséges, az oktatók elérhetőségei a telefonkönyvben találhatók. A konzultáció a belső konzulenssel legalább hat alkalom, amit az oktató a konzultációs lapon igazol.

Kapcsolódó dokumentumok:

szakdolgozatba köttetendő adatlapok konzultációs laphallgatói nyilatkozat

külön fájlként feltöltendő, aláírásokkal szkennelt formában szükség esetén a titkosítási nyilatkozat (csak ha a cég feltétlenül kéri; csak ez a forma fogadható el).

 

Terjedelem:

Mesterszakon legalább 2 szerzői ív (80 000 leütés).

Külső bíráló közreműködése kötelező. 

 

Iránymutatás a diplomamunka formai követelményeihez

Letöltés

Konzultációs lap

Letöltés

 

DIPLOMAMUNKA BENYÚJTÁSA

Határidő: 2021/22-es tanév tavaszi félévében 

Elektronikus feltöltés: 2022. május 16.

Nyomtatott formában a védésre kell behozni.

 

A diplomamunkát elektronikus formában kell feltölteni a http://lib.sze.hu oldalra (az oldalon tájékoztatót találnak a feltöltés részleteiről). A hallgatónak egyeztetnie kell a belső konzulenssel a jóváhagyásról, ezt követően tölthető fel a diplomamunka.

A nyomtatott, beköttetett példányt a védésre kell hozni.

 

DIPLOMAMUNKA ÉRTÉKELÉSE

A diplomamunka végső érdemjegyéről a záróvizsga bizottság dönt a belső konzulens véleményét és a külső bírálatot figyelembe véve.  

 

KAPCSOLATTARTÓK

  • Személyügyi, Munkaügyi és Szociális igazgatási szakos hallgatók: Molnár Erzsébet (erzsebet@sze.hu)
  • Nemzetközi igazgatási szakos hallgatók: Kovács Kinga (kinga@ga.sze.hu)
  • Igazságügyi igazgatási szakos hallgatók: a belső konzulens szerinti tanszék ügyintézője:

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék - Csizmarik Eszter (csizmarik@ga.sze.hu)

Bűnügyi Tudományok Tanszék – Kovács Kinga (kovacs.kinga@ga.sze.hu)

Jogelméleti Tanszék - Gönczölné Németh Beatrix (nemethb@sze.hu)

Jogtörténeti Tanszék - Gönczölné Németh Beatrix (nemethb@sze.hu)

Kereskedelmi és Agrárjogi Tanszék - Molnár Erzsébet (molnar.erzsebet@sze.hu)

Munkajogi és Szociális Jogi tanszék - Molnár Erzsébet (molnar.erzsebet@sze.hu)

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék – Borsosné Törös Emese (borsosne.toros.emese@ga.sze.hu)

Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék – Kovács Kinga (kovacs.kinga@ga.sze.hu)

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék - Borsosné Törös Emese (borsosne.toros.emese@ga.sze.hu)

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Kurzuskiírási időszak 2022. október 3. - 2022. október 21.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2022. október 7. - 2022. október 8.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 12.