Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási MA diplomamunka tájékoztató 2023

TÉMAVÁLASZTÁS

Online regisztráció időszaka a 2023/24-as tanév őszi félévben záróvizsgázók részére: 2023. augusztus 23-án 08.00 órától 2023. augusztus 25-én 12.00 óráig.

Ezzel párhuzamosan a Neptunban a kapcsolódó tantárgyat (szakdolgozati konzultáció) a tantárgyfelvételi időszakban fel kell venni.

 

A DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSE:

A konzulenssel a kapcsolat felvétele a regisztrációs időszak után, az oktató pozitív visszajelzését követően szükséges, az oktatók elérhetőségei a telefonkönyvben találhatók. A konzultáció a belső konzulenssel legalább hat alkalom, amit az oktató a konzultációs lapon igazol.

Kapcsolódó dokumentumok:

szakdolgozatba köttetendő adatlapok konzultációs laphallgatói nyilatkozat

külön fájlként feltöltendő, aláírásokkal szkennelt formában szükség esetén a titkosítási nyilatkozat (csak ha a cég feltétlenül kéri; csak ez a forma fogadható el).

 

Terjedelem:

Mesterszakon legalább 2 szerzői ív (80 000 leütés).

Külső bíráló közreműködése kötelező. 

 

Iránymutatás a diplomamunka formai követelményeihez

Letöltés

Konzultációs lap

Letöltés

 

DIPLOMAMUNKA BENYÚJTÁSA

Amennyiben a 2023/24-as tanév őszi félévében záróvizsgázik:

Elektronikus feltöltés: 2023. december 11. (a vizsgaidőszak első napja)

Nyomtatott formában a védésre kell behozni.

 

A diplomamunkát elektronikus formában kell feltölteni a http://lib.sze.hu oldalra (az oldalon tájékoztatót találnak a feltöltés részleteiről). A hallgatónak egyeztetnie kell a belső konzulenssel a jóváhagyásról, ezt követően tölthető fel a diplomamunka.

A nyomtatott, beköttetett példányt a védésre kell hozni.

 

DIPLOMAMUNKA ÉRTÉKELÉSE

A diplomamunka végső érdemjegyéről a záróvizsga bizottság dönt a belső konzulens véleményét és a külső bírálatot figyelembe véve.  

 

KAPCSOLATTARTÓK

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék - Molnár Erzsébet (molnar.erzsebet@sze.hu)

Bűnügyi Tudományok Tanszék – Borsosné Törös Emese (borsosne.toros.emese@ga.sze.hu)

Jogelméleti Tanszék - Gönczölné Németh Beatrix (nemethb@sze.hu)

Jogtörténeti Tanszék - Gönczölné Németh Beatrix (nemethb@sze.hu)

Kereskedelmi és Agrárjogi Tanszék - Molnár Erzsébet (molnar.erzsebet@sze.hu)

Munkajogi és Szociális Jogi tanszék - Molnár Erzsébet (molnar.erzsebet@sze.hu)

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék – Borsosné Törös Emese (borsosne.toros.emese@ga.sze.hu)

Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék – Csizmarik Eszter (csizmarik@sze.hu)

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék - Borsosné Törös Emese (borsosne.toros.emese@ga.sze.hu)

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Doktorandusz-konferencia 2023. december 8.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Szorgalmi időszak vége 2023. december 9.
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.