Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási MA

 

Tájékoztató

szakmai gyakorlatról
Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási MA szak

 

A személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási mesterszak hallgatóinak a tantervben előírt szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük az abszolutórium feltételeként. Az alábbi tájékoztató az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglalja össze.


Vonatkozó jogszabályok és szabályzatok:

 • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.);
 • 230/2012. Korm. rendelet a szakmai gyakorlatokról;
 • 65/2021. ITM rendelet - akik a 2017/2018-as tanévben, vagy azt követően kezdik meg tanulmányaikat;
 • 15/2006. OM rendelet - akik legkésőbb a 2016/2017-es tanévben kezdték meg tanulmányaikat;
 • A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ).


A fogadó intézmény jellege és a gyakorlat időtartama:

 • A szakmai gyakorlat a versenyszféra vagy a közszféra olyan intézményeiben, szervezeteiben végzett szakmai munka, ahol a munkaügyi kapcsolatok, valamint a társadalombiztosítási specializációkhoz tartozó ismeretek gyakorlati alkalmazására kerül sor.
 • A szakmai gyakorlat három-hat hetes időtartamú.
 • A szakmai gyakorlat időtartama a nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók esetében azonos.


 A szakmai gyakorlat megkezdésének feltételei és értékelésének eljárásrendje:

 • Az előtanulmányi feltételek teljesítése és erről való meggyőződés.
 • Kapcsolatfelvétel a fogadó intézménnyel. Ehhez legtöbbször informális megkeresést javasolt, kivéve, ha jelentkező a szakmai gyakorlatot bíróságnál vagy az ügyészségnél kívánja teljesíteni, erre ezen nyomtatvány kitöltésével és a kiválasztott bíróságon történő benyújtásával tud jelentkezni.
 • a gyakorlóhely szándéknyilatkozatát tartalmazó szakmai gyakorlat jelentkezési ívet a szakmai gyakorlatokért felelős oktató aláírja, amivel a gyakorlóhely megfelelőségét tanúsítja;
 • a szakmai gyakorlat teljesítését a „Beszámoló és a fogadó intézmény általi értékelés” elnevezésű nyomtatvánnyal igazolja a gyakorlóhely;
 • a jelentkezési ívet a szakmai gyakorlat teljesítése előtt, az értékelést pedig a szakmai gyakorlat teljesítése után Molnár Erzsébet tanszéki ügyintézőnél kell leadniuk;
 • a levelező tagozatos hallgatóknak a Kar bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába is lehetőségük van leadni a nyomtatványokat.


A szakmai gyakorlat szervezésével kapcsolatos további kérdésekben Dr. Trenyisán-Papp Nikolett egyetemi tanársegéd, szakmai gyakorlatokért felelős oktató áll a hallgatók és a fogadó intézmények rendelkezésére a szakmai.gyakorlat.dfk@sze.hu címen.

 

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Dr. Zalahegyi Zoltán munkahelyi vitája 2023. február 8. 14:00 - 15:00
AK, ESK diplomaátadó 2023. február 17. 14:00 - 16:00
DFK diplomaátadó 2023. február 18. 10:00 - 12:00