Kari TDK felelősök

Kari TDT elnök: Dr. Ganczer Mónika ganczer.monika@ga.sze.hu 

Kari TDT titkár: Dr. Takó Dalma tako.dalma@ga.sze.hu

 

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék: Dr. Ősze Áron aronosze@gmail.com

Bűnügyi Tudományok Tanszék: Dr. Bencze Krisztina dr.krisztinabencze@ga.sze.hu

Jogelméleti Tanszék: Dr. Pődör Lea podor.lea@ga.sze.hu

Jogtörténeti Tanszék: Dr. Kelement Roland kelemen.roland@sze.hu

Kereskedelmi és Agrárjogi Tanszék: Dr. Vándor Csaba vandor@sze.hu

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék: Dr. Kálmán János kalman.janos@sze.hu

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék: Dr. Trenyisán Màtè trenyisan90@gmail.com

Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék: Dr. Takó Dalma tako.dalma@ga.sze.hu

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék: Dr. Frank Máté dr.frank.mate@gmail.com

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események