A projekt bemutatása

Az ’Autonóm Járművek Jogi Kérdései’ alprojekt a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a Széchenyi István Egyetemen (Pályázati azonosító: GINOP-2.3.4-15-2016-00003) c. projekt egyik alprojektje, amelynek angol elnevezése: Autonomous Cars and Their Legal Aspects (ACLA-SZE).

 

Cél

Átfogó jogi elemzés készítése az önvezető járművek által érintett jogi problémákról, illetve kutatói javaslatok megfogalmazása arra vonatkozóan, hogy a technikai fejlődéshez igazodóan a jogalkotóknak milyen lépéseket, módosításokat kell végrehajtani a jogrendszer számos szabályát illetően. A szűkebben vett kutatási terület célja annak vizsgálata, hogy az önvezető járművek tesztelése és közúti forgalomba tervezett „kiengedése” milyen módon alakítja át a jelenlegi jogintézményeinket, eleddig ismert és régóta alkalmazott jogszabályainkat.

 

Végső eredmény

2020 után egy olyan adatbázis működtetése, amely naprakész információkat tartalmaz hazánk, az EU, illetve számos modellként szolgáló állam automatizált járművekre irányadó releváns szabályairól. 2020 után az adatbázisban magyar és angol nyelven (egyes anyagok német nyelven is) elérhető lesz számos ország- és esettanulmány. Az alprojekt publikálja az Európai Uniónak a tématerülettel kapcsolatos álláspontjait, lépéseit is. 2020-ra jogalkotási javaslatok is megfogalmazásra kerülnek a vezető nélküli járművek hazai alkalmazásának elősegítése érdekében, természetesen összhangban a mindenkor irányadó szakmai, illetve közpolitikai célkitűzésekkel. A projekt eredményeként egy fenntartható kompetencia-központ kerül kialakításra és működtetésre, amely további kutatásokon és pályázatok beadásán dolgozik.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Szenátusi Ülés 2020. október 26. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. október 30.
Magyar Tudomány Ünnepe 2020. november 3.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. november 6. - 2020. november 7.