Jogi asszisztensz szakmai gyakorlat

Tájékoztató
szakmai gyakorlatról
Jogi felsőoktatási szakképzés

A Jogi asszisztens felsőoktatási szakképzés tanterve és a jogszabályok szerint a jogi asszisztens szak hallgatói a szakmai gyakorlatot a negyedik félévben, a jogászi szakterületekhez igazodó képzésnek megfelelően, a jogászi szakterületek különböző intézményeiben egymást követő gyakorlatok szerint teljesítik az alábbi megosztásban:

 

Intézmények

Rendeletben előírt óraszám

Javasolt gyakorlati idő (hét)

teljes idejű képzés

részidejű képzés

teljes idejű képzés

részidejű képzés

bíróság

140

55

4

1,5

ügyészség

140

55

4

1,5

ügyvédi iroda

70

40

2

1

közigazgatás (államigazgatás és önkormányzat)

210

90

6

2

ÖSSZESEN

560

240

16

6

 

Részidejű képzés esetén a szakmai gyakorlat legalább 240 óra, amely időtartam alatt legalább három hét gyakorlatot egybefüggően kell megszervezni.

 

A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében szakmai gyakorlat csak olyan gyakorlóhelyen teljesíthető, amellyel a felsőoktatási intézmény erre vonatkozó együttműködési megállapodást kötött.

Ilyen együttműködési megállapodás a mellékelt intézményekkel áll fenn. (Ezen gyakorlóhelyek esetében NEM KELL ÚJABB együttműködési megállapodást kötni.) A hallgató más szakmai gyakorlóhelyet is választhat, de köteles közreműködni abban, hogy a szakmai gyakorlóhely az együttműködési megállapodást az egyetemmel aláírja.

Az ügyvédeknek nem kötelessége szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatót fogadni.

A szakmai gyakorlatot teljesítő hallgató foglalkoztatására költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. Az ügyvédi irodában szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatóval a szakmai gyakorlóhely hallgatói munkaszerződést köt és a szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatót díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka. A díjat a szakmai gyakorlóhely fizeti.

Azon munkáltatónál végzett szakmai gyakorlat esetén, amelynél a hallgató foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, nem szükséges hallgatói munkaszerződést kötni.

Győrött egy félévben – az intézmények, azon belül is különösen az ügyészség és az ügyvédség teherbíró képességére figyelemmel – kb. 10-15 hallgató tudja letölteni szakmai gyakorlatát.

  • Az Egyetem bíztatja a hallgatókat, hogy a szakmai gyakorlatot lakóhelyükön, vagy annak közelében teljesítsék. A hallgató által kiválasztott intézménnyel / ügyvéddel a jogszabályok által megkívánt együttműködési megállapodást az Egyetem megköti. A szakmai gyakorlóhellyel kötendő együttműködési megállapodás a jogi kar honlapjáról letölthető. Kérjük, hogy az együttműködési megállapodást elektronikus úton kitölteni szíveskedjenek! Javasoljuk, hogy ezen együttműködési megállapodás tervezettel keressék fel a kiszemelt szakmai gyakorlóhelyet. Az együttműködési megállapodást az egyetemnek és a gyakorlóhelynek a szakmai gyakorlat megkezdése előtt kell aláírnia 2 példányban.
  • A szakmai gyakorlóhelyekkel a kapcsolatot a hallgatóknak egyénileg kell felvennie, kivéve a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség alá tartozó járási ügyészségeket.

Azon hallgatók, akik Győr-Moson-Sopron megyében kívánják az ügyészségi szakmai gyakorlatot letölteni, azok legkésőbb október 31. napjáig reiderne.banki.erika@ga.sze.hu e-mail címre küldött levélben jelezzék ez iránti igényüket az alábbi adatok megadásával: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, s annak megjelölése, hogy mely városban kívánja a gyakorlatot tölteni (Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron). Az ő jelentkezésüket az egyetem továbbítja a főügyészség felé.

  • Szakmai gyakorlat teljesítési jegyzőkönyvét a tanulmányi osztályon legkésőbb a II. félévet követő vizsgaidőszak 15. napjáig kell leadni.

A szakmai gyakorlat szervezésével kapcsolatos további kérdésekben Reiderné Dr. Bánki Erika egyetemi docens áll a hallgatók rendelkezésére.

Elérhetőségei: reiderne.banki.erika@ga.sze.hu, 20/419-9592

Letölhető anyagok:

- Szakmai gyakorlat engedélyezési lap (Jogi asszisztens)

- Szakmai gyakorlóhelyek

- Bírósági szakmai gyakorlathoz szükséges kérelem

- Együttmüködési megállapodás (költségvetési szerv)

- Együttmüködési megállapodás (nem költségvetési szerv)

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2021/22-es tanév I. félévére 2021. augusztus 25. 08:00 - 2021. szeptember 4. 23:59
Tantárgyválasztási időszak 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 4.
Szenátusi Ülés 2021. augusztus 30. 14:00 - 16:00