Jogász záróvizsga, diplomaleadás 2019/20. tavaszi félév - információk

  1. A dolgozatot fel kell tölteni a diplomafeltöltő felületre (lib.sze.hu) legkésőbb 2020. 02. 14-én 14.00 óráig.
  2. II.                   A záróvizsga jelentkezési lapon be kell szerezni a Karrier Iroda (Győr, Egyetem tér 1. ÚT 106.) igazoló pecsétjét.
  3. III.                 A diplomamunka leadásának végső határideje a téma szerint érintett tanszéki ügyintézőnél: 2020. 02. 14. 15.00 óra (a dolgozatba bele kell köttetni a konzultációs lapot és a plágium nyilatkozatot, valamint a záróvizsga jelentkezési lapon be kell szerezni a tanszék igazoló pecsétjét)
  4. IV.                A záróvizsga jelentkezés végső időpontja 2020. 02. 14. 16.00 óra a Tanulmányi Osztályon (J épület 9. iroda).

 

Záróvizsga időszak: 2020. február 26-tól június 12-ig tart.

A záróvizsgák sorrendje:

  1. 1.       Polgári jog
  2. 2.       Közigazgatási jog
  3. 3.       Büntetőjog
  4. 4.       Alkotmányjog
  5. 5.       Jog- és állambölcselet/Európai unió joga

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Szenátusi Ülés 2020. október 26. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. október 30.
Magyar Tudomány Ünnepe 2020. november 3.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. november 6. - 2020. november 7.