JOGÁSZ ZÁRÓVIZSGA, DIPLOMALEADÁS 2022/23. TAVASZI FÉLÉV - INFORMÁCIÓK

 1. A diplomamunkát (mellékleteivel – konzultációs lap, plágium nyilatkozat) legkésőbb  2023. 02. 10-én fel kell tölteni a diplomaleadófelületre (lib.sze.hu). (A sikeres feltöltés megtörténtéről a tanszéki ügyintézők elektronikus úton tájékoztatják a Tanulmányi Osztályt és a dolgozatot továbbítják az érintett Tanszékvezető részére. A diplomamunka terjedelme – a konzulens iránymutatása szerint – kb. 60 oldal.
 2. papír alapú, beköttetett diplomamunka leadásának végső határideje a védés időpontja. A dolgozatba bele kell köttetni a konzultációs lapot és a plágium nyilatkozatot (2022/23-as tanév őszi félévétől irányadó dokumentumok).
 3. záróvizsga jelentkezésvégső időpontja 2023. 02. 10-én 16.00 óra. Ezen időpontig a Kari Záróvizsga Szabályzat szerinti záróvizsga jelentkezési lapot személyesen kell leadni a Tanulmányi Osztályra (9-es iroda) vagy elektronikus úton kell megküldeni a steszkon@sze.hu címre (2022/23-as tanév őszi félévtől irányadó dokumentum).
 4. A diplomamunka védés időpontjáról a téma szerint érintett tanszéki ügyintéző ad tájékoztatást.
 5. Záróvizsga felkészítő kurzusa tárgyfelvételt követően jelenik meg az órarendben.
 6. A záróvizsga időszak  2023. március 2-től 2023. június 16-ig tart.

A záróvizsgák sorrendje:

 1. Polgári jog
 2. Közigazgatási jog
 3. Büntetőjog
 4. Alkotmányjog
 5. Jogbölcselet - Államelmélet vagy Európai Unió joga

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Doktorandusz-konferencia 2023. december 8.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Szorgalmi időszak vége 2023. december 9.
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.