JOGÁSZ ZÁRÓVIZSGA, DIPLOMALEADÁS 2023/24. TAVASZI FÉLÉV - INFORMÁCIÓK

 1. A diplomamunkát (mellékleteivel – konzultációs lap, plágium nyilatkozat) legkésőbb  2024. 02. 09-én fel kell tölteni a diplomaleadófelületre (lib.sze.hu). (A sikeres feltöltés megtörténtéről a tanszéki ügyintézők elektronikus úton tájékoztatják a Tanulmányi Osztályt és a dolgozatot továbbítják az érintett Tanszékvezető részére. A diplomamunka terjedelme – a konzulens iránymutatása szerint – kb. 60 oldal.
 2. papír alapú, beköttetett diplomamunka leadásának végső határideje a védés időpontja. A dolgozatba bele kell köttetni a konzultációs lapot és a plágium nyilatkozatot 
 3. záróvizsga jelentkezésvégső időpontja 2024. 02. 09-én 16.00 óra. Ezen időpontig a Kari Záróvizsga Szabályzat szerinti záróvizsga jelentkezési lapot személyesen kell leadni a Tanulmányi Osztályra (9-es iroda) vagy elektronikus úton kell megküldeni a steszkon@sze.hu címre 
 4. A diplomamunka védés időpontjáról a téma szerint érintett tanszéki ügyintéző ad tájékoztatást.
 5. Záróvizsga felkészítő kurzusa tárgyfelvételt követően jelenik meg az órarendben.
 6. A záróvizsga időszak  2024. február 29-től 2024. június 14-ig tart.

A záróvizsgák sorrendje:

 1. Polgári jog
 2. Közigazgatási jog
 3. Büntetőjog
 4. Alkotmányjog
 5. Jogbölcselet - Államelmélet vagy Európai Unió joga

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Football Forum Hungary 2024 2024. április 22. 00:00 - 2024. április 24. 23:00
Török Vacsora Est - Sieger Gasztroélmény 2024. április 26. 18:00 - 22:00
Nordic walking 2024. április 29. 08:00 - 09:00
Nordic walking 2024. május 6. 08:00 - 09:00