JOGÁSZ ZÁRÓVIZSGA, DIPLOMALEADÁS 2020/21. TAVASZI FÉLÉV - INFORMÁCIÓK

  1. A diplomamunkát (mellékleteivel – konzultációs lap, plágium nyilatkozat) legkésőbb 2021. 02. 05-én 16.00 óráig fel kell tölteni a diplomafeltöltő felületre (lib.sze.hu). (A sikeres feltöltés megtörténtéről a tanszéki ügyintézők elektronikus úton tájékoztatják a Tanulmányi Osztályt és a dolgozatot továbbítják az érintett Tanszékvezető részére. A diplomamunka terjedelme – a konzulens iránymutatása szerint – kb. 60 oldal.
  2. A Karrier Iroda igazoló pecsétjét nem kell beszerezni, de a regisztrációt elektronikus úton meg kell tenni.  A kérdőív az alábbi linken érhető el:  https://oregdiak.sze.hu/kerdoiv/1169 
  3.  A papír alapú, beköttetett diplomamunka leadásának végső határideje a védés időpontja. A dolgozatba bele kell köttetni a konzultációs lapot és a plágium nyilatkozatot
  4. záróvizsga jelentkezés elektronikus úton történik, végső időpontja 2021. 02. 05. 16.00 óra. Ezen időpontig a Kari Záróvizsga Szabályzat szerinti záróvizsga jelentkezési lapot elektronikus úton kell megküldeni a Tanulmányi Osztályra – steszkon@sze.hu címre.
  5. A diplomamunka védés időpontjáról a téma szerint érintett tanszéki ügyintéző ad tájékoztatást.
  6. A Záróvizsga felkészítő kurzus a tárgyfelvételt követően jelenik meg az órarendben.
  7. A záróvizsga időszak 2021. február 24-től június 14-ig tart.

A záróvizsgák sorrendje:

1.       Polgári jog

2.       Közigazgatási jog

3.       Büntetőjog

4.       Alkotmányjog

5.       Jog- és állambölcselet/Európai Unió joga

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. november 25. 06:00 - 2021. december 19. 23:55
Elektronikus ZH nap 2021. december 1. 08:00 - 15:00
ÁDVENTI KERESZTÉNY KÖNYVVÁSÁR 2021. december 1. 09:00 - 17:00
Hallgatói klubkoncert 2021. december 1.
ÁDVENTI VÉRADÁS 2021. december 2. 08:00 - 12:00