Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási BA/MA; Igazságügyi Igazgatási BA - Záróvizsga 2022

Záróvizsga időszak

  • A 2022/2023 őszi félévben záróvizsgázóknak: 2023. január 23. hétfő - 2023. február 1. szerda
  • A 2022/2023 tavaszi félévben záróvizsgázóknak: 2023. június 26. hétfő - 2023. július 5. szerda
  • a védések beosztása az időszak előtt 10 nappal alakul ki.

Általános információk (félévtől függetlenül)

A szóbeli komplex vizsgák és a védések időpontjáról a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által előírtak szerint, a szakdolgozatok leadását és a záróvizsga-jelentkezési időszak lezárultát követően, de legkésőbb a záróvizsga időszak kezdése előtt 10 nappal kell tájékoztatást adnunk. Ha a beosztás előbb elkészül, akkor előbb közzétesszük. A közzététel emailben, vagy Neptunon keresztül történik.

A helyszín a Széchenyi István Egyetem Győr, Áldozat utca 12. főépület, tantermek. A védések előtt fél órával legyenek szívesek a helyszínen megjelenni. A szóbeli komplex vizsgák egy időpontban vannak a védéssekkel. Ha valaki nem találja a nevét a beosztásban, annak ellenére, hogy jelentkezett a Neptunban záróvizsgára, kérem, jelezze a Tanulmányi ügyintézőnél. A beosztás annyiban előzetes jellegű, hogy akinek nem sikerül minden vizsgát teljesítenie a záróvizsga időszak kezdetéig, azt a tanulmányi ügyintéző jelzése alapján levesszük később a beosztásból (csak az tehet záróvizsgát, aki minden tantárgyat teljesített - a szakmai gyakorlatot is!).

Védésre csak sikeres komplex vizsga eredménnyel lehet menni. A záróvizsga szóbeli, része a  szakdolgozatvédés amelyen a bizottság kérdéseire kell válaszolni (a szakdolgozat előzetesen Neptunban elküldött bírálatában javasolt kérdéseket találhatnak, de a bizottság nem köteles ezeket vagy csak ezeket feltenni). A védés egy rövid megnyitóval kezdődik és eredményhirdetéssel zárul.

Záróvizsgára jelentkezni a Neptunon keresztül kell. A záróvizsga jelentkezéssel kapcsolatos információt a tanulmányi ügyintézőnél lehet kérni. A záróvizsgán való részvétel feltétele a benyújtott szakdolgozat és az abszolutórium megszerzése.

A záróvizsga eredménye, ha elégtelentől különbözik, akkor végleges, nem lehet javítani.

Vizsga tételsorok

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Doktorandusz-konferencia 2023. december 8.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Szorgalmi időszak vége 2023. december 9.
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.