JOGÁSZ DIÁKKÖRÖSÖK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

119.jpg

2022. április 7-8. között a PTE centenáriumi ünnepségsorozat részeként a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán került sor a Jogász Diákkörösök Országos Találkozójára. A rendezvény kiemelt célja volt, hogy kötetlenebb keretek között biztosítson találkozást a jogász diákkörösöknek, és valamelyest pótolja a 35. OTDK online lebonyolítása miatt elmaradt személyes találkozásokat. A rendezvényen az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában képviselt intézményekből összesen 8 csapat, mintegy 90 diákkörös hallgató vett részt.

Karunk tízfős hallgatói csapattal képviseltette magát a találkozón, a csapat tagjai Bánky Bálint, Dolmány Kíra Zsuzsanna, Domján Boglárka, Horváth Barbara, Kovács Réka, Kuti Gergő, Nagy Nikolett Anna, Szendi Alina Kinga, Tóth Dorina Anna és Varga Zalán voltak. A csapatot Ganczer Mónika, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, kari TDT elnök és Takó Dalma kari TDT titkár kísérte el a rendezvényre.

A kétnapos program első napján a hallgatói csapatok kötetlen műfajú bemutatkozó előadást tartottak, melyre a győri Jogi Kar csapata személyes élmények és vélemények talk show-szerű ismertetésével, valamint a győri campust, a Jogi Kart és a hallgatók mindennapi életét bemutató videóval készült.

20220407_174318.jpg

A rendezvény második napján a hallgatói csapatok egy kalandos, az Egyetem és Pécs városának több pontját érintő vetélkedőn vettek részt. A vetélkedő a jogászképzés egy félévét szimulálta, melynek keretében a hallgatóknak először aláírásokat kellett szerezniük, majd ezek birtokában, leckekönyvük hitelesítését követően kezdhették meg a vizsgaidőszakot. A vetélkedő 8 állomásán a hallgatóknak különféle kollokviumi és szigorlati vizsgákat kellett teljesíteniük, a jogászképzés tantárgyaihoz kapcsolódó témakörökben. A megmérettetésen a győri Jogi Kar csapata kiválóan szerepelt, cum laude minősítéssel zárta a félévet.

Kép_leckekönyv.jpg

A vetélkedő egyik állomása az Up! Infokommunikációs Jogi Perbeszédverseny volt, melynek során a csapatnak egy fiktív, alkotmányjogi és nemzetközi jogi elemeket tartalmazó jogesetet kellett felperesi és alperesi oldalról is megoldaniuk. Az írásbeli anyagokat a csapatnak előzetesen kellett kidolgoznia, majd a fiktív nemzetközi emberi jogi bíróság előtt zajló pert élőszóban is elő kellett adnia. A szóbeli előadás során felperesként Domján Boglárka, alperesként Nagy Nikolett Anna, bíróként pedig Horváth Barbara és Szendi Alina Kinga szerepelt.

Hallgatóink kiváló teljesítményének köszönhetően a perbeszédversenyen tízfős csapatunk II. helyezést ért el. Nagyon büszkék vagyunk Hallgatóinkra, szívből gratulálunk!

20220408_152058.jpg

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Halak Vándorlásának Világnapja 2022. május 20. 14:00 - 16:00
Hungarian Film Club - Pappa pia 2022. május 24. 18:00 - 21:00
Szenátusi Ülés 2022. május 30. 14:00 - 16:00