Ügyintézők elérhetősége

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék - Csizmarik Eszter (csizmarik@ga.sze.hu)

Bűnügyi Tudományok Tanszék - Majer-Barakka Petra (barakka.petra@sze.hu)

Jogelméleti Tanszék - Gönczölné Németh Beatrix (nemethb@sze.hu)

Jogtörténeti Tanszék - Gönczölné Németh Beatrix (nemethb@sze.hu)

Kereskedelmi-, Agrár- és Munkajogi Tanszék - Molnár Erzsébet (molnar.erzsebet@sze.hu)

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék - Angyal Krisztina (angyal.krisztina@ga.sze.hu)

Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék - Majer-Barakka Petra (barakka.petra@sze.hu)

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék - Angyal Krisztina (angyal.krisztina@ga.sze.hu)

Tanulmányi Osztály

- Farkasné Csengei Zsuzsanna (steszkon@sze.hu)
- Aratóné Szabó Renáta (aratone.szabo.renata@sze.hu)
- Kovács Anita (kovacs.anita.ilona@ga.sze.hu)

Dékáni Titkárság - dfk.sze.hu

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 7. - 2021. május 8.
Szorgalmi időszak vége 2021. május 8.
Vizsgaidőszak kezdete 2021. május 10.