PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - MENTORI PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
JOGÁSZ HALLGATÓKNAK

MENTORI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
A GYŐRI TÖRVÉNYSZÉKEN ÉS A GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLÁN

A Győri Ítélőtábla, a Győri Törvényszék és a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kara együttműködésének köszönhetően 2017 szeptemberétől elindult a kötelező szakmai gyakorlaton túlmutató mentori program.

A programban részt vevő hallgatók kedvezményes tanulmányi rend biztosításával bekapcsolódhatnak az Ítélőtábla, illetve a Törvényszék munkájába, ennek keretében személyes vagy online tanácsadásban vesznek részt a kijelölt mentorokon (bírákon) keresztül, megismerik a bíróság szervezetén belül a karrier utakat, őket a bíróságok szakmailag foglalkoztatják egyéniesített szakmai program alapján.

A program időtartama: 2 hónap, kezdete 2019. október 15.

A programban való részvétel feltételei:
- jogász szakos, aktív státusú egyetemi hallgatói jogviszony
- legalább 4,00 tanulmányi átlageredmény a 2018/19. tanév tavaszi félévében
- egy lezárt félév az egyik eljárásjogi tárgyból (polgári eljárásjog vagy büntető
eljárásjog)

A programban való részvétel szempontjából előnyt jelent:
- az igazolt nyelvtudás
- TDK-n, OTDK-n, illetve tanulmányi versenyeken elért helyezés, részvétel
- tudományos kutatási programban való részvétel
- sikeres eljárásjogi (polgári eljárásjog és büntető eljárásjog) alapvizsga

A programra való jelentkezés határideje: 2019.10.02. 15:00 óra.

A jelentkezéshez az alábbi okiratok benyújtása szükséges:
- kitöltött jelentkezési lap
- tanulmányi átlag és a sikeres alapvizsgák igazolása
- nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, TDK-, OTDK- vagy tanulmányi verseny-
részvétel (helyezés) igazolása
- motivációs levél, amelyben a pályázó röviden kifejti, hogy miért kíván pályázni
- tanszékvezetői ajánlás

A pályázatot a Dékáni Titkárságon kell leadni.

Győr, 2019. szeptember 24.

Dr. Kecskés Gábor s.k.

tudományos és nemzetközi ügyekért felelős

dékánhelyettes

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.