A jogi kar hallgatóinak kiemelkedő szereplése az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában

Karunk hallgatói kiválóan szerepeltek a 2019. április 10-12. között, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara által szervezett XXXIV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekcióban, ahol a hazai 8 jogi képzési hely mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyes karairól is többszáz hallgató (versenyző és opponens) érkezett.

Az Állam- és Jogtudományi Szekció hagyományosan a 2017-ben Magyar Örökség Díjat nyert Országos Tudományos és Művészeti Konferencia egyik legnagyobb szekciója, idén is 29 szekcióban folyt a hallgatók közötti tudományos versengés.

A versenyen 23 dolgozattal és 12 opponenssel képviseltette magát a győri jogi kar. Hallgatóink kiváló eredményt elérve, 6 helyezést (közte 2 első helyet), valamint 11 különdíjat, illetve 2 kiemelt különdíjat nyertek el.

Első helyezést ért el

 • Szépvölgyi Enikő: Alternatív vitarendezés a fogyasztói jogvitákban (konzulens: Glavanits Judit)
 • Ősze Áron: A titkos információgyűjtés egyes alkotmányossági kérdései (konzulens: Erdős Csaba)

Második helyezést ért el

 • Takó Dalma: A nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások és értelmező nyilatkozatok (konzulensek: Sulyok Gábor és Kecskés Gábor)
 • Frank Máté: Az adatkezelés új dimenziói a munkajogban - a GDPR hatása a munkáltató ellenőrzési jogára (konzulensek: Trenyisán Máté, Wellmann Barna Bence és Papp Nikolett)

Harmadik helyezést ért el

 • Radics Katalin Adél: Referendum locale – a helyi népszavazások gyakorlata és kihívásai (konzulens: Erdős Csaba)
 • Frank Máté: A büntetőjogi felelősségre vonás problematikája az önvezető gépjárművek tekintetében (konzulens: Kovács Gábor)

Különdíjat kapott

 • Szépvölgyi Enikő: Alternatív vitarendezés a fogyasztói jogvitákban (konzulens: Glavanits Judit)
 • Ősze Áron: A titkos információgyűjtés egyes alkotmányossági kérdései (konzulens: Erdős Csaba)
 • Takó Dalma: A nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások és értelmező nyilatkozatok (konzulensek: Sulyok Gábor és Kecskés Gábor)
 • Radics Katalin Adél: Referendum locale – a helyi népszavazások gyakorlata és kihívásai (konzulens: Erdős Csaba)
 • Madarasi Réka: A véleménynyilvánítás szabadsága az Amerikai Egyesült Államok campusain (konzulens: Smuk Péter)
 • Finta Patrik: Bűnjelkezelésünk anomáliái (konzulens: Czebe András)
 • Kozák Bettina: A népszavazáshoz való jog érvényesülése a Kúria és az Alkotmánybíróság joggyakorlatában (konzulens: Erdős Csaba)
 • Szépvölgyi Enikő: Szigorított őrizet, avagy egy fejezet a határozatlan tartamú intézkedések köréből a XX. századi Magyarországról (konzulensek: Mezey Barna és Kelemen Roland)
 • Frank Máté: Járulékos jog-e a zálogjog, avagy az önálló zálogjog kérdései a magyar magánjogban (konzulens: Keserű Barna Arnold)
 • Horváth Péter és Szalay András: Szerencsejáték vagy sem? A videojátékokban megjelenő loot box-ok szabályozási lehetőségei (konzulens: Király Péter Bálint)
 • Szabó Lívia: A szoftverek védelmének összehasonlító jogi elemzése hazánkban és az Amerikai Egyesült Államokban (konzulensek: Barna Attila és Keserű Barna Arnold)

Kiemelt különdíjak: Ősze Áron elnyerte a legjobb alkotmányjogi dolgozat összevont díját, míg Szépvölgyi Enikő a Doktoranduszok Országos Szövetségének különdíjában részesült.

A kiváló – eddig szinte példa nélkül álló – szereplésünk csak még elkötelezettebbé teszi a kari közösséget, hogy két év múlva, 2021-ben Debrecenben is hasonlóan eredményesen szerepeljen.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 14. - 2021. május 15.
Elektronikus ZH nap 2021. május 14.
Sóti Attila értekezésének védése 2021. május 20. 13:00 - 14:30