A Szenátus Ünnepi Ülése

A Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2014. március 13-án, csütörtökön 10 órától nyilvános ünnepi ülést tartott az Egyetem Hangversenytermében. Dr. Földesi Péter rektor ünnepi beszédében az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc eseményeit méltatta, s bemutatta az intézmény gazdasági, társadalmi, munkaerő-piaci kapcsolatépítésének értékeit, majd dr. Maruzsa Zoltán felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a győri egyetem oktatóit, munkatársait, hallgatóit.

DOKTOROK AVATÁSA

A Rektor kézfogással és a „doktorrá fogadom” mondattal doktorrá fogadta a jelölteket.

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Dr. Erdős Csaba (témavezető: dr. Bihari Mihály professor emeritus, dr. Smuk Péter tanszékvezető habilitált egyetemi docens): Az országgyűlés döntési autonómiájának aktustani megközelítése. Dr. Koi Gyula (Dr. Patyi András egyetemi tanár, dr. Lőricz Lajos professor emeritus, az MTA rendes tagja): Külföldi hatások a magyar közigazgatás-tudományban - Hazai és nemzetközi tudománytörténeti visszapillantás a kameralisztika időszakától a Magyary-iskola koráig.


EGYETEMI MAGÁNTANÁRI ÉS CÍMZETES EGYETEMI OKTATÓI CÍMEK

A Széchenyi István Egyetem Szenátusa címzetes oktatói címeket adományozott olyan külső szakembereknek, akik kiemelkedő szakmai tevékenységük mellett hosszabb időn át jelentős mértékben segítették az Egyetem oktatási tevékenységét.

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar előterjesztésére az Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi tanári címet adományozott dr. Havasiné dr. Orbán Máriának, a Győri Ítélőtábla elnökének.

Dr. Havasiné dr. Orbán Mária a győri jogi képzés megalapítása óta részt vett mind oktatási, szervezési munkájával a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar tevékenységében. A Kar Társadalmi Tanácsának elnökeként segíti a kari tudományos és oktatási munkát.

 

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar előterjesztésére az Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet adományoz dr. Takács Józsefnek, a Győri Törvényszék elnökének.

Dr. Takács József a regionális jogászélet kiemelkedő személyisége, aki tevékenyen közreműködik a polgári perjog oktatásában, s sokat tett a győri jogi kar és a győri bírósági szervezet egységei közötti kapcsolat kialakításáért, a szakmai együttműködés megteremtéséért.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Szenátusi ülés 2018. december 17. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2018. december 22. 00:00 - 2019. december 1. 23:55
Munkaszüneti nap 2018. december 24.
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.