Autonóm Járművek Jogi Kérdései Konferencia-Felhívás

Konferencia-felhívás

 

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán működő Autonóm Járművek Jogi Kérdései (Autonomous Cars and their Legal Aspects – ACLA-SZE) kutatócsoport – vezetője: Prof. Dr. Lévayné Fazekas Judit egyetemi tanár – magyar nyelvű konferenciát szervez 2019. március 22-én (pénteken) Győrben, a Széchenyi István Egyetemen.

 

A konferenciára az alábbi témákban várja a kutatócsoport az előadásokat:

-          autonóm járművek, intelligens rendszerek szabályozása a jogrendszerekben –  filozófiai, morális, etikai kérdések;

-          autonóm járművek, intelligens rendszerek és alkotmányjogi vonatkozások, különös tekintettel az adatvédelem kérdéskörére;

-          autonóm járművek, intelligens rendszerek magánjogi vonatkozásai;

-          autonóm járművek, intelligens rendszerek büntetőjogi vonatkozásai;

-          autonóm járművek, intelligens rendszerek és a közigazgatási jog;

-          autonóm járművek, intelligens rendszerek uniós jogi, nemzetközi köz- és magánjogi vonatkozásai;

-          autonóm járművek, intelligens rendszerek szabályozása más államokban.

 

A konferenciára jelentkezni életrajz (max. 1000 karakter terjedelmű) és egy absztrakt beküldésével lehet. Az absztraktban meg kell jelölni a fenti témák valamelyikét, megjelölve tehát azt a szekciót, amelyben a jelentkező előadni kíván. A min. 2000, max. 2500 karakter terjedelmű absztraktnak tartalmaznia kell a i) jelentkező nevét, ii) munkahelyét, iii) email-es elérhetőségét, valamint iv) az előadás címét is. A konferencián való részvétel ingyenes.

 

A jelentkezést magában foglaló életrajzot és absztraktot a kutatócsoport menedzserének, Dr. Kecskés Gábor egyetemi docensnek (kecskesg@ga.sze.hu) kell elküldeni 2019. január 31-ig. A szervezőbizottság a beérkezett jelentkezések alapján 2019. február 4-ig értesíti a programba befogadott előadókat.

 

Az előadások írásos változatainak közlésére is lehetőség nyílik egy magyar nyelvű tanulmánykötetben. A tanulmányok beküldésének határideje várhatóan: 2019. június 30.

 

 

Amennyiben a konferenciával kapcsolatban kérdése van, keresse bizalommal Dr. Kecskés Gábort (kecskesg@ga.sze.hu) vagy Pénzes Adél kutatási asszisztenset (adel@sze.hu, +36 96 503 476, 3476-os mellék).

 

 

A Szervezőbizottság

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 14. - 2021. május 15.
Elektronikus ZH nap 2021. május 14.
Sóti Attila értekezésének védése 2021. május 20. 13:00 - 14:30