NYÍLT NAP A JOGI KARON

nyíltnapfelhívás2022ősz.jpg

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara szeretettel hív minden középiskolás diákot a rendhagyó nyílt napjára, 2022. november 15-én. A nyílt napon szabadon látogathatók a Kar előadásai. A Kar aulájában tájékoztató pont lesz elérhető, ahol lehetőség nyílik megismerni a kari képzéseket, illetve a felmerülő kérdéseket a jogi kari oktatók és hallgatók fogják megválaszolni. A nyílt napon általános tájékoztatót tartanak a szakvezető oktatók és a Kar dékánja, dékánhelyettesei az általános felvételi szabályokról, a SZE szolgáltatásairól és a DFK szakjairól.

 

 

Kedves Középiskolás Barátunk!

 

Ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen lehet egyetemistának lenni, most néhány napig lehetőséged van kipróbálni ezt.

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara szeretettel hív Téged rendhagyó nyílt napjára 2021. november 15-re a Győr, Áldozat utca 12. szám alatti campusára.

A nyílt napon szabadon látogathatók a Kar előadásai. A Kar aulájában tájékoztató pontot találsz, ahol megismerkedhetsz a képzéseinkkel – a jogász, az igazságügyi igazgatási (IGIG), a munkaügyi, személyügyi és szociális igazgatási (SZMSZ) szakokkal, valamint a jogi felsőoktatási szakképzéssel (jogi FOSZK) –, és felteheted a kérdéseidet a jogi kari oktatóknak és hallgatóknak. A nyílt napon általános tájékoztatót tartanak a szakvezető oktatók és a Kar dékánja, dékánhelyettesei az általános felvételi szabályokról, a SZE szolgáltatásairól és a DFK szakjairól.

A nyílt nap zárásaként megtekinthető a „Stand up and prezent!” című prezentációs verseny, amelyre előadókénti jelentkezéseket is várjuk.

A felvételivel kapcsolatos részletes információkat a felveteli.sze.hu oldalon, a képzésekkel és kari élettel kapcsolatos híreket a Kar honlapján (dfk.sze.hu) és Facebook-oldalán (www.facebook.com/szedfk) találsz.

 

PROGRAM

2022. november 15. délelőtt

8.00 Kapunyitás

8.05-8.25 Tájékoztató az IGIG szakot végzettek munkaerőpiaci lehetőségeiről (J1)

8.30-11.40 Előadások

Időpont

Téma (tantárgy, szak) előadó

Terem

8:30-10:10

A bírósági határozatok fajtái.

(Büntetőeljárásjogi alapfogalmak, jogi FOSZK)

Dr. Bartkó Róbert PhD, habilitált egyetemi docens

J2

Házassági vagyonjog, a házassági vagyonjogi szerződés.

(Polgári jog 5. – Családi jog, jogász szak)

Reiderné Dr. Bánki Erika PhD, egyetemi docens

J1

10:20-11:40

A fizetési meghagyásos eljárás.

(Közjegyzői és ügyvédi ismeretek, jogi FOSZK)

Dr. Barták Áron Soma, óraadó doktorandusz

J1

A fiatalkorú elleni büntetőeljárás.*

(Büntetőeljárásjog 2., jogász szak)

Dr. Bartkó Róbert PhD, habilitált egyetemi docens

J2

Az emberi jogok eredete, fejlődése, generációi, védelmének intézményei.

(Alkotmányjog, IGIG és SZMSZ szakok)

Dr. Ősze Áron, egyetemi tanársegéd 

J3

Az agrárium és a természetvédelem jogi összefüggései.

(Agrárjog, jogász szak)

Dr. Horváth Gergely PhD, egyetemi docens

J4

 

11.45-12.15 Tájékoztató az általános felvételi szabályokról, a SZE szolgáltatásairól és a DFK szakjairól (J1)

* Az előadás zárthelyi dolgozat miatt 10.40-től látogatható.

 

 

PROGRAM

2022. november 15. délután

12.20-15.30 Előadások

Időpont

Téma (tantárgy, szak) előadó

Terem

12:20-13:40

Közlekedési bűncselekmények. *

(Büntetőjog 3., jogász szak)

Dr. Bartkó Róbert PhD, habilitált egyetemi docens

J1

Az élettársi kapcsolat.

(Civilisztika 4. – Családi jog, IGIG és SZMSZ szakok)

Reiderné Dr. Bánki Erika PhD, egyetemi docens

J4

14:00-15:30

Oroszország vázlatos alkotmánytörténete 18. századtól az első világháború befejezéséig. A Szovjetunió megalakulása és a sztálini diktatúra.

(Egyetemes állam- és jogtörténet 1., jogász szak)

J1

A szemle.

(Kriminalisztika, jogász szak)

Dr. Gárdonyi Gergely PhD, egyetemi docens

J2

 A sajtószabadság.

(A véleményszabadság határai, jogász, IGIG és SZMSZ szakok)

Prof. Dr. Smuk Péter, egyetemi tanár

J3

Az Országgyűlés működése.

(Bevezetés az alkotmányjogba, jogi FOSZK)

Dr. G. Karácsony Gergely PhD, egyetemi docens

J4

15.00 – „Stand up and prezent!” verseny (Deák-terem)

16.30 – Kapuzárás

* Az előadás zárthelyi dolgozat miatt 12.40-től látogatható.

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Football Forum Hungary 2024 2024. április 22. 00:00 - 2024. április 24. 23:00
Török Vacsora Est - Sieger Gasztroélmény 2024. április 26. 18:00 - 22:00
Nordic walking 2024. április 29. 08:00 - 09:00
Nordic walking 2024. május 6. 08:00 - 09:00