Eredményes OTDK szereplés

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendezésében 2015. március 31-e és április 2-a között zajlott le a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam-és Jogtudományi Szekciója. A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar a hagyományoknak megfelelően 25 versenyzővel és 25 opponenssel képviseltette magát a rangos eseményen. A győri jogi kar a versenyzők, az opponensek, a felkészítő tanárok, konzulensek, illetve a közreműködők fáradhatatlan munkájának és erőfeszítéseinek gyümölcseként az alábbi eredményeket érte el.

Csitei Béla A kitagadási okok tartalma, avagy észrevételek az új Ptk. öröklési jogi könyvéhez című pályamunkájával első helyezést ért el; témavezetője dr. Keserű Barna Arnold volt.

Második helyen végzett négy indulónk: Hegedűs Laura (A társszabályozás vizsgálata a magyarországi és a külföldi médiaigazgatás tükrében; témavezetők: Dr. Lapsánszky András és dr. Kálmán János), Kobl Tamás (A vezető tisztségviselők polgári jogi felelőssége; témavezető: Dr. Szegedi András), Molnár Dóra (A népszavazás és a népszavazási eljárás az új törvény tükrében; témavezető: Dr. Erdős Csaba) és Nyerges Éva (A munkáltató kárfelelőssége az új Ptk. tükrében; témavezető: Dr. Ferencz Jácint).

A helyezések mellett indulóink számos különdíjat is elnyertek: Csitei Béla és Kobl Tamás pályamunkái mellett Csudai Tünde (Pluralizmus a tömegtájékoztatásban; témavezető: Dr. Smuk Péter), Kelemen Roland (Az elkülönült magyar katonai igazságszolgáltatás szervezetének közel fél évszázada; témavezetők: Dr. Révész Tamás Mihály és dr. Farkas Ádám), Szentgyörgyvári Tamás (Az idegenrendészet önálló jogi szabályozásának kezdetei és centralizációja hazánkban; témavezetők: Dr. Barna Attila és dr. Farkas Ádám), Ujvári Petra (Divatjog a kifutón - a divatipar oltalmazhatóságának lehetőségei a szellemi tulajdonjogok tükrében; témavezető: dr. Keserű Barna Arnold), valamint Unger Nikolett (A tisztességes eljáráshoz való jog az ügyáthelyezés tükrében; témavezető: Dr. Erdős Csaba) tudományos teljesítményét jutalmazták rangos elismerésekkel.

A II. polgári jogi tagozat bírálói emellett akként határoztak, hogy Szombathelyi Krisztina opponenciája minősült a legjobbnak a tagozati ülésen.

Király Péter Bálint pályamunkájával (Gondolatok a devizahiteles perek margójára; konzulens: Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit) összefüggésben az Ars Boni jogi folyóirat szerkesztősége ajánlott fel publikálási lehetőséget.

A SZE Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kara ezúton fejezi ki gratulációját és elismerését a fentebb említett hallgatóknak.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 7. - 2021. május 8.
Szorgalmi időszak vége 2021. május 8.
Vizsgaidőszak kezdete 2021. május 10.