Tradícionalitás és Modernitás Konferencia

Tradícionalitás és modernitás

ünnepi tudományos konferencia a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar 25. évfordulója alkalmából

2020. december 3-4.

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és Doktori Iskolája 2020. december 3-án és 4-én online tudományos konferenciát szervez PhD-hallgatók számára „A jogtudomány sajátossága” címmel.

A konferencia első napján plenáris ülésre kerül sor, amelynek címe „Tradícionalitás és modernitás”.


A szekcióülések Google Meet felületen keresztül 2020. december 4-én 9 és 13 óra között kerül megrendezésre.

 

Jelentkezni ezen a linken lehet.

A jelentkezés határideje: 2020. november 15. (vasárnap) 16:00 óra.

A konferenciára három formában lehet jelentkezni:

  • csak szóbeli előadással, publikáció nélkül (ingyenes)
  • szóbeli előadással és publikációval (8000 HUF)
  • szóbeli előadás tartása nélkül, csak publikációval (8000 HUF)

Akik a konferencia tanulmánykötetében publikálni is szeretnének, azok számára a publikálás díja 8000,- Ft/tanulmány. A díjat a „Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért” számlájára szükséges átutalni a jelentkezések elfogadásáról szóló értesítést követően, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a publikáló nevét és a következő szöveget: „ÁJDI konferencia publikáció” Az Alapítvány számlaszáma: 10400511-50526766-52501015 (K&H Bank).

A publikációk leadási határideje 2021. március 31. A formai kritériumokról a jelentkezőknek emailben küldünk részletes útmutatót.

A jelentkezések elfogadásáról, a szekciók beosztásáról és a szekciók Google Meet linkjeiről 2020. november 30-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket.
Amennyiben a jelentkezéssel kapcsolatban kérdésük van, azt Csizmarik Eszternek, a Doktori Iskola adminisztrátorának (csizmarik@sze.hu) vagy Dr. Erdős Csabának, a Doktori Iskola titkárának
(erdos.csaba@sze.hu) címezve e-mailben küldhetik meg.

Dr. Erdős Csaba PhD. s.k.
a Doktori Iskola titkára

Tradícionalitás és modernitás

Plenáris ülés: délelőtti szekció (2020. december 3. 10.00-12.30)
Moderátor: Dr. Kecskés Gábor – tudományos dékánhelyettes, egyetemi docens
10.00-10.15: Megnyitó: Dr. Egresi Katalin (DFK 25 Szervezőbizottság elnöke, egyetemi docens)
10.15-10.45. Prof. Dr. Lamm Vanda (prof. emerita, MTA alelnöke): Modernizációs törekvések és
lehetőségek a Nemzetközi Bíróság tanácsadó véleményezési eljárásában.
10.45-11.15: Prof. Dr. Lévayné Fazekas Judit (dékán, tanszékvezető, egyetemi tanár): A magyar
magánjogi jogfejlődés legújabb eredményei és jövőbeni kihívásai.
11.15-11.45: Prof. Dr. Szigeti Péter (Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanár): A jogrend normatív
létmódjai: jogképződés (szokásjogi-bíró alkotta jog-jogszokás és jogtalálás) versus jogalkotás.
11.45-12.15: Prof. Dr. Mezey Barna (egyetemi tanár): A büntetésvégrehajtás szimbolikájának változásai.
12.15-12.30: kérdések, hozzászólások és válaszok
***
Plenáris ülés: délutáni szekció (2020. december 3. 13.00-15.20)
Moderátor: Dr. Barna Attila – tanszékvezető, egyetemi docens
13.00-13.30: Prof. Dr. Stumpf István (egyetemi tanár): Alkotmányos rendszerváltozások: tradícionalitás és
változás.
13.30- 14.00: Prof. Dr. Patyi András (egyetemi tanár): A közigazgatási jogtudomány előtt álló kihívások
egykor (anno 1995) és most 2020-ban.
14.00-14.30: Prof. Dr. Kovács Gábor (tanszékvezető, egyetemi tanár): Paradigmaváltás a forenzikus
tudományokban.
14.30-15.00: Prof. Dr. Révész T. Mihály (címzetes egyetemi tanár): A bírói függetlenség tegnap és ma.
15.00-15.20: kérdések, hozzászólások és válaszok


A plenáris ülés ONLINE FORMÁBAN kerül megrendezésre. A belépéshez és csatlakozáshoz
szükséges link: https://letsmeet.sze.hu/dfk25

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 7. - 2021. május 8.
Szorgalmi időszak vége 2021. május 8.
Vizsgaidőszak kezdete 2021. május 10.