Gyászhír

Életének 85. évében elhunyt Vavró István jogtudós professzor, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa.

Vavró István 1936-ban született Budapesten. Jogi tanulmányainak 1958-as befejezése után ügyvédjelölti munkát végzett, majd szakvizsgájának letételét követően a Központi Statisztikai Hivatalban helyezkedett el, ahol az igazságügyi statisztika tudományos megalapozásával a tudományterület iskolateremtő egyéniségévé, tudósává vált. Évekig dolgozott az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetőjeként is. Jelentős szerepe volt a rendszerváltás utáni bírósági statisztika megújításában, korszerűsítésében. A különböző bírósági szakterületekről, folyamatokról készített elemzéseit szívesen használták az igazságszolgáltatási vezetők a szervezet korszerűsítésénél.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán évtizedekig oktatott, később az egyetem címzetes egyetemi tanára, majd tiszteletbeli tanára lett. 2008-tól a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa volt.

Kandidátusi fokozatát 1972-ben, akadémiai doktori címét 1990-ben nyerte el. Alapításától kezdve tevékeny szerepet vállalt a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának megalapításában, ahol alapító törzstagként, majd emeritus-törzstagként is mindvégig oktatott, népszerű és humorral fűszerezett előadásaira minden doktorandusz jószívvel emlékezik.

Kollégái 2006-ban egy beszédes című ünnepi kötettel lepték meg, a kötet címadása [Kovacsics Józsefné (szerk.): Egy élet az igazságügyi statisztika szolgálatában. Ünnepi kötet a 70 éves Vavró István tiszteletére I–II. Budapest, ELTE ÁJK, 2006.] hűen tükrözi Vavró professzor kutatási témája iránti őszinte elhivatottságát, az általa mindvégig szolgált és tudományos igénnyel művelt terület szeretetét. Tíz évvel később, 2016-ben, az igazságügyi statisztika területén alkotó tisztelői, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karral egyetemben Vavró professzor 80. születésnapja alkalmából "Vavró István, a tudós és pedagógus: ünnepi kötet Dr. Vavró István professzor 80. születésnapjára (szerk.: Katona Tamás, Kovacsicsné Nagy Katalin, Laczka Éva Zita) Magyar Statisztikai Társaság, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, Győr, 2016” c. kötettel köszöntötték Vavró professzort.

Tagja volt – többek között – a Magyar Kriminológiai Társaságnak, az újjáalakult Magyar Statisztikai Társaságnak (két cikluson át alelnöke is volt), az MTA Demográfiai Bizottságának, az MTA Statisztikai Bizottságának, az MTA Társadalomtudományi Kuratóriumának, az OTKA Társadalomtudományi Szakkollégiumának, a Jogi Szakvizsga Bizottságnak, a Felsőoktatási Pályázatok Irodájának, a Magyar Akkreditációs Bizottság Jogi és Politológiai Szakbizottságának.

Munkásságának elismeréseként számos kitüntetésben részesült.

Az igazságügyi statisztika mint választott hivatásrendi terület iránti őszinte és magával ragadó szakmai lelkesedése, kivételes humora mindannyiunknak hiányozni fog.  

 

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 7. - 2021. május 8.
Szorgalmi időszak vége 2021. május 8.
Vizsgaidőszak kezdete 2021. május 10.