Professzoraink könyvbemutatói a 20. Győri Könyvszalonon

konyvszalon2021_1.jpg

2021. november 19. és 21. között, immár 20. alkalommal nyitotta meg kapuit a Győri Könyvszalon, amelynek gazdag programsorozatában a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar oktatói – Dr. Szalay Gyula professor emeritus, prodékán és Prof. Dr. Kukorelli István – köteteinek bemutatójára is sor került a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy-termében.

Dr. Szalay Gyula professor emeritus által szerkesztett – és részben szerzett – „Mesteri mesterek – Győr” című gyűjteményes kötet készítésének hátterével, körülményeivel, valamint Prof. Dr. Kukorelli István „Három István, három nemzeti ünnep, három példakép” című könyvének koncepciójával ismerkedhettek meg a Könyvszalon résztvevői.

Győr történetének valamennyi korszakában meghatározó jelentőségű volt az itt élő kézművesek – mesterek, legények és inasok – majd a XIX. század második felétől az ide telepedett gyáriparban dolgozók tevékenysége. A város egyik jellemzője, hogy az országos átlagot jóval meghaladta a kézműves-, majd gyáriparban foglalkoztatottak aránya, Győr sikerének kovácsai tehát a kétkezi munkát végzők voltak. Szalay Gyula és szerzőtársai – Baross Éva, Czvikovszky Tamás, Nagy István, Pápai Emese, T. Városi Ágnes, valamint a Lakatos Gy. László tervező grafikus – arra vállalkoztak, hogy a kézművesipar győri képviselőinek munkásságát, valamint a kisipar kultúráját, hagyományait mutassák be egy gazdagon illusztrált, albumszerű kötetben. Mint a beszélgetésből kiderült, a szerzőket nem a száraz történelmi adatok közvetítésének, hanem az érdeklődés felkeltésének és az ismeretterjesztésnek a szándéka vezette, ekképpen olvasmányos, rövid szövegeket fűztek az egyes képekhez. A kötet így egy – talán nem végérvényesen – letűnt kor mestereinek munkáinak és életművüknek állít méltó emléket. A könyvbemutató moderátora Karunk Jogtörténeti Tanszékének vezetője, Dr. Barna Attila egyetemi docens volt. 

konyvszalon2021_2.jpg

Kukorelli István legújabb műve az Egyetem Alumni Magazinjával és különszámaival együtt mutatkozott be a Könyvszalon érdeklődőinek. Az öregdiák magazinnak és a könyv közös metszetét a széchenyis identitás keresése és formálása képezi, ami tematikusan kapcsolta össze a bemutatón szereplő műveket.  Kukorelli profeszor kötetének egyik „főszereplője” ugyanis – Szent István király és Bibó István mellett – Széchenyi István, akinek közjogi és azon túli életművét, alkotmányfilozófiáját, annak máig „érő” hatásait, illetve emlékezetét dolgozza fel a kötet. A bemutató résztvevői Prof. Dr. Baranyi Péter rektor, Baudentisztl Ferenc főszerkesztő, Winkler Csaba, a magazin egyetemi koordinátora Homor Péter, az Egyetemi Könyvtár levéltárosa voltak.

Gratulálunk a kötetek megjelenéséhez!

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Téli záróvizsga időszak 2022. január 26. - 2022. február 4.
Vizsgaidőszak vége 2022. január 29.
Szenátusi Ülés 2022. január 31. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2022. február 3. - 2022. február 5.
Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny 2022. február 4. - 2022. február 6.