Jogi asszisztensz szakmai gyakorlat

Tájékoztató
szakmai gyakorlatról
Jogi felsőoktatási szakképzés

A Jogi asszisztens felsőoktatási szakképzés tanterve és a jogszabályok szerint a jogi asszisztens szak hallgatói a szakmai gyakorlatot a negyedik félévben, a jogászi szakterületekhez igazodó képzésnek megfelelően, a jogászi szakterületek különböző intézményeiben egymást követő gyakorlatok szerint teljesítik az alábbi megosztásban:

Intézmények

Rendeletben előírt óraszám

Javasolt gyakorlati idő (hét)

teljes idejű képzés

részidejű képzés

teljes idejű képzés

részidejű képzés

bíróság

140

55

4

1,5

ügyészség

140

55

4

1,5

ügyvédi iroda

70

40

2

1

közigazgatás (államigazgatás és önkormányzat)

210

90

6

2

ÖSSZESEN

560

240

16

6

 

A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében szakmai gyakorlat csak olyan gyakorlóhelyen teljesíthető, amellyel a felsőoktatási intézmény erre vonatkozó együttműködési megállapodást kötött.

 Ilyen együttműködési megállapodás a mellékelt intézményekkel áll fenn.

Az ügyvédeknek nem kötelessége szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatót fogadni.

A szakmai gyakorlatot teljesítő hallgató foglalkoztatására költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. Az ügyvédi irodában szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatóval a szakmai gyakorlóhely hallgatói munkaszerződést köt és a hallgatót díjazás illeti meg. A díjazás értéke legalább hetente a minimálbér 15 százaléka, melyet a szakmai gyakorlóhely fizet.

Minden hallgató a mellékelt nyomtatvány kitöltésével köteles nyilatkozni arról, hogy szakmai gyakorlatát hol kívánja letölteni. Ennek kapcsán kérem, hogy vegyék figyelembe a következő szempontokat:

  • Győrött egy félévben – az intézmények, azon belül is különösen az ügyészség és az ügyvédség teherbíró képességére figyelemmel – kb. 10-15 hallgató tudja letölteni szakmai gyakorlatát. Amennyiben ennél többen kívánnak Győrött szakmai gyakorlatot teljesíteni, úgy az Egyetem – tanulmányi eredményeik alapján – fogja rangsorolni a hallgatókat.
  • Az Egyetem bíztatja a hallgatókat, hogy a szakmai gyakorlatot lakóhelyükön, vagy annak közelében teljesítsék. A hallgató által kiválasztott intézménnyel/ügyvéddel a jogszabályok által megkívánt együttműködési megállapodást az Egyetem megköti. A szakmai gyakorlóhellyel kötendő együttműködési megállapodás a jogi kar honlapjáról letölthető. Kérem, hogy az együttműködési megállapodást elektronikus úton kitölteni szíveskedjék! Kérem, hogy ezen együttműködési megállapodás tervezettel keressék fel a kiszemelt szakmai gyakorlóhelyet.
  • A hallgató köteles közreműködni abban, hogy a szakmai gyakorlóhely az együttműködési megállapodást aláírja.
  • Szakmai gyakorlat teljesítési jegyzőkönyvét a tanulmányi osztályon legkésőbb a  vizsgaidőszak 15. napjáig kell leadni.

A szakmai gyakorlat szervezésével kapcsolatos további kérdésekben Reiderné Dr. Bánki Erika egyetemi docens áll a hallgatók rendelkezésére.

Elérhetőségei: dr.banki@gmail.com, 20/419-9592

Letölhető anyagok:

- Szakmai gyakorlat engedélyezési lap (Jogi asszisztens)

- Szakmai gyakorlóhelyek

- Bírósági szakmai gyakorlathoz szükséges kérelem

- Együttmüködési megállapodás (költségvetési szerv)

- Együttmüködési megállapodás (nem költségvetési szerv)

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55
Tantárgyválasztási időszak 2019. szeptember 2. - 2019. szeptember 7.