Kari kötődésű védelmi jogi kötetek jelentek meg

A közelmúltban két Karunkhoz is köthető védelmi jogi tárgyú kötet jelent meg.

A Zrínyi Kiadó gondozásában látott napvilágot Az új típusú hadviseléssel kapcsolatos kérdésekről szóló tanulmánykötet jelent meg c. kötet. A kötet szerzői között gyakorlati szakemberek és egyetemi kutatók egyaránt megtalálhatók, akiknek a munkáját Dr. Farkas Ádám PhD százados és Dr. Végh Károly szerkesztette egységes kötetbe. A kötet szerzői között vannak a Honvédelmi Minisztérium, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a NATO Összhaderőnemi Parancsnokság állományába tartozó szakértők épp úgy, mint a Széchenyi István Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói, kutatói karának hírnevét öregbítő kutatók. Karunk oktatói közül a szerzők között található Prof. Dr. Sulyok Gábor egyetemi tanár, Dr. habil Bartkó Róbert egyetemi docens és Dr. Kelemen Roland egyetemi tanársegéd. A kötet az új típusú biztonsági kihívások kezelésének trendszerű jogi kérdéseitől kezdve, az ENSZ, a NATO és az EU intézményi kérdésein, a nem állami szereplők elleni fegyveres fellépés, a terrorizmus elleni harc, a „hibrid hadviselés” kezelése, továbbá a kibertérben megjelenő fenyegetésekkel szembeni fellépés témakörein át egészen a felfegyverzett drónok, az információs és befolyásoló műveltek, illetve az autonóm fegyverrendszerek alkalmazásának egyes jogi kérdéseiig terjedően vizsgál témaköröket és törekszik a bemutatáson túl sok esetben konstruktív kritikát és javaslatokat is megfogalmazni.

A másik kötet a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság kiadványa. A Társaság berkein belül egyes kutatók évek óta egyre több figyelmet szentelnek a védelem és biztonság erősítésének, illetve az ezzel összefüggő szabályozási és intézményi kérdéseknek, valamint ezek részeként a különleges jogrend témakörének. Az e témakörben keletkezett elméleti, történeti és rendszertani írásművek átdolgozott változataiból, továbbá új tanulmányokból áll a “Szkülla és Kharübdisz között” címet viselő, Dr. Farkas Ádám PhD százados és Dr. Kelemen Roland egyetemi tanársegéd szerkesztésében megjelent tanulmánykötet. A védelem és biztonság szabályozásának kérdéseire az eddigieknél jóval nagyobb figyelmet kell fordítani mind szakmai, mind tudományos, mind pedig döntéshozatali értelemben, mivel a szabályozást meghatározó technológiai, társadalmi és nemzetközi politikai környezet, továbbá az ezekből következő biztonsági erőtér is korszakos változáson ment keresztül ez elmúlt években, amihez csak rendszerszerű és széles spektrumú fejlesztésekkel, megújulással lehet felzárkózni. A védelem és biztonságszavatolás rendszerszerű megközelítésén belül ennek megfelelően a különleges jogrend kérdése is kulcsfontosságú, aminek az Alaptörvény néhány napja benyújtott kilencedik módosítása előtt a járvány miatti veszélyhelyzet, még korábban pedig Európa-szerte a terrortámadások adtak aktualitást. E témához jelen kötet hasznos gondolatokkal tud csatlakozni.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 7. - 2021. május 8.
Szorgalmi időszak vége 2021. május 8.
Vizsgaidőszak kezdete 2021. május 10.