Kitüntető elismerés Dr. Jungi Eszternek, Dr. Bóka Zsoltnak és Csóka János Gáspárnak

 

2020. október 22-én a Széchenyi István Egyetem dékánja, Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit címzetes egyetemi docensi és mesteroktatói kitüntetéseket adott át a Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karon.

Címzetes egyetemi donces


Dr. Jungi Eszter a megyei jogászélet kiemelkedő személyisége, aki a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán megvalósuló győri jogászképzés kezdeteitől (1998) részt vesz az oktatásban. Tevékenységével sokat tett a büntetőjog és a büntető eljárásjog oktatásáért, a győri joghallgatók gyakorlatorientált képzésének meghonosításáért és a hallgatói tehetséggondozásáért.

Dr. Jungi Eszter 

Fotó: Horváth Márton

 

Ezeken felül két évtizede aktív szerepet vállal a büntetőjogi záróvizsga-bizottságokban. Minden szemeszterben nevéhez köthető több évfolyamdolgozat, illetve diplomamunka témavezetése és szakmai konzultációja, továbbá hallgatóink bírósági szakmai gyakorlatának magszervezése, koordinálása. Eredményes konzulensi munkájáért a Széchenyi István Egyetemtől 2006-ban és 2013- ban oklevelet kapott, 2016-ban az egyetem Szenátusa mesteroktató címet adományozott számára, ezt követően pedig 2019-ben perbeszédversenyre felkészítésért dékáni dicséretben részesült. Publikációi mellett társszerzője a győri jogi kar oktatói által készített és két kiadásban megjelent büntető eljárásjogi tankönyvnek is.

A Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi docensi címet adományozott dr. Jungi Eszternek.Csóka János Gáspár atya 1965-től tanít a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban. Pályája a tanítás és a tudomány szolgálatában áll. Ezt bizonyítja, hogy a gimnáziumi tanárságtól a főiskolai tanári szolgálatig terjed munkássága. Volt a győri bencés gimnázium igazgatója, a Pannonhalmi Bencés Főapátság perjele, a főapátság levéltárának az igazgatója, Győrben bencés házfőnök, a pannonhalmi és a győri Hittudományi Főiskolán az egyháztörténelem, a latin és a görög nyelv tanára. Nagy figyelmet szentel az egykori jezsuita könyvtár rendben tartására. Kiemelkedő kitartása és segítőkészsége példát ad minden tanár és diák számára. Hétvégente lelkipásztorkodik, gyóntat, kedvességével, figyelmességével sokakat megerősít. Számos publikáció és fordítás köthető nevéhez, több tudományos konferencia meghívott előadója volt. 

Csóka János Gáspár 

Fotó: Horváth Márton


Csóka János Gáspár atya alkalmanként s mindig készségesen segített a Széchenyi István Egyetem latin nyelvű díszokleveleinek szövegezésében, a győri felsőoktatás, különösen az akadémiák tevékenységének megismerésében, megismertetésében. Tevékenyen részt vett a győri jogászképzés negyedszázados folyamatában: tanévenként több jogtörténeti vonatkozású előadást tartott a hallgatóknak oklevéltan, magyar történeti alkotmányok és akadémiák Győrben témakörben.

Értékes életútjának ismeretei, szemlélete az előadások révén gazdagították egyetemünk képzéseit, történeti érvekkel segítették a magyar történelem jogi vonatkozásainak hiteles, alapos megértését.

 

Mesteroktató

Dr. Bóka Zsolt ügyvéd. Ügyvédjelölti tapasztalatai megszerzését követően önálló ügyvédi praxist nyitott, emellett pedig óraadóként közel egy évtizedig részt vett a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományai Kar Jogtörténeti Tanszékének, utána pedig napjainkig a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének munkájában. A kurzusai között megtalálható ügyvédi ügyvitel és ügyvédi hivatásrend témaköreiben sikeresen egyesítette a történeti szempontrendszer és ismeretanyag átadását a mai gyakorlat és intézményi háttér bemutatásával, amelyhez aktív ügyvédi tevékenysége és széles körű tapasztalata kiváló hátteret biztosított. Oktatói tevékenységét nagy népszerűség övezi a hallgatók körében.

 

Dr. Bóka Zsolt

Fotó: Horváth Márton


Az általa szervezett tanulmányi kirándulások mindig nagy élményt jelentettek az egyetemistáknak.  Rendszeres tudományos és publikációs tevékenységet végez, a Nyitott Kapuk kari népszerűsítő rendezvényeinek állandó előadója.

Dr. Bóka Zsoltnak a Széchenyi István Egyetem Szenátusa mesteroktató címet adományoz.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 7. - 2021. május 8.
Szorgalmi időszak vége 2021. május 8.
Vizsgaidőszak kezdete 2021. május 10.