Alternatív vitarendező, közvetítő szakjogász

Munkarend: L

Finanszírozási forma: K

Szakirányú továbbképzés neve: Alternatív vitarendező, közvetítő szakjogász

Önköltség (félév): 190 000 Ft

Képzési idő (félév): 2

Irányszám: 10<25

Képzés gyakorisága: kéthetente

Képzés helye: Székefehérvár/Győr

Képzési terület: Jogi

Megnevezés (engedélyszám): Alternatív vitarendező, közvetítő szakjogász szakirányú továbbképzési szak (FNYF/324-3/2018)

Tudományterület: Jogi képzési terület

Felvételi követelmények:

 • jogász osztatlan képzésben szerzett egyetemi oklevél

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A szakirányú továbbképzési szak a meglévő jogi ismereteket bővíti a polgári, büntető és kereskedelmi jogi kompetenciákkal. A képzés alapozó ismeretei biztosítják, hogy a részvevők a közvetítés és alternatív vitarendezési formák alapvető kommunikációs, pszichológiai, társadalmi, jogi hátterét megismerjék. A szakmai törzsanyag tárgyai tételesen bevezetik a hallgatókat az alternatív vitarendezési módok elméleti és gyakorlati alkalmazási területeibe, az egyes részterületek különleges ismérveit is bemutatva. A képzést lezáró gyakorlati órák szerepe, hogy az elméleti ismereteket a hallgatók a gyakorlatban minél hatékonyabban alkalmazzák.

A szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók:

 • megismerik a személyiségpszichológia, az interperszonális jelenségek vonatkozó összefüggéseit;
 • elsajátítják az alternatív vitarendezési módokra vonatkozó jogi előírásokat;
 • megismerik, és készség szinten alkalmazzák a konfliktus-megoldási módszereket;
 • elsajátítják a közvetítői eljárásban alkalmazható viselkedési szabályok betartásának és betartatásának rendjét;
 • képessé válnak a közvetítési folyamat lebonyolítására, a közvetítés keretei között egyezség megkötésére a felek között;
 • készségszinten alkalmazzák a mediációs tevékenységre vonatkozó jogszabályokat.

Ismeretkörök:

Általános és alapozó ismeretek

 • Civilisztikai szakmai ismeretek fejlesztése
 • Büntető anyagi és eljárási jogi szakismeretek
 • A közvetítés szabályozása és elméleti alapjai

Szakmai törzsanyag

 • Konfliktus-lélektan és konfliktus-elmélet
 • A vitarendezés kommunikációt elmélete és gyakorlata
 • A közvetítés módszertana – a közvetítés technikája
 • A közvetítés módszertana – téma-specifikus ismeretek
 • Közvetítői gyakorlatok I. – családi jog, társas kapcsolatok
 • Közvetítői gyakorlatok II. – büntetőjog és resztoratív technika, közigazgatási ügyek
 • Közvetítői gyakorlatok III. – gazdasági és munkaügyek, különleges konfliktusfajták
 • Az alternatív vitarendezési módok nemzetközi elmélete és gyakorlata
 • A fogyasztói jogviták békés rendezése

Szakdolgozat

 

Tanterv:

http://neptun.sze.hu/tanulmanyi/show/filter/eyJha3RmZWxldiI6IjIwMTctMDktMDEiLCJha3RzemFr

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 60 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 5 kredit értékű,
 • egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat
 • a szakdolgozat megvédése
 • egy elméleti tétel ismertetése
 • gyakorlati feladat megoldása
 • A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

 

Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Glavanits Judit PhD.

Képzés kezdete: 2020. szeptember

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: Intézmény honlapján

https://felveteli.sze.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek-jelentkezesi-felulete

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a OTKE00001T számot.

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: somogyvari@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Tájékoztató - letöltés

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 14. - 2021. május 15.
Elektronikus ZH nap 2021. május 14.
Sóti Attila értekezésének védése 2021. május 20. 13:00 - 14:30