LLM in Law and Governance

Munkarend: L

Finanszírozási forma: K

Szakirányú továbbképzés neve: Jog- és kormányzástani szakjogász

Önköltség (félév): 300 000 Ft

Képzési idő (félév): 2

Irányszám: 10<50

Képzés gyakorisága: félévente 2*1 hét

Képzés helye: Győr

Képzési terület: Jogi

Megnevezés (engedélyszám): Jog- és kormányzástani szakjogász szakirányú továbbképzési szak (FNYF/867-3/2018)

Tudományterület: Jogi képzési terület

Felvételi követelmények:

 • Jogi mesterképzésben szerzett oklevél, továbbá
 • legalább B2 (középfokú) angol nyelvtudás, amely az Egyetem által vizsgálható

 

Képzés nyelve: angol

 

Képzési idő: 2 félév

A szak képzési programjának időbeosztása 4 intenzív oktatási hét, valamint a tantervben foglalt kurzusokon felül különféle szakmai, networking és intézménylátogatási programokat is magában foglal.

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Kompetenciák:

A jog- és kormányzástani szakjogász a kormányzásra vonatkozó közjogi szabályok, a döntéshozatali folyamatok, az érdekképviselet és a jogalkotás alapjait képező ismeretanyag, egyben az európai és nemzetközi közjogi szabályozási modellek főbb ismereteinek birtokában képes

 • a gyakorlatban is felismerni és megvalósítani azon döntéshozatali és jogalkalmazási feladatokat, amely a kormányzás hatékonysága és a magánszférával való kapcsolatának fejlesztése céljából alapvető fontossággal bírnak;
 • a specifikus jogi ismeretei alapján tudása további bővítésére, és a közjognak a kormányzás működése szempontjából releváns területeiről teljes képet alkotni (pl. választójog, jogalkotás, alkotmánybírósági kontroll, médiajog, közpénzügyi jogi szabályozás, etc.).
 • aktívan és kezdeményezően közreműködni a jogalkotási, a kormányzati és közigazgatási hatósági jogköröket és az azok felett felügyeletet gyakorló testületekben, e szervezetek szakember-állományában,
 • a műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
 • rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján komplex elemzésre, következtetésre és tervezésére,
 • integrált ismeretek alkalmazására a tervezés és értékelés területén,
 • állapotfelmérések elvégzésére, feladatok komplex megtervezésére, irányítására, vezetésére és végrehajtására.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

 • Közjogi szakismeretek (összehasonlító alkotmányjog, összehasonlító kormányzástan, választási rendszerek és képviseleti demokrácia, alkotmánybíráskodás) – 10-15 kredit
 • Ágazati jogi szakismeretek (összehasonlító törvényhozási (parlamenti) tanulmányok, jogalkotástan, közmenedzsment és közpénzügyek, az Európai Unió és a nemzetközi szervezetek döntéshozatali eljárásainak jogi szabályozása) – 15-25 kredit
 • Speciális jogi és választható szakismeretek (médiajog, nemzetközi emberi jogi fórumok esetjoga, lobbitevékenység és jogi szabályozása, vállalati igazgatás, közigazgatási modellek, IT a kormányzásban (e-közigazgatás, Big Data), civil szervezetek állami kapcsolatai, geopolitika, protokoll, retorika) – 15-25 kredit
 • Szakdolgozat – 8 kredit

Diploma kibocsátásának feltétele:

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 60 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 8 kredit értékű,
 • egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat
 • a szakdolgozat megvédése

Kapcsolattartó: Csizmarik Eszter, tel: (96) 613-675, email: csizmarik@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Stumpf István

Képzés kezdete: 2020. szeptember

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: Intézmény honlapján

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a OTKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre:  csizmarik@sze.hu

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, nyelvvizsga bizonyítvány másolata

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Tájékoztató

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 14. - 2021. május 15.
Elektronikus ZH nap 2021. május 14.
Sóti Attila értekezésének védése 2021. május 20. 13:00 - 14:30