MÁSODSZOR SZEREPELT SIKERESEN KARUNK CSAPATA A MANFRED LACHS VILÁGŰRJOGI PERBESZÉDVERSENYEN

Az idei évben, a Kar történetében immáron másodszor indult hallgatói csapat az 1992 óta megrendezésre kerülő Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition európai regionális fordulójában. A csapat részvételét az előző évhez hasonlóan az Igazságügyi Minisztérium a „Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretében támogatta. A verseny során először a régiók (Európa, Észak-Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Afrika) csapatai mérkőznek meg, majd a régiók győztesei a világdöntőben játszanak egymással. Fontos megjegyezni, hogy 2010-ben Karunk rendezte meg az igen sikeres európai regionális fordulót.

A világűrjogi perbeszédversenyen a fiktív jogesetben a világűrjog speciális témáin túl rendszerint előkerülnek a nemzetközi jog általánosabb kérdései is, így korántsem tekinthető kizárólag világűrjogi versenynek. A Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition a komoly hagyománnyal bíró nagy nemzetközi jogi perbeszédversenyek körébe tartozik.

A versenyen való részvétel 2 fázisból állt, először az idei fiktív jogeset peres feleinek periratait kellett elkészíteni angol nyelven a Nemzetközi Bíróság eljárásrendje szerint, ezután pedig a szóbeli fordulók következtek volna a bécsi helyszínen. A hagyományos szóbeli fordulóra azonban a koronavírus-járvány miatt már nem kerülhetett sor, a szervezők a zsűri által legjobbnak talált 4 európai csapatot hívták meg virtuálisan „lejátszani” az elődöntőket és a döntőt.

A Karon előválogatás során került összeállításra a háromfős hallgatói csapat, amelyet Barták Áron Soma, Frank Máté és Hosszú-Bozzay Enikő alkotott. A hallgatók felkészítése több hónapot vett igénybe a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék négy oktatójának mentorálásával, segítségével.

A Barták Áron Soma, Frank Máté és Hosszú-Bozzay Enikő alkotta csapatra, illetve felkészítő tanáraikra és mentoraikra, Ganczer Mónika egyetemi docensre, Kecskés Gábor egyetemi docensre, Sulyok Gábor egyetemi tanárra és Takó Dalma doktoranduszra méltán lehet büszke egyetemünk, valamint karunk közössége. Az oktatói közösség elkötelezett abban is, hogy a perbeszédversenyekre való felkészítést a jövőben is folytatni kívánják a tehetséges, szorgalmas, kiváló nyelvismerettel bíró hallgatókkal együtt.

 
 
 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 7. - 2021. május 8.
Szorgalmi időszak vége 2021. május 8.
Vizsgaidőszak kezdete 2021. május 10.