Meghívó "Az autonóm járművek és intelligens rendszerek jogi kérdései" rendezvényre

Tisztelt Kollégák!

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán működő Autonóm Járművek Jogi Kérdései (ACLA-SZE) kutatócsoport szeretettel meghívja Önt az alábbi rendezvényre

AZ AUTONÓM JÁRMŰVEK ÉS INTELLIGENS RENDSZEREK JOGI VONATKOZÁSAI

Időpont:2019. március 22. (péntek) 9.30

Helyszín: 9026 Győr, Áldozat utca 12.

PROGRAM:

9.30-9.40 KÖSZÖNTŐ (FÖLDESI PÉTER, A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REKTORA)

9.30-12.00 PLENÁRIS SZEKCIÓ (MODERÁTOR: LÉVAYNÉ FAZEKAS JUDIT) – DEÁK-TEREM
9.40-10.00 Szőke Gergely László (PTE ÁJK) – Hohmann Balázs (PTE ÁJK): A „Trolley Problem”
gondolatkísérlet vonatkozásai az autonóm járművek terén – Mi a zsinórmérce a gépi
döntéshozatal során?
10.00-10.20 Busa Réka (SZE DF ÁJK): A vezető és az utas fogalmainak újjászületése
10.20-10.40 Darázs Lénárd (ELTE ÁJK): Mesterséges intelligencia – kihívások és megoldási
útkeresések a versenykorlátozások elleni jogban
10.40-11.00 Udvary Sándor (KRE ÁJK): A non-humán ágensek (intelligens rendszerek) jogi
szabályozása – robotok, dedikált rendszerek (önvezető autók)
11.00-11.20 Lévayné Fazekas Judit (SZE DF ÁJK): Az autonóm mobilitás stratégiai és szabályozási
kerete az Európai Unióban
11.20- Kérdések, vita

11.40-12.30 BÜFÉEBÉD

12.40-15.00 SZEKCIÓÜLÉSEK

KÖZJOGI SZEKCIÓ (MODERÁTOR: NÉMETH IMRE) – S3-AS TEREM
12.40-13.00 Pődör Lea (SZE DF ÁJK): A robotok és önvezető járművek „személyiségének” kérdései
– problémák és megoldási javaslatok
13.00-13.20 Ambrus István (ELTE ÁJK): Autonóm járművek, kiberbűnözés és a büntetőjog különös
része
13.20-13.40 Németh Imre (SZE DF ÁJK, ELTE ÁJK): A megengedett kockázat expanziója az önvezető
járművek közúti forgalomban történő alkalmazása tükrében
13.40-14.00 Smuk Ferenc (Tatabányai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészet): Közlekedés
körében elkövetett bűncselekmények, adatvédelem, terrorizmus, avagy az autonóm
járműrendszerek büntetőjogi kérdései
14.00.14.20 Deli Gergely (SZE DF ÁJK): Az autonóm járművek egyes adatvédelmi jogi kérdéseiről
14.20- Kérdések, vita

MAGÁNJOGI SZEKCIÓ (MODERÁTOR: LÉVAYNÉ FAZEKAS JUDIT) – DEÁK-TEREM
12.40-13.00 Kertész Gábor (IBS): Autonóm rendszerek, intelligens járművek károkozása
13.00-13.20 Keserű Barna Arnold (SZE DF ÁJK): A mesterséges intelligenciák és önvezető autók
megítélése szellemi tulajdonjogi szempontból
13.20-13.40 Kőhidi Ákos (SZE DF ÁJK): Az önvezető járművek működésével összefüggő polgári jogi
felelősségi kérdések
13.40-14.00 Pusztahelyi Réka (ME ÁJK): Autonóm járművek forgalomban való részvétele: az
üzembentartó mentesülése, különös tekintettel a kötelező felelősségbiztosításra
14.00-14.20 Vermes Attila (SZE DF ÁJK): Autonóm járművek kiberkockázatainak biztosítási jogi
vonatkozásai
14.20- Kérdések, vita

NEMZETKÖZI SZEKCIÓ (MODERÁTOR: KECSKÉS GÁBOR) – S6-TEREM
12.40-13.00 Csitei Béla (SZE DF ÁJK): Az önvezető járművek és az Európai Unió joga
13.00-13.20 Juhász Ágnes (ME ÁJK): Az autonóm járművekre vonatkozó német szabályozás
13.20-13.40 Horváthy Balázs (SZE DF ÁJK): Autonóm járművekkel okozott közúti balesetek és
határokon átnyúló jogviták
13.40-14.00 Lakatosné Novák Éva (Europe Direct Tájékoztató Központ – GYMS Megye,
irodavezető): Jó gyakorlatok az autonóm járművek szabályozására az USA államaiban
14.00-14.20 Kecskés Gábor (SZE DF ÁJK): Az önvezető járművek lehetséges szerepe a fenntartható
fejlődési célok elérésében
14.20- Kérdések, vita

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 14. - 2021. május 15.
Elektronikus ZH nap 2021. május 14.
Sóti Attila értekezésének védése 2021. május 20. 13:00 - 14:30