NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÜLTEK HALLGATÓINK

20220905_110207.jpg

Az oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján minden tanévben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére. A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói mindig szép létszámmal és kiváló eredményeikkel képviselik a Kart az Egyetem ösztöndíjasai között – ez idén is így van. A 2022/2023. tanévben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesült hallgatóink az Egyetem tanévnyitó ünnepélyén, szeptember 5-én vehették át okleveleiket. Az idei tanévben jogász szakon Biczi Dorottya, Hontvári Tamás, Hruby Réka, Kovács Réka, Nagy Nikolett Anna és Németh Botond, igazságügyi igazgatási szakon pedig Bodó Betina részesült az elismerésben. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

(A képen balról jobbra: Németh Botond, Hruby Réka, Kovács Réka, Biczi Dorottya, Nagy Nikolett Anna és Hontvári Tamás.)

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Kurzuskiírási időszak 2022. október 3. - 2022. október 21.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2022. október 7. - 2022. október 8.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 12.