Nukleáris Jogi Szakjogász képzés

Munkarend : L

Finanszírozási forma: K

Szakirányú továbbképzés neve: Nukleáris jogi szakjogász

Önköltség (félév): 300 000 Ft

Képzési idő (félév): 3

Irányszám: 10<50

Képzés gyakorisága: havonta

Képzés helye: Győr

Megnevezés (engedélyszám): Nukleáris jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak (FF/945-3/2015)

Tudományterület: Jogi képzési terület

Felvételi követelmények:

 • jogász végzettség
 • államilag elismert, középfokú ’C’ típusú nyelvvizsga angol nyelvből

Megszerezhető kreditek: 90 kredit

Kompetenciák:
A szak elvégzése után a nukleáris szakjogász képes:

 • a gyakorlatban felismerni és megvalósítani azon jogalkotási feladatokat, amely a nukleáris létesítmények építése, üzembe helyezése és működtetése céljából alapvető fontossággal bírnak;
 • felismerni, a szükséges mértékben értelmezni, és a jogalkotói, illetve jogalkalmazói munka keretében alkalmazni azokat a műszaki megoldásokat, illetve fizikai összefüggéseket, amelyek a nukleáris létesítményekhez, illetve az atomenergiához alapvetően kapcsolódnak.
 • a nukleáris jog nemzetközi forrásainak alkalmazására és értelmezésére,
 • nemzetközi és hazai jogi dokumentumok, szerződések, jogforrások értelmezésére és megalkotására,
 • jogalkotóként és jogalkalmazóként felismerni és érvényre juttatni egyes műszaki orientációjú energetikai ismeretek releváns jogi kezelési módjait, lehetőségeit;
 • felismerni és alkalmazni egy nukleáris veszélyhelyzet kezelésének, illetve a nukleáris létesítményalapítási szándékoknak a jogi környezetét;

Ismeretkörök:

 • Műszaki szakismeretek (Atomfizikai és energetikai ismeretek, Sugárvédelmi ismeretek, Környezetpolitikai ismeretek) – 15 kredit
 • Ágazati jogi szakismeretek (Kodifikátori ismeretek, Polgári jogi ismeretek, Közigazgatási jogi ismeretek, Kollíziós jogi ismeretek) – 20 kredit 
 • Speciális nukleáris jogi szakismeretek (Nemzetközi atomszervezetek, Nukleáris leszerelés problémái, Nukleáris kárfelelősségi jog, A környezet védelmének nemzetközi jogi eszközei, Nukleáris hulladékkezelés, Nukleáris biztonság) – 45 kredit
 • Szakdolgozat – 10 kredit

 

Tanterv letölthető INNEN.


Diploma kibocsátásának feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 90 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 10 kredit értékű,
 • egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat
 • a szakdolgozat megvédése
 • A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Prof. Dr. Lamm Vanda akadémikus, professor emeritus és Dr. Kecskés Gábor PhD. egyetemi adjunktus

Képzés kezdete: 2020. szeptember

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

https://felveteli.sze.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek-jelentkezesi-felulete

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a OTKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: somogyvari@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat és nyelvvizsga bizonyítvány másolata.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

2016 októberében elindult a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának égisze alatt az országosan egyedülálló nukleáris jogi szakjogász-képzés.

A képzésről általános információk is elérhetők és a jelentkezés folyamatos: ITT.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 14. - 2021. május 15.
Elektronikus ZH nap 2021. május 14.
Sóti Attila értekezésének védése 2021. május 20. 13:00 - 14:30