Nukleáris Jogi Szakjogász képzés

Nukleáris jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak (FF/945-3/2015)

 

2016 októberében elindult a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának égisze alatt az országosan egyedülálló nukleáris jogi szakjogász-képzés.

A képzésről általános információk is elérhetők és a jelentkezés folyamatos: ITT.

 

A képzés szakfelelősei: Prof. Dr. Lamm Vanda akadémikus, professor emeritus és Dr. Kecskés Gábor PhD. egyetemi adjunktus

 

A képzés 3 féléves, a 90 oktatási kredit megszerzésével és szakdolgozattal zárul.

 

Felvételi követelmények: 

- jogász végzettség

- államilag elismert, középfokú ’C’ típusú nyelvvizsga angol nyelvből

 

Kompetenciák:
A szak elvégzése után a nukleáris szakjogász képes:

  • a gyakorlatban felismerni és megvalósítani azon jogalkotási feladatokat, amely a nukleáris létesítmények építése, üzembe helyezése és működtetése céljából alapvető fontossággal bírnak;
  • felismerni, a szükséges mértékben értelmezni, és a jogalkotói, valamint a jogalkalmazói munka során kellő körültekintéssel lenni azokra a műszaki megoldásokra, illetve fizikai összefüggésekre, amelyek a nukleáris létesítményekhez, illetve az atomenergiához kapcsolódnak;
  • a nukleáris jog nemzetközi forrásainak alkalmazására és értelmezésére,
  • nemzetközi és hazai jogi dokumentumok, szerződések, jogforrások értelmezésére és megalkotására,
  • jogalkotóként és jogalkalmazóként felismerni és érvényre juttatni egyes műszaki orientációjú energetikai ismeretek releváns jogi kezelési módjait, lehetőségeit;
  • felismerni és alkalmazni a nukleáris veszélyhelyzetek kezelésének, illetve a nukleáris létesítményalapítási szándékoknak a jogi környezetét.

 

Tárgyak, kurzusok

kód

megnevezés

kreditpontszám

félév, ahol oktatásra kerül

LGS_NJ001_1

Nukleáris technikai és sugárvédelmi ismeretek

6

1

LGS_NJ002_1

Kodifikátori ismeretek

6

1

LGS_NJ003_1

Hatósági igazgatás az atomenergetika területén

7

1

LGS_NJ004_1

Nemzetközi atomszervezetek

7

1

LGS_NJ005_1

Környezetpolitikai ismeretek

6

2

LGS_NJ006_1

Polgári jogi ismeretek

7

2

LGS_NJ007_1

A környezet védelmének nemzetközi jogi eszközei

7

2

LGS_NJ009_1

Nukleáris kárfelelősségi jog

7

2

LGS_NJ008_1

A nukleáris leszerelés problémái

7

3

LGS_NJ010_1

Nukleáris fenyegetés és az ellene való védelem

6

3

LGS_NJ011_1

A radioaktív hulladékok és kiégett nukleáris fűtőelemek kezelésének nemzetközi jogi és Európai Uniós szabályozása

7

3

LGS_NJ012_1

Nukleáris üzleti jog

7

3

LGS_NJ099_1

Szakdolgozat

10

3

Összesen

 

90 kredit a 3 félév alatt

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

  • 90 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 10 kredit értékű,
  • egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat,
  • a szakdolgozat megvédése egy bizottság előtt

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
Levelező tagozat óráinak időpontja 2019. november 22. - 2019. november 23.
Szenátusi Ülés 2019. november 25. 14:00 - 16:00