Nyílt nap a SZE DFK-n

nyíltnap2.jpg

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara szeretettel hív Téged nyílt napjára 2023. november 21-re a Győr, Áldozat utca 12. szám alatti campusára. Ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen lehet egyetemistának lenni, most néhány napig lehetőséged van kipróbálni ezt!

Nyílt nap a Széchenyi István Egyetem

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán

2023. november 21.

 

 

Kedves Középiskolás Barátunk!

 

Ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen lehet egyetemistának lenni, most néhány napig lehetőséged van kipróbálni ezt.

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara szeretettel hív Téged nyílt napjára 2023. november 21-re a Győr, Áldozat utca 12. szám alatti campusára. Ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen lehet egyetemistának lenni, most néhány napig lehetőséged van kipróbálni ezt.

A program megnyitásaként tájékoztatót tartanak a szakvezető oktatók és a Kar dékánja, dékánhelyettesei, valamint a Batthyány Lajos Szakkollégium igazgatója, a kari hallgatói önkormányzat elnöke a SZE szolgáltatásairól és a DFK szakjairól, továbbá a megújult felvételi szabályokról, pontszámítási rendszerről is hallhatsz.  A nyílt napon szabadon látogathatók a Kar megjelölt előadásai, valamint megismerkedhetsz a képzéseinkkel – a jogász, az igazságügyi igazgatási (IGIG), a munkaügyi, személyügyi és szociális igazgatási (SZMSZ) alapképzési szakokkal, a jogi felsőoktatási szakképzéssel (jogi FOSZK), valamint a mesterképzéseinkkel –, és felteheted a kérdéseidet a jogi kari oktatóknak és hallgatóknak.

A felvételivel kapcsolatos részletes információkat a felveteli.sze.hu oldalon, a képzésekkel és kari élettel kapcsolatos híreket a Kar honlapján (dfk.sze.hu) és Facebook-oldalán (www.facebook.com/szedfk) találsz.

 

Program

 

8.00 Kapunyitás

8.30-10.00 Tájékoztató az általános felvételi szabályokról,

a SZE szolgáltatásairól és a DFK szakjairól (J1)

 

10.20-15.30 Előadások

Időpont

Téma (tantárgy, szak) előadó

Terem

10:20-11:50

A külön eljárások (pl. fiatalkorúak elleni eljárás, bíróság elé állítás, egyezség)*

(Büntetőeljárásjog 2., jogász szak)

Dr. Bartkó Róbert, habilitált egyetemi docens

J1

Nemzetközi szakszervezeti szövetségek a 20. században, a gazdasági érdekképviseletek szervezete

(Munkaügyi kapcsolatok társadalomtörténete, SZMSZ szak)

Dr. Kelemen Roland, egyetemi adjunktus

J2

Élethez és emberi méltósághoz való jog, diszkrimináció tilalma, személyi szabadságjogok, tisztességes eljáráshoz való jog

(Alkotmányjog, IGIG és SZMSZ szakok)

Dr. Ősze Áron, egyetemi tanársegéd

 

J3

Földhasználati jog

(Agrárjog, jogász szak)

Dr. Vándor Csaba, mesteroktató

 

J4

Végrehajtható okiratok és a végrehajtás

(Közjegyzői és ügyvédi ismeretek, jogi FOSZK)

Dr. Barták Áron Soma, egyetemi tanársegéd

 

S1

12:10-13:40

A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények*

(Büntetőjog 3., jogász szak)

Dr. Bartkó Róbert, habilitált egyetemi docens

J1

14:00-15:30

A totalitarizmus államai: A hitleri Németország és az olasz fasizmus

(Egyetemes állam- és jogtörténet 1., jogász szak)

Dr. Barna Attila, tszv. egyetemi docens

J1

Rendkívüli halálesetek, bizonyítási kísérlet, poligráfos hazugságvizsgáló (Kriminalisztika, jogász szak)

Dr. Gárdonyi Gergely, egyetemi docens

J2

Az alapjogok generációi, az alapjogi jogviszony

(Bevezetés az alkotmányjogba, jogi FOSZK)

Dr. Karácsony Gergely, egyetemi docens

J4

 

16.00 – Kapuzárás

* A megjelölt előadások első 15 perce zárthelyi dolgozat miatt nem látogatható.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események